Matte Direkt Borgen 4-6 upplaga 1

Matte Direkt Borgen 6A ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matte Direkt Borgen 6A Grön kurs inklusive ingressuppslag och mål, diagnos och sammanfattning + läxor och repetition som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord - sid 3

Kapitel 1 Tal

Ingressuppslag - sid 6

Ingressuppslag - sid 7

Tiondelar och hundradelar - sid 8

Tiondelar och hundradelar - sid 9

Tusendelar - sid 10

Tusendelar - sid 11

Decimaltal - sid 12

Decimaler på tallinjen - sid 13

Fler decimaler på tallinjen - sid 14

Fler decimaler på tallinjen - sid 15

Trolla bort siffror! - sid 16

Addition med decimaltal - sid 17

Subtraktion med decimaltal - sid 18

Multiplikation med decimaltal - sid 19

Division med decimaltal - sid 20

Division med decimaltal - sid 21

Diagnos - sid 22

Diagnos och Kluringar - sid 23

Sammanfattning - sid 36

Sammanfattning - sid 37

Kapitel 2 Bråk

Ingressuppslag - sid 38

Ingressuppslag - sid 39

Delar av det hela - sid 40

Delar av det hela - sid 41

En hel - sid 42

Mer än en hel - sid 43

Addition och subtraktion - sid 44

Addition och subtraktion - sid 45

Hur många är delen? - sid 46

Hur många är delen? - sid 47

Jämföra bråk - sid 48

Problem med bråk? - sid 49

Diagnos - sid 50

Diagnos och Kluringar - sid 51

Sammanfattning - sid 64

Kapitel 3 Geometri

Ingressuppslag - sid 66

Ingressuppslag - sid 67

Omkrets - sid 68

Omkrets - sid 69

Area - sid 70

Area - sid 71

Rektangelns area - sid 72

Halva rektanglar - sid 73

Bas och höjd - sid 74

Triangelns area - sid 75

Rektanglar och kvadrater - sid 76

Rektanglar och kvadrater - sid 77

Diagnos - sid 78

Diagnos och Kluringar - sid 79

Sammanfattning - sid 92

Kapitel 4 Statistik

Ingressuppslag - sid 94

Ingressuppslag - sid 95

Stapeldiagram - sid 96

Stapeldiagram - sid 97

Linjediagram - sid 98

Linjediagram - sid 99

Cirkeldiagram - sid 100

Cirkeldiagram - sid 101

Medelvärde - sid 102

Medelvärde - sid 103

Avprickning - sid 104

Arbeta tillsammans - sid 105

Diagnos - sid 106

Diagnos och Kluringar - sid 107

Sammanfattning - sid 120

Sammanfattning - sid 121

Kapitel 5 Problemlösning

Ingressuppslag - sid 122-123

Läsa - hämta fakta ur text - sid 124

Läsa - hämta fakta ur text - sid 125

Rita en bild - sid 126

Rita en bild - sid 127

Pröva dig fram - sid 128

Pröva dig fram - sid 129

Leta mönster i tal och bild - sid 130

Leta mönster i tal och bild - sid 131

Arbeta baklänges - sid 132

Välj själv metod - sid 133

I Disneyland - sid 134

I Disneyland - sid 135

Läxor

Läxa 1 - sid 136

Läxa 2 - sid 137

Läxa 3 - sid 138

Läxa 4 - sid 139

Läxa 5 - sid 140

Läxa 6 - sid 141

Läxa 7 - sid 142

Läxa 8 - sid 143

Läxa 9 - sid 144

Läxa 10 - sid 145

Läxa 11 - sid 146

Läxa 12 - sid 147

Läxa 13 - sid 148

Läxa 14 - sid 149

Repetition

Repetition 1 - sid 150

Repetition 1 - sid 151

Repetition 2 - sid 152

Repetition 2 - sid 153

Repetition 3 - sid 154

Repetition 3 - sid 155

Repetition 4 - sid 156

Repetition 4 - sid 157

Matte Direkt Borgen 6B ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matte Direkt Borgen 6B Grön kurs inklusive ingressuppslag och mål, diagnos och sammanfattning + läxor och repetion som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord - sid 3

Kapitel 6 Mer om tal

Ingressuppslag - sid 6

Ingressuppslag - sid 7

Stora tal - sid 8

Stora tal - sid 9

Multiplikation - sid 10

Multiplikation - sid 11

Multiplikation med 10 och 100 - sid 12

Multiplikation med 10 och 100 - sid 13

Ungefär hur mycket? - sid 14

Multiplikation med decimaltal - sid 15

Division med 10 - sid 16

Division med 100 - sid 17

Division - sid 18

Division - sid 19

Diagnos - sid 20

Kluringar - sid 21

Sammanfattning - sid 34

Kapitel 7 Enheter och skala

Ingressuppslag - sid 36

Ingressuppslag - sid 37

Tid - sid 38

Tid - sid 39

Hastighet - sid 40

Hastighet - sid 41

Skala - sid 42

Skala - sid 43

Djur - sid 44

Vikt - sid 45

Vikt - sid 46

Vikt - sid 47

Volym - sid 48

Volym - sid 49

Mer om vikt och volym - sid 50

Mer om vikt och volym - sid 51

Diagnos - sid 52

Diagnos - sid 53

Sammanfattning - sid 64

Kapitel 8 Procent

Ingressuppslag - sid 66

Ingressuppslag - sid 67

50% är hälften - sid 68

25% är en fjärdedel - sid 69

75% är 3 fjärdedelar - sid 70

75% är 3 fjärdedelar - sid 71

10% är en tiondel - sid 72

10% flera gånger - sid 73

1% är en hundradel - sid 74

1% är en hundradel - sid 75

Det hela är alltid 100% - sid 76

Det hela är alltid 100% - sid 77

Diagnos - sid 78

Diagnos och Kluringar - sid 79

Sammanfattning - sid 92

Kapitel 9 Algebra

Ingressuppslag - sid 94

Ingressuppslag - sid 95

Likheter - sid 96

Likheter - sid 97

Likheter - sid 98

Ekvationer - sid 99

Variabler kan variera - sid 100

Uttryck - sid 101

Uttryck - sid 102

Uttryck - sid 103

Omkretsen kan variera - sid 104

Omkretsen kan variera - sid 105

Diagnos - sid 106

Kluringar - sid 107

Sammanfattning - sid 120

Kapitel 10 Problemlösning

Ingressuppslag - sid 122-123

Läsa - hämta fakta ur text - sid 124

Läsa - hämta fakta ur text - sid 125

Rita en bild - sid 126

Rita en bild - sid 127

Pröva dig fram - sid 128

Pröva dig fram - sid 129

Leta mönster i tal och bild - sid 130

Leta mönster i tal och bild - sid 131

Arbeta baklänges - sid 132

Välj själv metod - sid 133

Välj själv metod - sid 134

Välj själv metod - sid 135

Läxor

Läxa 1 - sid 136

Läxa 2 - sid 137

Läxa 3 - sid 138

Läxa 4 - sid 139

Läxa 5 - sid 140

Läxa 6 - sid 141

Läxa 7 - sid 142

Läxa 8 - sid 143

Läxa 9 - sid 144

Läxa 10 - sid 145

Läxa 11 - sid 146

Läxa 12 - sid 147

Läxa 13 - sid 148

Läxa 14 - sid 149

Repetition

Repetition 6 - sid 150

Repetition 6 - sid 151

Repetition 7 - sid 152

Repetition 7 - sid 153

Repetition 8 - sid 154

Repetition 8 - sid 155

Repetition 9 - sid 156

Repetition 9 - sid 157

Matte Direkt Borgen åk 4
Matte Direkt Borgen Grundbok 4A
ISBN: 62253325 Pris: 118kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 4A Lärarhandledning på cd
ISBN: 62253363 Pris: 119kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 4A
ISBN: 62253349 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 4B
ISBN: 62253332 Pris: 118kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 4B
ISBN: 62253356 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 4B (5-pack)
ISBN: 62253462 Pris: 90kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 4 Mera Tornet Fördjupningshäfte
ISBN: 62274856 Pris: 135kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 4A (5-pack)
ISBN: 62274870 Pris: 300kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 4B (5-pack)
ISBN: 62274894 Pris: 300kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen åk 5
Matte Direkt Borgen Grundbok 5A
ISBN: 62253370 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A
ISBN: 62253417 Pris: 382kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 5A
ISBN: 62253394 Pris: 52kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 5B
ISBN: 62253387 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 5B
ISBN: 62253400 Pris: 52kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 5B (5-pack)
ISBN: 62253516 Pris: 92kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 5 Mera Tornet Fördjupningshäfte
ISBN: 62274917 Pris: 135kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 5A (5-pack)
ISBN: 62274931 Pris: 304kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 5B (5-pack)
ISBN: 62274955 Pris: 304kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen åk 6
Matte Direkt Borgen 6A
ISBN: 62253424 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Träningshäfte 6A (5-pack)
ISBN: 62272494 Pris: 304kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6A Läxbok
ISBN: 62287993 Pris: 58kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6B
ISBN: 62253431 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Träningshäfte 6B (5-pack)
ISBN: 62272210 Pris: 304kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6B Läxbok
ISBN: 62288006 Pris: 58kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6 Fördjupning
ISBN: 62272470 Pris: 138kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

MatteBorgen 4-6 Ny upplaga

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se