Den Engelska Grammatiken

Den Engelska Grammatiken är enkel, lättläst och användarvänlig. Det är en kommunikativ grammatik, både för det talade och det skrivna språket. Kommentarerna är utredande och jämför svenska och engelska.
Boken är upplagd i kapitel enligt ordklasser och tar systematiskt upp elementära grammatiska moment, men ägnar också utrymme åt mer avancerade strukturer för de elever som kommit längre i sin engelska.

Regler och kommentarer har skrivits på ett enkelt och klart språk. Ordval och meningar är aktuella och har hög användarfrekvens. Grammatiken kryddas av illustrerade skämthistorier och citat som kan tjäna som stöd för minnet.

Genomgående markeras amerikansk engelska, stilnivåer, sociala och språkliga variationer, formellt/informellt språk och uttal, där det anses nödvändigt.
Språkfällor anges med varningstecken.
Den Engelska Grammatiken
Den Engelska Grammatiken
ISBN: 52325056 Pris: 370kr
+ -
Köp

Vilka är fördelarna och vad tillför digitala läromedel?

Här delar Oskar Lindmark, lärare och redaktör i engelska, med sig av sina synpunkter.

Se inspelat webbinarium om Awesome English

Här erbjuder vi möjligheten att få en genomgång av det nya läromedlet i engelska för åk 7-9.

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Redaktionen tipsar

A good read

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se