PRIO Geografi 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Geografi åk 8 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Hur länge räcker jorden?

Hur länge räcker jorden? - sid 6
Hållbar utveckling? - sid 7
Hårda fakta om bomull - sid 8
Aralsjön - sid 9
Naturresurser blir varor - sid 10
Olika slags resurser - sid 11
Grafik Naturresurser - sid 12
Grafik Naturresurser - sid 13
Tikal - en storstad med miljöproblem - sid 14
Hållbara val som många kan göra - sid 15
Reportage Vad tycker du att vi ska göra för att minska vår miljöpåverkan? - sid 16
Hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? - sid 17
Sopsortering och återvinning - sid 18
Hur vänder vi utvecklingen? - sid 19
Märkningar som visar på hållbarhet - sid 20
Varför går det så trögt? - sid 21
Reportage Varför finns det inga fiskar i korallreven längre? - sid 22
Sveriges miljömål för hållbar utveckling - sid 23
Reportage "Politikerna måste bli modigare" - sid 24
Reportage "Politikerna måste bli modigare" - sid 25
Nya farleder i Arktis? - sid 26
Kortfattat Hur länge räcker jorden? - sid 27
Kortfattat Hur länge räcker jorden? - sid 28 

Jordskorpan - ett förråd

Jordskorpan - ett förråd - sid 29
Jordskorpan - ett förråd - sid 30
Mineral, metall och malm - sid 31
Var kommer din mobil ifrån? - sid 32
Att veta var man kan leta - sid 33
Guldruschen i San Francisco - sid 34
Reportage Ville inte sälja till gruvan - då sköts hon - sid 35
Grafik Metaller - sid 36
Grafik Metaller - sid 37
Industrimineral och andra mineral - sid 38
Reportage "Rädda vår ö, stoppa kalkbrottet!" - sid 39
Kol, grafit och diamanter - sid 40
Diamanter - konflikter eller välfärd? - sid 41
Antwerpen - diamanternas stad - sid 42
Gruvor och dagbrott - sid 43
Gruvbrytning i Sverige - sid 44
Svenska stål - sid 45
Flytten av Kiruna - sid 46
Kol, olja och naturgas - sid 47
Naturgas - sid 48
Oljans betydelse för Norge - sid 49
Kortfattat Jordskorpan som förråd - sid 50
Kortfattat Jordskorpan som förråd - sid 51

Energi och ny teknik

Energi och ny teknik - sid 52
Vårt omättliga behov av energi - sid 53
Smarta elnät - sid 54
Elmätaren - en viktig pusselbit - sid 55
Grafik Vad är energi? - sid 56
Grafik Vad är energi? - sid 57
Källor som inte tar slut - sid 58
Vattenkraft - sid 59
Stora kraftverksdammbyggen i världen - sid 60
Biobränsle - sid 61
Reportage Mindre rök och mindre bränsle - sid 62
El och diesel från kottar och kvistar - sid 63
Vindenergi i 12 länder - sid 64
Solkraft - sid 65
Reportage Billigare solenergi - sid 66
Mikroproducenter är självförsörjande på el - sid 67
Värme från jordklotet - sid 68
Havskraft - sid 69
Energi, klimat och miljö - sid 70
Ändlig energi - sid 71
Naturgas - sid 72
Peakteorin - sid 73
Reportage Livet i Qatar - sid 74
Nord Stream - pipelines i Östersjön - sid 75
Kärnkraft - sid 76
Kärnkraftverket i Fukushima - Jordbävning och tsunami - sid 77
Tyskland säger nej till kärnkraft - sid 78
Att spara energi - sid 79
Grafik Hur använder vi energin? - sid 80
Grafik Hur använder vi energin? - sid 81
Energi till bostäder och service - sid 82
Passivhus, nollenergihus och plusenergihus - sid 83
Uppgifter - sid 84
Kortfattat Energi och ny teknik - sid 85
Kortfattat Energi och ny teknik - sid 86
Kortfattat Energi och ny teknik - sid 87


Jord, skog och hav

Upptäckare och kartor - sid 88
Jordbruk - sid 89
Jordmåner - sid 90
Gödning och växtskyddsmedel - sid 91
Biologisk mångfald - sid 92
Jordbruk i världen - sid 93
Traditionella och kommersiella jordbruk - sid 94
Reportage Smart foder och mikrolån - sid 95
Plantagejordbruk - sid 96
Reportage Tjugo kilo bananer! - sid 97
Risodling - sid 98
Reportage Risodlingar översvämmas av saltvatten - sid 99
Syns jordbrukets kvinnor? - sid 100
Reportage Torka - en ond cirkel - sid 101
Grafik Jordbruk i världen - sid 102
Grafik Jordbruk i världen - sid 103
Jordbruk i Sverige - sid 104
Djurskydd - sid 105
Landhöjning - sid 106
Odlingslandskapet - sid 107
EU och jordbruket - sid 108
Reportage Ekologiskt på Husa gård - sid 109
Ekologiskt jordbruk - sid 110
Världens skogar - sid 111
Grafik Skog - sid 112
Grafik Skog - sid 113
Reportage Regnskogen i Kamerun - sid 114
De svenska skogarna - sid 115
Allemansrätten - sid 116
Skogsbruk i Sverige - sid 117
Hyggesskogsbruk eller hyggesfritt? - sid 118
Skogen ett framtidsjobb - sid 119
Havet - en naturresurs - sid 120
Havet - en naturresurs - sid 121
Grafik Fiske - sid 122
Grafik Fiske - sid 123
Reportage Mangroveträsk eller jätteräkor? - sid 124
Fiskeavtal som påverkan - sid 125
Reportage Morgon på fiskmarknaden i Tokyo - sid 126
Fiske i Sverige - sid 127
Varför nappar i gäddan? - sid 128
Åke är fiskgrossist - sid 129
Uppgifter - sid 130
Kortfattat Jord, skog och hav - sid 131
Kortfattat Jord, skog och hav - sid 132
Kortfattat Jord, skog och hav - sid 133

Tillverkning och tjänster

Tillverkning och tjänster - sid 134
Industrin utvecklas - när och var? - sid 135
Temugg - hantverk och fabrik - sid 136
Var ligger industri och varför? - sid 137
Transportläge - sid 138
Uppfinningarnas betydelse - sid 139
Några viktiga svenska uppfinningar - sid 140
Industribranscher - sid 141
Verkstadsindustri - sid 142
Industri i världen - sid 143
Vilka riktlinjer styr företagens ansvar? - sid 144
Reportage Textilarbetare i Kambodja - sid 145
Grafik Industrin i världen - sid 146
Grafik Industrin i världen - sid 147
En svensk cykel - sid 148
Reportage Tjänster - sid 149
Reportage Väktare i Sydafrika - sid 150
Tjänster - sid 151
Turism - sid 152
Hållbar turism? - sid 153
Reportage Poolgästerna - sid 154
Uppgifter - sid 155
Kortfattat Tillverkning och tjänster - sid 156
Kortfattat Tillverkning och tjänster - sid 157


Handel och kommunikation

Handel och kommunikation - sid 158
Varför handlar vi med varandra? - sid 159
Idéer om handel - sid 160
Frihandel eller inte? - sid 161
Grafik Globalisering - sid 162
Grafik Globalisering - sid 163
GATT och WTO - sid 164
EU - mer än frihandel - sid 165
Handeln växer snabbt - sid 166
Sverige är billigt! - sid 167
Transporter - sid 168
Reportage Sidenvägen nu och då - sid 169
Vattenvägar - sid 170
Reportage Morgon på Donaufloden - sid 171
Vägar och broar - sid 172
Reportage Välsignade lastbil! - sid 173
Järnväg - sid 174
Reportage Snabba tåg - sid 175
Kommunikation - sid 176
Telekommunikation - sid 177
De första mobiltelefonerna - sid 178
Globaliseringen - sid 179
Uppgifter - sid 180
Kortfattat Handel och kommunikation - sid 181
Kortfattat Handel och kommunikation - sid 182

Stora städer

Stora städer - sid 183
Staden - symbol för ett helt land - sid 184
"Homo urbanus" - stadsmänniskan - sid 185
Ur-gammal stad - sid 186
Reportage Miljonstaden Angkor - sid 187
Nya handelsstäder - sid 188
Reportage Vilse i Marrakech - sid 189
Industristäder - sid 190
Hur storstäder växer fram - tre modeller - sid 191
Sverige: modernisering och rivningsvåg - sid 192
Stockholm förändras - sid 193
2000-talets städer - sid 194
Varför söker sig människor till städer? - sid 195
Reportage "De kom på natten och rev våra hus" - sid 196
Inte bara kaos - sid 197
Framtidens städer - sid 198
Reportage Brasilia - den planerade staden - sid 199
Grafik Jordens storstadsområden - sid 200
Grafik Jordens storstadsområden - sid 201
Megastäderna och miljöproblemen - sid 202
Hållbara städer - sid 203
Den hållbara staden - sid 204
Den hållbara staden - sid 205
Västra hamnen i Malmö - sid 206
Uppgifter - sid 207
Kortfattat Stora städer - sid 208
Kortfattat Stora städer - sid 209

 

PRIO Geografi 7-9
PRIO Geografi Grundbok 7
ISBN: 52305737 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351970 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325544 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 8
ISBN: 52305744 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351987 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325551 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 9
ISBN: 52305751 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351994 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325568 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Stadiebok
ISBN: 52301845 Pris: 411kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71