New What´s up? 4-6

New What’s up? är en revidering av det omtyckta läromedlet What’s up?
New What’s up? är ett flexibelt och tryggt läromedel med fokus på ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt.

What’s new?
I New What’s up finns:
- nya inspirerande illustrationer och modern layout
- ett stort utbud av olika texttyper
- strategitips för olika situationer
- fler och mer utmanande hörövningar
- en målsida och en självutvärdering till varje Unit
- ett avsnitt om kulturella företeelser
- övningar som konsekvent tränar och testar de språkliga förmågorna
- In my opinion - nya talövningar för att uttrycka åsikter och känslor
- Roundup - utökade repetitionsavsnitt
- Progress tests - separata test för ett brett bedömningsunderlag

Textbook
- Boken är uppdelad i ett Intro-avsnitt samt Unit A-E. Det finns tre kapitel i varje Unit.
- Varje Unit inleds med en målsida.
- I Did you get it? får eleverna visa att de har förstått texten.
- Med hjälp av en bildordlista utökas temats ordfält.
- I de kommunikativa övningarna tränas ordförråd, fraser och grammatik.
- Fokusrutorna förklarar grammatiska moment på ett enkelt sätt.
- Avsnittet Everyday life ger eleverna inblick i vardagsliv i Storbritannien och USA.
- I följetongen Alien attack får eleverna lyssna till fem avsnitt om en biokväll med vissa förhinder.

Workbook
- Förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i övningar kopplade till Textbook.
- Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgiften.
- Under rubriken In my opinion får eleverna ett påstående som de diskuterar utifrån sina egna åsikter.
- Roundup repeterar innehållet i varje Unit, med tydligt fokus på de olika förmågorna. Här kan man låta eleverna pröva sina vingar på egen hand.

Lärarhandledning
I lärarhandledningen finns tips på hur man arbetar med texter och olika typer av övningar.
För att stötta läraren finns modeller för att skapa förförståelse för texterna och förslag på hur man kan få eleverna att utveckla sin läs- och hörförståelse med hjälp av strategier.
Kulturell information om olika företeelser utvecklas under rubriken Bra att veta.
I lärarhandledningen finns också kopieringsunderlag med konversationsövningar samt underlag för elevernas självbedömning.
Manus till alla hörövningar finns också här.

Lärarens ljudfiler
Texterna är inspelade med native speakers. Elevens ljudfiler till textboken finns på Övningsmästaren: ovningsmastaren.se.
Lärarens ljudfiler innehåller dessutom alla hörövningar och säljs som nedladdningsbara ljudfiler.

Progress tests
Progress tests innehåller fem fristående test som mäter elevernas förmågor i reception och produktion.

New What´s up? 4
New What´s up? 4 Textbook
ISBN: 52340981 Pris: 144kr
+ -
Köp
New What´s up? 4 Textbook online (elevlicens)
ISBN: 52355176 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
New What´s up? 4 Workbook
ISBN: 52340998 Pris: 124kr
+ -
Köp
New What´s up? 4 Teacher guide
ISBN: 52341032 Pris: 824kr
+ -
Köp
New What´s up? 4 Facit
ISBN: 52354186 Pris: 53kr
+ -
Köp
New What´s up? 4 Lärarens ljudfiler (mp3-filer)
ISBN: 52351185 Pris:
+ -
Köp
New What´s up? 4 Progress test (pdf-filer)
ISBN: 52351192 Pris:
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se