Koll på matematik Förskoleklass

Fördjupad information

Koll på matematik Förskoleklass består av en elevbok och en lärarguide. 
Elevboken utgår ifrån elevens nuläge. Genom både gemensamt och enskilt arbete utvecklar eleverna sin matematiska förmåga. Lärarguiden guider dig genom materialet med koppling till kursplanen, matematisk fördjupning, tips på frågeställningar och aktiviteter samt arbetsblad.

Koll på matematik Förskoleklass Startsidor

startsidorna möter eleverna delar av kapitlets innehåll genom en problemlösningsuppgift och en samtalsbild. Arbetet sker gemensamt så eleverna får möjlighet att lära av och med varandra. I lärarguiden finns stöd för hur arbetet kring problemlösningen kan organiseras samt förslag på frågor för att fördjupa och leda det matematiska samtalet framåt.

Koll på matematik Förskoleklass Grundsidor

grundsidorna fortsätter arbetet med det matematiska innehållet. Eleverna visar och dokumenterar sin förståelse genom att rita, måla, skriva, diktera eller fota sitt laborativa arbete.

Koll på matematik Förskoleklass Mixuppslag

På MIX-uppslaget möter eleverna uppgifter med samma matematiska innehåll som tidigare men på ett annat sätt. Symboler visar vilken matematisk aktivitet uppgiften berör.

Koll på matematik Förskoleklass Klassiska sidor

De möter även klassiska uppgifter att arbeta med tillsammans eller på egen hand. I lärarguiden finns förslag på arbetsgång, gemensamma aktiviteter samt vad läraren kan vara extra uppmärksam på i undervisningen.

Koll på matematik Förskoleklass
Koll på matematik Förskoleklass
ISBN: 52346594 Pris: 80kr
+ -
Köp
Koll på matematik Förskoleklass Lärarguide
ISBN: 52350966 Pris: 365kr
+ -
Köp

Vi är redo för en bra start – är du?

Gör dig redo för höstens elevkull. Nu har du möjlighet att ge eleverna som börjar förskoleklassen till hösten en riktigt bra start!
Tillsammans med våra författare har vi tagit fram läromedel i engelska, svenska och matematik. När du väljer att använda Champ F-2, Koll på matematik F,  och ZickZack F, kan du känna dig säker på att dina elever lär för framtiden.

Läs mer genom att klicka på titlarna

Glöm inte att beställa bingel!

Fr.o.m. höstterminen 2018 kostar en årslicens för en skola 1895:-. Då får skolan tillgång till alla öar och alla läromedel från åk F–6 för samtliga elever och lärare. För skolor som inte har binglat tidigare tillkommer en uppstartsavgift om 895:-.

”Det man binglar blir man bra på!”

Klicka här för anmälan till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se