Svikten

Svikten

Svikten är en serie träningshäften, anpassade till de centrala innehållet
för årskurs 3 i Lgr11. Svikten passar utmärkt att använda som reparation inför
de nationella proven i årskurs 3 eller som repetion till de elever som inte
klarat de nationella proven.

Svikten - taluppfattning
Behandlar talområde 0-1 000 och moment som storleksordna tal, talet före och talet efter och talmönster.

Svikten - enheter
Avläsa, jämföra och storleksordna de vanligaste enheterna i längd, vikt och volym, avläsa klockan analogt och digitalt, skriva datum på olika sätt.

Svikten - addition och subtraktion
Behandlar talområde 0-1 000 och moment som lilla/stora plus och minus, generaliserade tabeller, räknemetoder, sambandet addition/subtraktion, likheter, öppna utsagor och att välja lämpligt räknesätt.

Svikten - multiplikation och division
Behandlar talområde 0-1 000 och moment som multiplikation som upprepad addition, enkla multiplikationer, dubbelt och hälften, divisionsbegreppet, sambandet multiplikation/division, enkla divisioner och att välja lämpligt räknesätt.

Svikten - geometri och statistik
Namnge, beskriva och jämföra olika geometriska objekt, räkna ut omkrets, delar av en hel, enkla tabeller och stapeldiagram, enkel förstoring och förminskning, symmetri och sannolikhet.

Facit och en översikt över innehållet finns på vår hemsida.

Svikten
Svikten - taluppfattning
ISBN: 62286644 Pris: 74kr
+ -
Köp
Svikten - enheter
ISBN: 62286668 Pris: 74kr
+ -
Köp
Svikten – addition och subtraktion
ISBN: 62286682 Pris: 74kr
+ -
Köp
Svikten – multiplikation och division
ISBN: 62286705 Pris: 74kr
+ -
Köp
Svikten – geometri och statistik
ISBN: 62286729 Pris: 74kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se