Allez hop !

Allez hop ! åk 6­-9

Med Allez hop ! bygger eleverna stegvis upp sina kunskaper i franska. Stor vikt läggs vid ord- och frasinlärningen. I samtliga delar av Allez hop ! finns olika nivåer inbyggda med rika möjligheter för eleverna att själva välja texter och övningar efter intresse och för­måga.

Textböckerna 6-9
I Textboken till varje årskurs av Allez hop ! finns

mellan 14 och 18 kapitel med beskrivande texter, berättande texter och dialoger.
Inslaget Info France som på ett enkelt och lättförståeligt sätt informerar om Frankrike, franska företeelser och den franskspråkiga världen.
ett antal sånger.
bildordlistor och kartor.
en minigrammatik som är så enkelt skriven att eleverna, utan alltför mycket lärarhjälp, kan använda den själva.
styckeordlistor med fonetisk skrift.

I ordlistan finns också, i en särskild ruta, ett tiotal fraser som förekommer i varje kapitel. Dessa fraser finns inlästa.

Övningsböckerna 6-9
Varje kapitel inleds med en Clic-övning. Denna övning binder ihop kapitlet med det föregående. Här repeteras också det centrala ordförrådet i det förra kapitlet samtidigt som det nya ordförrådet introduceras.

Till varje text i textboken finns ett antal basövningar med rubriken Pour tous. Övningarna är lekfulla, kreativa och varierade. Eleverna tränar ord och fraser samt enkel basgrammatik. Minst en hörövning ingår i övningskedjan. Eleverna tränas redan från början i att arbeta självständigt och i egen takt. De elever som kan och vill går sedan vidare till övningar som de själva väljer.

Allez hop ! årskurs 7 - allmänt
Allez hop ! åk 7 kan användas såväl av elever som börjar sina studier i franska i åk 7 som av dem som redan läst franska i åk 6. De senare kommer i början av Allez hop ! 7 att repetera och befästa de kunskaper som de redan förvärvat i franska i åk 6.

Elevfacit
Ett separat elevfacit med svar till alla bundna övningsuppgifter.
Lärarens ljudfiler online mp3-filer åk 6 och 8
Samtliga textbokens texter och sånger samt hörövningarna i övningsboken som nedladdningsbara mp3-filer.

Lärar-cd åk 7 och 9
Samtliga textbokens texter och sånger samt hörövningarna i övningsboken inspelade på cd.

Elev-cd/www.ljudmastaren.se
Textbokens texter och hörövningarna i Liens samt Les phrases intalade.

Lärarpärmen
Metodiska tips och arbetssätt kapitel för kapitel, extra fakta, extra knep och knåp-material, övningar till minigrammatiken, texter till alla hörövningar, repetitionsmaterial samt utvärderingar. Fr.o.m. åk 7 finns också tester som kopieringsunderlag i respektive pärm.

Digitala komponenter
Till Allez hop ! finns digitala elevövningar, glosträning på nätet och elev-cd:n som mp3-filer. Det digitala utbudet till våra läromedel utökas hela tiden. Håll dig uppdaterad på www.sanomautbildning.se/allezhop

Allez hop ! 7
Allez hop ! åk 7 Textbok
ISBN: 62248666 Pris: 191kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 7 Övningsbok
ISBN: 62248680 Pris: 137kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 7 Elevfacit (5-Pack)
ISBN: 62248703 Pris: 254kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 7 Lärarens ljudfiler online mp3-filer 1 år
ISBN: 52343302 Pris:
+ -
Köp
Allez hop ! åk 7 Textbokens elev-cd för komplettering (5-Pack)
ISBN: 62256449 Pris: 274kr
+ -
Köp
Allez hop ! 8
Allez hop ! åk 8 Textbok inkl. ljudfiler se www.ovningsmastaren.se
ISBN: 62254629 Pris: 207kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 8 Övningsbok
ISBN: 62254643 Pris: 143kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 8 Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62254667 Pris: 266kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 8 Lärarpärm
ISBN: 62254681 Pris: 913kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 8 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52343319 Pris:
+ -
Köp
Allez hop ! 9
Allez hop ! åk 9 Textbok inkl. elev-cd
ISBN: 62262143 Pris: 210kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 9 Övningsboken
ISBN: 62262167 Pris: 149kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 9 Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62262181 Pris: 266kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 9 Lärar-cd 4 st.
ISBN: 62262266 Pris: 849kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 9 Textbokens elev-cd för komplettering (5-pack)
ISBN: 62262280 Pris: 266kr
+ -
Köp
Allez hop ! 6
Allez hop ! åk 6 Textbok inkl. elev-cd
ISBN: 62239268 Pris: 185kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 6 Övningsbok
ISBN: 62239282 Pris: 127kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 6 Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62239305 Pris: 254kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 6 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52343296 Pris:
+ -
Köp
Allez hop ! åk 6 Lärarmaterial
ISBN: 62239367 Pris: 850kr
+ -
Köp
Allez hop ! åk 6 Textbokens elev-cd för komplettering (5-Pack)
ISBN: 62254674 Pris: 274kr
+ -
Köp

Grattis Matts Winblad till Lärkanpriset 2017!

Med stolthet gratulerar vi årets Lärkanpristagare i kategorin Högstadium: Matts Winblad. Priset delas ut av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Läs mer

Chez nous Färdighetsprov

Chez nous Färdighetsprov

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se