Champ 4-6

Engelska ska vara spännande och roligt och det kommer det att bli med Champ. Här finns välskrivna texter, varierande övningar och medryckande sånger, som motiverar eleverna att vilja använda engelskan.

Nytt för Champ är att det finns:
- olika texttyper
- en tydlig övningskedja där eleverna systematiskt tränar de olika förmågorna
- en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur dessa ska bedömas
- repetitionskapitel som fungerar som diagnoser
- konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
- nya sånger
- en "verktygslåda" för eleverna med ordfält och grammatik

Textbook
- Texterna är inspirerande och engagerande.
- Eleverna får i textbook möta olika texttyper t.ex. dialoger, berättelser, faktatexter, bloggtexter, artiklar, sagor och rim.
- I repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper.
- Det finns en toolbox som innehåller ordfält och grammatik.
- Det finns nyillustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor.

Workbook
Varje kapitel börjar med en Warm up, för att väcka intresse för innehållet i det kommande kapitlet och för att ge förförståelse för det ordfält som eleverna kommer att möta i kapitlet. Övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva, tala).
- Läsa. Läsförståelseövningen som hör till kapiteltexten hjälper eleven att utveckla lässtrategier.
- Höra. Det finns hörövningar till varje kapitel. De innehåller frågor på detaljer såväl som på helheten.
- Tala. Tal- och interaktionsövningarna är många och inspirerande.
- Skriva. I varje kapitel får eleven öva sin skriftliga förmåga, både genom att skriva utifrån modelltexter och mer fritt.

Varje kapitel innehåller även övningar som tränar de ordfält och den grammatik som eleverna möter i texterna.

Under rubriken Reflektera (Champ 4)/Can you figure it out? (Champ 5) får eleverna fundera över grammatiska konstruktioner eller läs- och hörförståelsefrågor. Sist i varje kapitel finns en Challenge-övning som är till för dem som arbetar snabbt och vill utmana sig själva.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en stor hjälp för dig som lärare. Den innehåller:
- pedagogiska planeringar
- kapitelgenomgångar
- kopieringsunderlag metodiska tips
- bedömningsmatriser.

Kapitelgenomgångarna ger en konkret pedagogisk vägledning. Du får förslag på hur du kan arbeta med klassen genom varje kapitel samt hur du stöttar eleverna före, under och efter kapitelgenomgången. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna men även i en egen sektion.
Det finns två fristående prov, ett till höstterminen och ett till vårterminen. Proven testar förmågorna läsa, höra, tala, skriva.

Ljudfiler
Texterna är inspelade med native speakers. Textbokens ljudfiler finns på Övningsmästaren: www.ovningsmastaren.se .
Övningsbokens ljudfiler (hörövningarna) samt hörförstålseprovens ljudfiler säljs som nedladdningsbara ljudfiler.

Sånger
Till varje kapitel finns en sång som behandlar textinnehållet på något vis, det kan vara ett ordfält eller ett grammatiskt moment. Sångerna finns både som sångversion och instrumentalversion.
Elevfacit
Innehåller facit till övningarna i workbook.


Champ digital innehåller samma populära texter som den tryckta boken men med nya interaktiva funktioner.

Elevlicensen innehåller:
· interaktiva övningar som antingen är självrättande, rättas mot facit eller rättas av lärare
· sånger, hörövningar och ordlistor
· en vy där texter och övningar finns sida vid sida
· en översikt över elevens resultat och progression
· tillgänglighetsanpassningar såsom inläst ljud, anteckningsfunktion, möjlighet att se text eller övningar i helskärmläge.

Lärarlicensen innehåller dessutom:
· en integrerad lärarhandledning med kopieringsunderlag, prov och bedömningsmatriser
· möjligheter att skicka ut diskussionsuppgifter i klassrummet
· en funktion för att skicka meddelanden och hemuppgifter till elever
· en tydlig översikt över elevens och klassens resultat och progression.

Champ 4
Champ 4 Textbook
ISBN: 52326046 Pris: 142kr
+ -
Köp
Champ 4 Textbook onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352496 Pris:
+ -
Köp
Champ 4 Workbook
ISBN: 52326053 Pris: 125kr
+ -
Köp
Champ 4 Lärarhandledning
ISBN: 52332153 Pris: 796kr
+ -
Köp
Champ 4 Ljudfiler (textbok och hörövningar) mp3-filer
ISBN: 52333570 Pris:
+ -
Köp
Champ 4 Facit
ISBN: 52335123 Pris: 55kr
+ -
Köp
Champ 4 Sånger mp3-filer
ISBN: 52332146 Pris:
+ -
Köp
Champ 4 Lärarpaket, 1ex Lärarhandledning + 1ex ljudfiler + 1ex sånger
ISBN: 52354452 Pris: 1 500kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
Champ 4 digital (elevlicens)
ISBN: 52344408 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Champ 4 digital (lärarlicens)
ISBN: 52351222 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Champ 5
Champ 5 Textbook
ISBN: 52331712 Pris: 147kr
+ -
Köp
Champ 5 Textbook onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352502 Pris:
+ -
Köp
Champ 5 Workbook
ISBN: 52331729 Pris: 126kr
+ -
Köp
Champ 5 Lärarhandledning
ISBN: 52339213 Pris: 796kr
+ -
Köp
Champ 5 Lärarens ljudfiler (textbok och hörövningar) mp3-filer
ISBN: 52339206 Pris:
+ -
Köp
Champ 5 Facit
ISBN: 52339237 Pris: 63kr
+ -
Köp
Champ 5 Sånger mp3-filer
ISBN: 52339220 Pris:
+ -
Köp
Champ 5 Lärarpaket, 1ex Lärarhandledning + 1ex ljudfiler + 1ex sånger
ISBN: 52354469 Pris: 1 500kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
Champ 5 digital (elevlicens)
ISBN: 52349229 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Champ 5 digital (lärarlicens)
ISBN: 52352755 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Champ 6
Champ 6 Textbook
ISBN: 52342497 Pris: 151kr
+ -
Köp
Champ 6 Textbook onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351260 Pris:
+ -
Köp
Champ 6 Workbook
ISBN: 52342503 Pris: 130kr
+ -
Köp
Champ 6 Lärarhandledning
ISBN: 52347638 Pris: 796kr
+ -
Köp
Champ 6 Lärarens ljudfiler (textbok och hörövningar) mp3-filer
ISBN: 52347751 Pris:
+ -
Köp
Champ 6 Facit
ISBN: 52347645 Pris: 63kr
+ -
Köp
Champ 6 Sånger mp3-filer
ISBN: 52347768 Pris:
+ -
Köp
Champ 6 Lärarpaket, 1ex Lärarhandledning, 1ex ljudfiler, 1ex sånger
ISBN: 52354476 Pris: 1 500kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
Champ 6 digital (elevlicens)
ISBN: 52353165 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Champ 6 digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52353172 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se