Matte Direkt Borgen 4-6 upplaga 1

Pedagogiska tankar

MatteBorgen har på kort tid blivit ett av Sveriges största och mest populära läromedel i matematik. Serien är uppbyggd kring de nationella målen. Med MatteBorgen får eleven möjlighet att successivt utveckla de kunskaper som behövs för att uppnå målen.MatteBorgen:
- Har en enkel och tydlig struktur ( läs mer under fliken Arbetsgång)
- Har konkreta och lättbegripliga mål
- Lyfter fram det matematiska samtalet
- Betonar vikten av laborativa övningar

MatteBorgens enkla och tydliga struktur underlättar arbetet för både lärare och elev.
Utifrån kursplanerna finns i boken en klar gång i matematikens olika moment, där eleverna stegvis ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i matematik.

Arbetet med MatteBorgen bygger på det matematiska samtalet. Vår tanke är att resonemang kring olika moment, både i stor grupp och mellan elever, ska utgöra en central del av undervisningen. Det ger tillfälle att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. Du får som lärare möjlighet att anknyta till elevernas förkunskaper och möta dem på den nivå där de befinner sig. Utbytet av tankar ger eleverna möjlighet att lära av varandra. Samtidigt utvecklar det elevernas språk, vilket är viktigt
för begreppsbildningen.

Vi tänker oss också att en stor del av arbetet upptas av laborativa övningar som inledning till nya moment. Eleverna får då på ett konkret sätt möjlighet att uppfatta tal och strukturer och kan därigenom få en bättre förståelse för det matematiska språk de sedan möter i boken.

I det enskilda arbetet får eleverna träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder. Instruktionerna är enkla och tydliga och direkt kopplade till de uppgifter som följer. Detta underlättar elevernas självständiga arbete och får dem att känna att de lyckas.

Matte Direkt Borgen åk 4
Matte Direkt Borgen Grundbok 4A
ISBN: 62253325 Pris: 118kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 4A Lärarhandledning på cd
ISBN: 62253363 Pris: 119kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 4A
ISBN: 62253349 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 4B
ISBN: 62253332 Pris: 118kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 4B
ISBN: 62253356 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 4B (5-pack)
ISBN: 62253462 Pris: 90kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 4 Mera Tornet Fördjupningshäfte
ISBN: 62274856 Pris: 135kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 4A (5-pack)
ISBN: 62274870 Pris: 300kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 4B (5-pack)
ISBN: 62274894 Pris: 300kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen åk 5
Matte Direkt Borgen Grundbok 5A
ISBN: 62253370 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A
ISBN: 62253417 Pris: 382kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 5A
ISBN: 62253394 Pris: 52kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 5B
ISBN: 62253387 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 5B
ISBN: 62253400 Pris: 52kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 5B (5-pack)
ISBN: 62253516 Pris: 92kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 5 Mera Tornet Fördjupningshäfte
ISBN: 62274917 Pris: 135kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 5A (5-pack)
ISBN: 62274931 Pris: 304kr
+ -
Köp
Mera Rustkammaren 5B (5-pack)
ISBN: 62274955 Pris: 304kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen åk 6
Matte Direkt Borgen 6A
ISBN: 62253424 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Träningshäfte 6A (5-pack)
ISBN: 62272494 Pris: 304kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6A Läxbok
ISBN: 62287993 Pris: 58kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6B
ISBN: 62253431 Pris: 126kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Träningshäfte 6B (5-pack)
ISBN: 62272210 Pris: 304kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6B Läxbok
ISBN: 62288006 Pris: 58kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6 Fördjupning
ISBN: 62272470 Pris: 138kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

MatteBorgen 4-6 Ny upplaga

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se