New Champion


New Champion

Populär - som få
Championserien är det i särklass mest använda läromedelspaketet i engelska för år 4-6. Hemligheten med att det fungerar så bra i klassrummet är att det är genomarbetat in i minsta detalj. Konceptet vilar på att allt ska hänga ihop, från första textraden till allra sista övningen i ett kapitel. Basen utgörs av de ofta underfundiga och humoristiska texterna och därifrån löper sedan hela den synnerligen strukturerade övningskedjan med bl.a. ett konsekvent ordarbete och en tydlig grammatisk gång. Och mitt i allt detta finns lekfullheten - engelska ska vara roligt!

En ny Champion - varför då?
Varför reviderar vi då ett läromedel som är så omtyckt och framgångsrikt som Champion? Jo, inte ens en mästare undgår tidens tand. Det finns alltid saker att förbättra och i jakten på den ultimata engelskboken byter vi ut och gör om. Texter som gjort sitt, layout som bleknat, sånger som tystnat - bort med dem! In med nya, fräscha spelare - men behåll stommen i det vinnande laget.

Det är precis så vi har gjort i New Champion. Allt som du uppskattat kommer du att återse, och vi är övertygade om att du kommer att ta till ditt hjärta såväl de nya fräscha texterna som de förbättrade övningsstegen och de lite tuffare låtarna. Och de nya fräsiga illustrationerna, sedan, i härligt starka färger!

Vi har varit extra måna om att eleverna ska ta till sig kursen. Det blir mer tid för viktig repetition, och vi har minskat antalet baskapitel till 26 för att alla ska hinna med.

New Champion - vad då?
New Champion andas gott humör, framför allt i texterna! Och om alla tycker engelska är kul, underlättas inlärningen och arbetet blir rikligt belönat. Men vi vill gärna poängtera: hur bra texterna än är, så är det i övningsboken det viktiga arbetet sker. Där byggs plattformen för varje elevs utveckling i engelska, där tränas kommunikation och där övas språkriktighet. Övningsboken är ett måste för att nå fram till målet!

Strukturerat - hur då?
Allt har ett syfte och varje övning motiverar sin plats. Visst ska texterna vara lustfyllda, gärna med en liten knorr på slutet. De ska inspirera till dramatiseringar, till att lära sig utantill och även ge information om sådant som är specifikt för engelsktalande länder. Men de ska också vara så utformade att man kan arbeta med dem - och de första övningarna i övningsboken utgörs alltid av textbehandling.

Därefter följer ordarbetet, 3-5 övningar kring ett ordfält på ca tio ord. Genom att eleverna får vrida och vända, nöta och bända på orden i flera övningar, lär de sig använda dem och bygger på så sätt upp ett aktivt ordförråd.

Sist i övningskedjan ligger grammatikövningarna med en lugn och trygg progression och, så långt det går, utan abstrakta regelformuleringar (som eleverna ju inte är mogna för).

Samtliga kapitel i New Champion 4 och 5 avslutas med en uppgift som kallas Uppdraget. Där sammanstrålar allt eleverna arbetat med i kapitlet, i fyran mest språkligt inriktat, i femman mer en utvidgning av ämnet.

Sjunga - när då?
Det finns sånger till i stort sett samtliga kapitel i New Champion och förklaringen är enkel: eleverna älskar att sjunga. De flesta sångerna är specialskrivna - och många är nya. Ibland har vi vävt in ord- och grammatikarbetet i låttexterna, andra gånger låter vi dem sammanfatta kapiteltexterna. Varje sång hjälper eleverna att bearbeta och lära in viktigt stoff. Tänk att få göra det till musik! Det finns alltså en baktanke med att låta eleverna sjunga, så se till att de gör det - så ofta det bara går!

Textböckerna
Innehåller 26 bastexter följda av fem bufferttexter, bildordlistor, styckeordlistor, alfabetiska engelsk-svenska och svensk-engelska ordlistor.

Övningsböckerna
Innehåller runt tio övningar till varje kapitel samt alla låttexter med ackord.

Lärarpärmarna
Innehåller bl.a. kapitelkommentarer, stordiaunderlag, extraövningar kring ord och uttryck resp. grammatik, diagnostiska uppgifter och minigrammatik (ej år 4).

Lärar-cd:arna (åk 4 och 5) alternativt Lärarens ljudfiler online mp3 (åk 6)
Innehåller texter och hörövningar i kronologisk ordning.

Sångerna på cd
Innehåller sång- och instrumentalversioner till samtliga låtar.

Övningsmästaren.se
Innehåller textbokens samtliga texter för elevers hemarbete. Kostnadsfritt.

Korsorden
Nya korsord till New Champion förstås.

New Champion 4
New Champion 4 Textboken
ISBN: 62262501 Pris: 140kr
+ -
Köp
New Champion 4 Övningsboken
ISBN: 62262518 Pris: 118kr
+ -
Köp
New Champion 4 Elevfacit
ISBN: 62262525 Pris: 52kr
+ -
Köp
New Champion 4 Lärarpärmen
ISBN: 62262549 Pris: 775kr
+ -
Köp
New Champion 4 Lärar-cd med texter och hörövningar 2 st.
ISBN: 62262556 Pris: 511kr
+ -
Köp
New Champion 4 Lärarens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52332924 Pris:
+ -
Köp
New Champion 4 Sångerna på cd
ISBN: 62262570 Pris: 377kr
+ -
Köp
New Champion 4 Korsorden
ISBN: 62279516 Pris: 350kr
+ -
Köp
New Champion 5
New Champion 5 Textboken
ISBN: 62268534 Pris: 145kr
+ -
Köp
New Champion 5 Övningsboken
ISBN: 62268541 Pris: 122kr
+ -
Köp
New Champion 5 Elevfacit
ISBN: 62268558 Pris: 52kr
+ -
Köp
New Champion 5 Lärarpärmen
ISBN: 62268565 Pris: 796kr
+ -
Köp
New Champion 5 Lärar-cd med texter och hörövningar 2 st.
ISBN: 62268572 Pris: 511kr
+ -
Köp
New Champion 5 Lärarens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52332948 Pris:
+ -
Köp
New Champion 5 Sångerna på cd
ISBN: 62268596 Pris: 377kr
+ -
Köp
New Champion 5 Korsorden
ISBN: 62279523 Pris: 350kr
+ -
Köp
New Champion 6
New Champion 6 Textboken
ISBN: 62268909 Pris: 149kr
+ -
Köp
New Champion 6 Övningsboken
ISBN: 62268916 Pris: 125kr
+ -
Köp
New Champion 6 Elevfacit
ISBN: 62268923 Pris: 52kr
+ -
Köp
New Champion 6 Lärarpärmen
ISBN: 62268930 Pris: 812kr
+ -
Köp
New Champion 6 Lärarens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52332962 Pris:
+ -
Köp
New Champion 6 Sångerna online mp3-filer
ISBN: 52332979 Pris:
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se