Matte Direkt Safari 1-3

MatteSafari 1-3

MatteSafari Fk-3 är anpassad till nya läroplanen Lgr 11. Här finns laborativa övningarna som inleder varje nytt moment, tydliga förklaringar där vi går från det konkreta till det abstrakta, samt en möjlighet att individualisera utifrån elevens behov.En nyhet är att vi kompletterat med moment som tredimensionella figurer, symmetri, tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet.

Serien består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en läxbok samt en extrabok, Kikaren med fördjupande uppgifter till de elever som behöver.

Elevboken
Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och en samtalsbild som anknyter till de moment som tas upp i kapitlet. Därefter följer Safari-delen, som är själva grundkursen. Målen från målbeskrivningen återkommer här i samband med respektive moment, för att förtydliga för eleverna vad målen innebär.

Efter Safari-delen i elevboken följer en diagnos. De elever som klarar diagnosen går vidare till Kikaren. Där får de arbeta med lite klurigare uppgifter som är kopplade till kapitlet. De elever som inte klarar diagnosen fortsätter istället med sidorna i Förstoringsglaset. Där finns uppgifter som ger eleverna grundläggande träning i kapitlets moment.

I anslutning till varje kapitel finns också en enhetsdel, även den med tydliga mål, där eleverna bland annat får träna på längd, vikt, temperatur, tid och volym.

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns, förutom arbetsblad och metodiska anvisningar, tips på laborativa övningar till varje moment. Här finns också tips på fördjupande aktiviteter att göra gemensamt inomhus och utomhus.

Kikaren
I extraboken Kikaren finns fördjupande uppgifter för de elever som behöver mer, utöver kikaruppgifterna i boken. Här varvas ytterligare färdighetsträning med textuppgifter och uppgifter av det lite mer kluriga slaget.

Läxboken
I läxboken finns läxor som är kopplade till elevboken. Det är tre läxor till varje kapitel och varje läxa ligger på ett uppslag. Anvisningar till när läxorna kan göras finns både i lärarhandledningen och i läxboken.
Facit
Facit till elevboken, läxboken och arbetsbladen i lärarhandledningen finns på den cd som följer med lärarhandledningen.

Vägvisaren Kartläggningstest
Vägvisaren är ett helt nytt test- och bedömningsmaterial som är kopplat till MatteSafari.
Kartläggningstestet är ett häfte som består av två test, A och B. Du som lärare väljer om du vill testa eleverna vid två olika tillfällen eller göra båda testen i slutet av läsåret. Efter varje test finns det en matris som du fyller i tillsammans med eleven. Den används med fördel under utvecklingssamtal för att tydligt visa elevens matematikutveckling. Den är skriven i ett elevnära språk då många elever idag leder sina egna utvecklingssamtal.

Vägledningen består av anvisningar, bedömningsstöd och facit till kartläggningstesten samt arbetsblad på tre olika nivåer för att vidareutveckla varje elevs matematikkunskaper. Den laddar du ner gratis på hemsidan sanomautbildning.se

Digitalt material
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Matte Direkt Safari 1 upplaga 2
Matte Direkt Safari 1A Elevbok
ISBN: 52308769 Pris: 110kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1A onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351482 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1A Lärarhandledning
ISBN: 52309087 Pris: 377kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1A Läxbok
ISBN: 52309025 Pris: 44kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1A Kikaren
ISBN: 52322543 Pris: 52kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1A elevpaket termin, 1ex Elevbok + 1ex Kikaren
ISBN: 52354797 Pris: 137kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1B Elevbok
ISBN: 52308776 Pris: 110kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1B onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351475 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1B Lärarhandledning
ISBN: 52309094 Pris: 377kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1B Läxbok
ISBN: 52309032 Pris: 44kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1B Kikaren
ISBN: 52322550 Pris: 52kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 1B elevpaket termin, 1ex Elevbok + 1ex Kikaren
ISBN: 52354803 Pris: 137kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Vägvisaren Kartläggningstest åk 1 (5-pack)
ISBN: 52336090 Pris: 101kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2 upplaga 2
Matte Direkt Safari 2A Elevbok
ISBN: 52308783 Pris: 116kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2A onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351468 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2A Lärarhandledning
ISBN: 52309100 Pris: 382kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2A Läxbok
ISBN: 52309049 Pris: 46kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Kikaren 2A
ISBN: 52309490 Pris: 55kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2A elevpaket termin, 1ex Elevbok + 1ex Kikaren
ISBN: 52354810 Pris: 137kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2B Elevbok
ISBN: 52308790 Pris: 116kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2B onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351451 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2B Lärarhandledning
ISBN: 52309117 Pris: 382kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2B Läxbok
ISBN: 52309056 Pris: 46kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Kikaren 2B
ISBN: 52309506 Pris: 55kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 2B elevpaket termin, 1ex Elevbok + 1ex Kikaren
ISBN: 52354827 Pris: 137kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Vägvisaren Kartläggningstest åk 2 (5-pack)
ISBN: 52343609 Pris: 101kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3 upplaga 2
Matte Direkt Safari 3A Elevbok
ISBN: 52308806 Pris: 116kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3A onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351444 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3A Lärarhandledning
ISBN: 52309124 Pris: 382kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3A Läxbok
ISBN: 52309063 Pris: 46kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Kikaren 3A
ISBN: 52307649 Pris: 55kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3A elevpaket termin, 1ex Elevbok + 1ex Kikaren
ISBN: 52354834 Pris: 137kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3B Elevbok
ISBN: 52308813 Pris: 116kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3B onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351437 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3B Läxbok
ISBN: 52309070 Pris: 46kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3B Lärarhandledning
ISBN: 52309131 Pris: 382kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Kikaren 3B
ISBN: 52307656 Pris: 55kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari 3B elevpaket termin, 1ex Elevbok + 1ex Kikaren
ISBN: 52354841 Pris: 137kr
+ -
Köp
Matte Direkt Safari Vägvisare Kartläggningstest åk 3 (5-pack)
ISBN: 52346228 Pris: 101kr
+ -
Köp

Nyhet! Vägvisaren - tester och bedömningsmaterial till MatteSafari

Vägvisaren är ett helt nytt material som är kopplat till MatteSafari men som även kan användas fristående. 
Kartläggningstesterna säljs separat medan Vägledningen med anvisningar, arbetsblad och facit kan man ladda ner kostnadsfritt.

Läs mer

Safariwebben - en lärarwebb

Safariwebben är en lärarwebb fylld med extra material till MatteSafari och allt är gratis!

Klicka här för att komma till safariwebben

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se