Språkmästaren

Språkmästaren

Språkmästaren är en inspirerande språklära för årskurs 1 till 3. Till varje årskurs hör en elevbok med arbetsuppgifter. Till åk 1 finns digitala övningar online.

Lilla Språkmästaren
Lilla Språkmästaren lägger grunden inför arbetet med Språkmästaren och har ett tydligt bildstöd som underlättar för nybörjarläsaren.

I Lilla Språkmästaren får eleverna träna på alfabetet, både de stora och de små bokstäverna. De får laborera med rimord och sammansatta ord, öva på helord (jag, kan, ser, har, en och ett) samt skriva enkla, ljudenligt stavade ord. Svårighetsgraden ökas med ord med konsonantförbindelser (som till exempel bro, pris, grön, krona, drake och träd).

Förutom substantiv och verb får eleverna även arbeta med räkneord, ord för färger och kroppsdelar samt egennamn. De får också skriva korta meningar.

Efter varje moment finns hänvisning till det digitala materialet som finns online.

Lilla Språkmästaren digitalt
Lilla Språkmästaren hjälper och guidar eleverna bland övningarna i sin stad. I leksaksaffären kan man träna på alfabetets bokstäver. Stora och små bokstäver finns i höghuset och i skolan tränar man på stavning. På tivolit finns långa och korta ord, rimord och sammansatta ord. Här tränar man också på en och ett, den och det samt hon och han. I lekparken behandlas verb samt olika kategorier av ord som räkneord, färger, kroppsdelar med mera och på fotbollsplanen får man träna på att läsa och skriva korta meningar.
Lilla Språkmästaren digital finns att prova på www.sanomautbildning.se/lillasprakmastaren
Information och navigeringsinstruktioner finns till höger under fliken "Lilla Språkmästaren digitala elevövningar - demo".

Språkmästaren A
I Språkmästaren A, för årskurs 2, får eleverna träna på alfabetet, alfabetisk ordning, rimord, sammansatta ord och motsatsord. Stor eller liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken är andra moment i boken. Eleverna får också öva på en, ett och flera, den, det och de (obestämd och bestämd artikel, singular och plural) samt bekanta sig med ord som beskriver och ord för vad man gör (adjektiv och verb). I stavningsmomentet behandlas vokaler som låter olika och dubbla konsonanter.

Språkmästaren B
I Språkmästaren B, för årskurs 3, fortsätter eleverna att träna på alfabetisk ordning, stor eller liten bokstav, meningar och skiljetecken. De övar också på att känna igen och använda substantiv, adjektiv, verb och räkneord. Ordkunskap samt begreppet synonymer är andra moment som ingår i detta häfte. I stavning behandlas ng-, j-, sj- och tj-ljuden.

Lärarens bok A och B
I Lärarens bok A och Lärarens bok B, finns elevbokens sidor med ifyllda svar.

Språkmästaren
Lilla Språkmästaren
ISBN: 52316429 Pris: 68kr
+ -
Köp
Språkmästaren A
ISBN: 62260071 Pris: 74kr
+ -
Köp
Språkmästaren B
ISBN: 62260101 Pris: 84kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!