Chez nous

Soyez les bienvenus chez nous! Chez nous är en ny läromedelsserie som bjuder in eleven till det franska språket och den fransktalande världen.
Välkommen till oss!

Chez nous är anpassad efter den nya läroplanen och har fokus på produktion och reception samt den franskspråkiga världen. Bokserien har en tilltalande layout med genomtänkta bilder som inspirerar till produktion. Den innehåller ett stort antal hörövningar och varierade texttyper.

Chez nous 1
Chez nous 1 för årskurs 6 är en allt i ett-bok. I den får eleverna träffa fyra familjer som bor i den idylliska staden Annecy. Varje kapitel avslutas med ett fotocollage med bildtexter som beskriver olika delar av Frankrike. I kapiteltexterna får eleverna bl. a. lära sig hur man presenterar sig och berättar om sig själv, räkneorden, veckodagar och klockan. Efter varje text följer övningar för att befästa ord, fraser och enkel grammatik.

Chez nous 2
Chez nous 2 kan användas både av elever som börjar sina franskstudier i årskurs 7 och av de som läst franska i årskurs 6. De inledande kapitlen repeterar nämligen ordförråd och grammatik.

Textboken
Textboken består av fyra kapitel och ett separat avsnitt med lästexter kallat Lecture. De flesta texterna är skrivna i dialogform vilket gör att eleverna kommer igång direkt med språket. Efter varje kapiteltext möter eleverna Regardez. Det är ett uppslag som visar på intressant och viktigt innehåll från texten, t.ex. phrase utiles, ny grammatik och ordfält (i form av bildordlistor i bok 2-3). Regardez
fungerar som en brygga mellan text och övningsbok.

Övningsboken
Varje avsnitt i ett kapitel inleds med en hörövning, Coup d’envoi. I hörövningen får eleverna möta ämnesinnehållet för den nya texten och är på så vis förberedda att ta till sig an den nya texten i textboken. När de arbetat med en kapiteltext finns övningar som tränar alla färdigheterna. Varje kapitel avslutas med en utvärdering.

Chez nous 3
I Chez nous 3 för årskurs 8 får eleven möta det fransktalande Europa.

Textboken
Textboken innehåller fyra tematiskt sammanhållna kapitel samt en följetong. Varje kapitel innehåller en A-text (dialogform), B-text (dialog- och berättandeform) och en C-text (berättandeform), samt inslagen Regardez, Fenêtre ouverte och brev från ungdomar i fransktalande Europa.
Kapiteltexterna tar upp vardagliga situationer och händelser. Eleverna inspireras till att uttrycka egna åsikter och utbyta erfarenheter.
Precis som i bok 2 möter eleverna Regardez efter varje kapiteltext. Under rubriken Fenêtre ouverte finns informativa faktatexter om franska företeelser. Dessa texter har lite högre svårighetsgrad. De handlar bl.a. om Le Guide Michelin och Gustave Eiffel. I anslutning till varje kapitel finns i Chez nous 3 brev från ungdomar som bor i fransktalande länder i Europa. De berättar om sina länder och sin fritid. Eleverna får även lyssna till fransk musik av olika slag. Boken avslutas med en spännande följetong i fyra delar.

Övningsboken
Övningsboken innehåller varierande övningar som tränar alla färdigheter. Det finns en stor mängd hörövningar som hjälper eleverna att öva upp strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang. Varje kapitel avslutas med en utvärdering. Nytt för Chez nous 3 är ett det finns en uttalskurs. Den alfabetiska ordlistan inkluderar de ord som eleverna har mött i de tidigare böckerna.

Chez nous 4
I Chez nous 4 för årskurs 9 får eleven möta den fransktalande världen utanför Europa.

Textboken
Textboken innehåller fyra kapitel med A-, B- och C-texter. Eleverna får möta ett stort utbud av olika texttyper, allt från bloggtext, dialogtext, artiklar och dikter till romanutdrag. Ett nytt inslag i Chez nous 4 är Situations courantes som är tänkt att användas som minipjäser. Dessa situationer hjälper till att knyta ihop säcken för franska 6-9 (Franska 2). Regardez-inslagen finns med i Chez nous 4 liksom i de tidigare böckerna (se beskrivning under Chez nous 2). Eleverna får på ett lättillgängligt vis läsa om Kanada, Elfenbenskusten, Marocko och Guadeloupe. De får även lyssna på musik från dessa länder.

Övningsboken
I övningsboken får eleven öva alla färdigheter på ett varierat sätt. Det finns ett stort antal hörövningar bl.a. Coup d’envoi, som tjänar som inspark till en ny texts innehåll och vokabulär. Ett nytt inslag i övningsboken är Dans le Rétroviseur, ett avsnitt som repeterar grammatik.

Till böckerna i Chez nous-serien finns:

Elev-cd/övningsmästaren
Eleverna har tillgång till bokens texter och
dialoger på den medföljande elev-cd:n (Chez nous 1-3) samt
på www.ovningsmastaren.se

Lärar-cd
På lärar-cd:n finns alla texter, sånger och hörövningar inspelade.

Lärarhandledning
I lärarhandledningen finns metodiska tips, förslag på lektionsgenomgångar, extraövningar som kopieringsunderlag, diagnostiska tester samt hörmanus.

Digitala komponenter
Till Chez nous finns digitala elevövningar, www.sanomautbildning.se/cheznous samt glosträning på nätet, www.ovningsmastaren.se. Det digitala utbudet till våra läromedel utökas hela tiden. Håll dig uppdaterad på
www.sanomautbildning.se .
Färdighetsprov i franska
För årskurs 7 finns inga färdighetprov. Nivån i årskurs 7 är grundläggande och därför finns inga prov av denna sammanfattande karaktär. 
Färdighetsprov i franska för årskurs 8 säljs separat, det innehåller prov för både höst- och vårterminen.  Proven är utformade som proven i Skolverkets Bedömningsportal.
Färdighetsprov i franska för årskurs 9 finns för höstterminen och följer med lärarhandledningen. På vårterminen finns färdiga prov i Bedömningsportalen och därför inga från oss. 
Färdighetsproven är fristående och fungerar lika bra att använda om man undervisar med Chez nous som med något annat läromedel i franska för högstadiet. Proven testar färdigheterna höra, skriva, tala och läsa och är tänkta som utvärdering av elevernas kunskaper och färdigheter och visar eleverna vad de kanske måste arbeta mer med. Proven tjänar också som en förberedelse inför de tester som finns i Skolverkets Bedömningsportal.
För årskurs 8 testas varje färdighet i två prov, prov A och prov B. Prov A är lämpligt att göra i slutet av höstterminen och prov B i slutet av vårterminen. Proven som testar reception, höra och läsa, består av flera delar och olika övningstyper.
I materialet finns uppgifter som kräver helhetssyn och därigenom ger eleven möjlighet att visa en högre nivå.
Till varje färdighetsprov finns en bedömningsmall. Den är till god hjälp vid bedömning av proven, men kan också användas vid skriftliga omdömen och i betygssamtal med elever och föräldrar.
Testmaterialet säljs som skollicens. När du fått din inloggning, har du tillgång till samtliga prov i pdf-format. Du väljer själv vad och hur mycket du skriver ut.

Chez nous 1
Chez nous 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler och elevwebb
ISBN: 62287399 Pris: 205kr
+ -
Köp
Chez nous 1 Allt i ett-bok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351918 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 1 Elevfacit
ISBN: 62287436 Pris: 69kr
+ -
Köp
Chez nous 1 Lärarhandledning
ISBN: 62287498 Pris: 775kr
+ -
Köp
Chez nous 1 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52332795 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 1 Elev-cd för kompl. (5-pack)
ISBN: 62287474 Pris: 247kr
+ -
Köp
Chez nous 2
Chez nous 2 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb
ISBN: 52303092 Pris: 197kr
+ -
Köp
Chez nous 2 Textbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351925 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 2 Övningsbok
ISBN: 52303108 Pris: 132kr
+ -
Köp
Chez nous 2 Elevfacit
ISBN: 52303115 Pris: 69kr
+ -
Köp
Chez nous 2 Lärarhandledning
ISBN: 52303122 Pris: 881kr
+ -
Köp
Chez nous 2 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52332801 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 2 digital (elevlicens)
ISBN: 52346662 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 2 digital (lärarlicens)
ISBN: 52346679 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 2 elevpaket 1 ex. Textbok + 1 ex digital elevlicens 1 år
ISBN: 52351246 Pris: 215kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Chez nous 3
Chez nous 3 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb
ISBN: 52314326 Pris: 197kr
+ -
Köp
Chez nous 3 Textbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351932 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 3 Övningsbok
ISBN: 52314333 Pris: 136kr
+ -
Köp
Chez nous 3 Elevfacit
ISBN: 52314340 Pris: 69kr
+ -
Köp
Chez nous 3 Lärarhandledning
ISBN: 52314357 Pris: 913kr
+ -
Köp
Chez nous 3 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52332849 Pris:
+ -
Köp
Chez nous åk 8 Färdighetsprov online pdf (skollicens) 1 år
ISBN: 52320501 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 3 digital (elevlicens)
ISBN: 52346686 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 3 digital (lärarlicens)
ISBN: 52346693 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 3 elevpaket 1 ex. Textbok + 1 ex digital elevlicens 1 år
ISBN: 52355275 Pris: 215kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Chez nous 4
Chez nous 4 Textbok inkl. ljudfiler och elevwebb
ISBN: 52315972 Pris: 197kr
+ -
Köp
Chez nous 4 Textbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351949 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 4 Övningsbok
ISBN: 52315996 Pris: 137kr
+ -
Köp
Chez nous 4 Elevfacit
ISBN: 52316009 Pris: 69kr
+ -
Köp
Chez nous 4 Lärarhandledning
ISBN: 52316016 Pris: 913kr
+ -
Köp
Chez nous 4 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52332856 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 4 digital (elevlicens)
ISBN: 52346709 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 4 digital (lärarlicens)
ISBN: 52346716 Pris:
+ -
Köp
Chez nous 4 elevpaket 1 ex. Textbok + 1 ex digital elevlicens 1 år
ISBN: 52355282 Pris: 215kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp

Grattis Matts Winblad till Lärkanpriset 2017!

Med stolthet gratulerar vi årets Lärkanpristagare i kategorin Högstadium: Matts Winblad. Priset delas ut av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Läs mer

Chez nous Färdighetsprov

Chez nous Färdighetsprov

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se