Koll på NO - biologi, fysik och kemi

NO för mellanstadiet
Vill du skapa nyfikenhet hos dina elever? Vill du koppla undervisningen till elevernas egen vardag? Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi som är helt anpassad till Lgr11 och:

- har en tydlig uppdelning i biologi, fysik och kemi.
- väcker elevernas nyfikenhet att förstå mer om sig själva och sin omgivning.
- ger metoder för att göra egna undersökningar.
- uppmuntrar till att leta efter svar på frågor utifrån egna upplevelse.
- förklarar grundläggande biologiska, kemiska och fysikaliska grundbegrepp på ett begripligt och elevnära sätt.

Elevboken
Elevboken har klar och tydlig struktur, varje uppslag är ett avgränsat delavsnitt med många och stora förklarande bilder. Koll på NO ger helheten i de naturorienterande ämnena och tar grepp om grundläggande biologi, fysik och kemi. Varje sida är tydligt utmärkta med det ämne som behandlas. Boken har många stora och förklarande bilder. Begreppen lyfts fram och instuderingsfrågor finns till varje kapitel.

Aktivitetsboken
Innehåller enkla laborationer i biologi, fysik och kemi. Här finns en variation av uppgifter där eleverna tränar grundbegreppen och befäster sina kunskaper. Det finns också fördjupningsuppgifter av olika slag.

Facit
I Lärarhandledningen finns facit till aktivitetsboken, proven och arbetsbladen.

Lärarhandledningen
Varje uppslag i elevboken stöds av material i lärarhandledningen. Förutom metodiska tips och idéer innehåller lärarhandledningen mängder med övningar och laborationer som kopieringsunderlag. Lärarhandledningen distribueras digitalt med nedladdningsbara pdf:er.

Koll på NO 4
Kapitel 1: Skogen
Kapitel 2: Naturen på hösten
Kapitel 3: Värme, kyla och väder
Kapitel 4: Naturen på vintern
Kapitel 5: Vatten och luft
Kapitel 6: Sjöar och vattendrag
Kapitel 7: Vår och sommar

Koll på NO 5
Kapitel 1: Europas sista vildmark
Kapitel 2: Kroppen
Kapitel 3: Våra sinnen
Kapitel 4: Energi
Kapitel 5: Kemi och miljö
Kapitel 6: Kust och hav

Koll på NO 6
Kapitel 1: Universum
Kapitel 2: Rörelse och kraft
Kapitel 3: Livets utveckling
Kapitel 4: Ämnen runt omkring oss
Kapitel 5: Anpassningar i naturen
Kapitel 6: Befruktning och fortplantning

Koll på NO 5
Koll på NO 5 Grundbok
ISBN: 52308110 Pris: 191kr
+ -
Köp
Koll på NO 5 Grundbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352199 Pris:
+ -
Köp
Koll på NO 5 Aktivitetsbok
ISBN: 52308127 Pris: 83kr
+ -
Köp
Koll på NO 5 Lärarhandledning online (lärarlicens pdf)
ISBN: 52308134 Pris:
+ -
Köp
Koll på NO 6
Koll på NO 6 Grundbok
ISBN: 52320631 Pris: 191kr
+ -
Köp
Koll på NO 6 Grundbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352205 Pris:
+ -
Köp
Koll på NO 6 Aktivitetsbok
ISBN: 52320648 Pris: 83kr
+ -
Köp
Koll på NO 6 Lärarhandledning online (lärarlicens pdf) 1 år
ISBN: 52320655 Pris:
+ -
Köp
Koll på NO 4
Koll på NO 4 Grundbok
ISBN: 52327036 Pris: 191kr
+ -
Köp
Koll på NO 4 Grundbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352182 Pris:
+ -
Köp
Koll på NO 4 Aktivitetsbok
ISBN: 52327043 Pris: 83kr
+ -
Köp
Koll på NO 4 Lärarhandledning online (lärarlicens pdf) 1 år
ISBN: 52331347 Pris:
+ -
Köp

Glöm inte att beställa bingel!

Fr.o.m. höstterminen 2018 kostar en årslicens för en skola 1895:-. Då får skolan tillgång till alla öar och alla läromedel från åk F–6 för samtliga elever och lärare. För skolor som inte har binglat tidigare tillkommer en uppstartsavgift om 895:-.

”Det man binglar blir man bra på!”

Klicka här för anmälan till bingel

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se