Uppdrag X

Uppdrag X

Böcker som killar gillar!
Vill du hjälpa dina elever att lyckas med sin läsning?
Gör dem mer motiverade!

Pojkar i fokus!
Aktuell forskning, nya rapporter och debatten som pågår i media visar att framförallt pojkarna halkar efter när det gäller läsning. Forskningen visar också att problemet ofta är att pojkar inte upplever läsning som meningsfull och att de inte alltid förstår vitsen med att kunna läsa. Därför är böckerna i Uppdrag X fokuserade på vad pojkar gillar att läsa om - utan att det sker på bekostnad av flickornas intresseområden.

Gynnar även flickorna!
Böckerna i Uppdrag X har ett mycket varierat innehåll. Blandningen av äventyr, humor och en stor portion fantasi fångar garanterat såväl pojkars som flickors läsintresse. Att minska glappet i läsförståelse gynnar alla elever och ger därmed hela klassen en bättre lärandemiljö.

Böcker till alla!
Uppdrag X består av tre paket, ett paket per årskurs. I varje paket ingår 40 titlar, uppdelade i 8 temaboxar, med 6 exemplar av varje titel. Perfekt för att skapa läsgrupper! Till varje tema finns ett häfte med detaljerade lektionsplaner till varje text - allt för att förenkla din vardag!
Det finns även en lärarhandledning med konkreta undervisningsförslag och arbetsblad för kopiering.

Böckerna i Uppdrag X
I varje temabox finns olika texttyper inom temat. Två av böckerna handlar alltid om fyra barn och deras äventyr med magiska klockor som kan få dem att krympa. Klockorna leder dem in i många fartfyllda och actionladdade äventyr med oväntade händelser, annorlunda utmaningar och tuffa problem att lösa. Två titlar är faktaböcker i ämnet och en titel är en fristående berättelse.

Röda böckerna
De Röda böckerna, som omfattar 12-16 sidor, leder varsamt in eleverna i läsandets spännande värld. Här presenteras de fyra kompisarna Max, Anna, Charlie och Oliver och deras spännande klockor som kan få dem att krympa. De fyra kompisarna är positiva förebilder och har olika karaktärsdrag som eleverna kan identifiera sig med.

Kopieringsunderlag Röda böckerna
Till de Röda böckerna finns ett kopieringsunderlag med ytterligare skriv- och läsuppgifter till varje text. Uppgifterna kan användas såväl i klassrummet som för att skickas med som hemläxa tillsammans med läsläxan.

Gula böckerna
I de Gula böckerna, som omfattar 16-24 sidor, utvecklas historien och eleverna får veta mer om klockorna och om hur barnen hittade dem.

Arbetsbok till Gula böckerna
Till de Gula böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande. Det innebär att eleverna redan från början lär sig att även skriva olika texttyper.

Blåa böckerna
I de Blåa böckerna, som omfattar 24-48 sidor, får eleverna möta
den mystiske skurken Doktor X som har skapat klockorna. En mystisk
komplott framträder och det visar sig att Doktor X planerar att ta över världen med hjälp av klockorna.

Arbetsbok till Blåa böckerna
Även till de Blåa böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande.

Lärarhandledning
Till varje årskurs finns också en övergripande lärarhandledning. I den finns konkreta förslag på hur eleverna kan arbeta med olika lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse. Här finns också ett intressant avsnitt om pojkar och läsning. Det handlar om viktiga faktorer att tänka på för att få pojkar engagerade och känna att det känns meningsfullt att läsa böcker.
Och meningsfullt läsande leder i sin tur till meningsfullt skrivande. Till varje text finns ett arbetsblad i Lärarhandledningen som kopieringsunderlag. Det kan användas av såväl eleverna till språkliga laborationer och skrivuppgifter, utifrån lektionsplanen, till texten, som för läraren att göra läsanalyser på.

Uppdrag X
Uppdrag X - Paket (röda, gula och blå böckerna)
ISBN: 52309414 Pris: 13 254kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna
ISBN: 52309384 Pris: 5 299kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Min familj
ISBN: 52318584 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Här bor vi
ISBN: 52318607 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Stort och smått
ISBN: 52318614 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Husdjur
ISBN: 52318621 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Mat
ISBN: 52318638 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Väder
ISBN: 52318645 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Småkryp
ISBN: 52318652 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Tema Leksaker och spel
ISBN: 52318669 Pris: 721kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Lärarhandledning
ISBN: 52318676 Pris: 266kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Röda böckerna Kopieringsunderlag
ISBN: 52320662 Pris: 414kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna
ISBN: 52309391 Pris: 5 618kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Hur låter det?
ISBN: 52318751 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Upp i luften
ISBN: 52318683 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Vilket slöseri!
ISBN: 52318690 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Invasion
ISBN: 52318706 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Sakletare
ISBN: 52318713 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Kurragömma
ISBN: 52318720 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema I djurens värld
ISBN: 52318737 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Tema Vatten
ISBN: 52318744 Pris: 747kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Gula böckerna Lärarhandledning
ISBN: 52318768 Pris: 266kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Arbetsbok Gula böckerna
ISBN: 52317822 Pris: 66kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna
ISBN: 52309407 Pris: 5 830kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Pirater
ISBN: 52321102 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Kommunikation
ISBN: 52321119 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Resor och äventyr
ISBN: 52321126 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Samarbete
ISBN: 52321133 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Under våra fötter
ISBN: 52321140 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Masker och förklädnader
ISBN: 52321157 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Full fart
ISBN: 52321164 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Tema Starka försvar
ISBN: 52321171 Pris: 773kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Blåa böckerna Lärarhandledning
ISBN: 52325186 Pris: 266kr
+ -
Köp
Uppdrag X - Arbetsbok Blåa böckerna
ISBN: 52325100 Pris: 64kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta mig

Mia Söderberg, Förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25