PRIO Geografi 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Geografi åk 9 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Välfärd och utveckling

Välfärd och utveckling - sid 6
Vad är utveckling? - sid 7
Världen förändras - sid 8
Utvecklingens drivkrafter - sid 9
Korruption - hur korrupt är Sverige? - sid 10
Hälsa - sid 11
Reportage Ekonomin växer i Mongoliet - sid 12
Att mäta och jämföra utveckling och välfärd - sid 13
Ekonomiska välfärdsmått - sid 14
PPP räknar om köpkraften - sid 15
Låginkomstländer - sid 16
Sociala välfärdsmått - sid 17
Lycka som välfärdsmått - sid 18
Mått på hållbar utveckling - sid 19
Grafik Välfärd och utveckling - sid 20
Grafik Välfärd och utveckling - sid 21
Handel - bistånd - utveckling - sid 22
Sverige - biståndsmottagare och biståndsgivare - sid 23
Varför ge bistånd? - sid 24
FN och de nya målen - sid 25
Reportage En historisk dag i FN - sid 26
Reportage En historisk dag i FN - sid 27
Bistånd - givare och mottagare - sid 28
Direktinvesteringar och remitteringar - sid 29
Reportage Vad gör en biståndsarbetare? - sid 30
Reportage Vad gör en biståndsarbetare? - sid 31
Handelsmönster - sid 32
Reportage Qatar och migranternas pengar - sid 33
Frihandelsorganisationen WTO - sid 34
Låginkomstländer - sid 35
Global värdekedja - sid 36
Multinationella företag - sid 37
Har företag ett annat ansvar än att tjäna pengar? - sid 38
Uppgifter - sid 39
Kortfattat Välfärd och utveckling - sid 40
Kortfattat Välfärd och utveckling - sid 41
Kortfattat Välfärd och utveckling - sid 42
 

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling - sid 43
Befolkningsutveckling - sid 44
Befolkningen storlek - över tiden - sid 45
Reportage Hur är det att inte "finnas"? - sid 46
Sveriges folkmängd efter 1750 - sid 47
Demografi och statistik - sid 48
Demografisk transition - sid 49
Världens största id-projekt - sid 50
Ofrånkomlig folkökning - sid 51
Befolkningens tillväxt - idag och i framtiden - sid 52
Tillgång till preventivmedel - sid 53
Familjeplaneringspolitik - sid 54
Befolkningens sammansättning - sid 55
Faktorer som påverkar folktätheten i världen - sid 56
Befolkningsfördelning - sid 57
Landsbygd och tätort - sid 58
Migration - sid 59
Cirkulär migration - sid 60
Ursprungsområde: Push - sid 61
Flyktingar - sid 62
Reportage På flykt från krigets Syrien - sid 63
Till Sverige - sid 64
Migranternas vägar in i EU - sid 65
Dublinförordningen - sid 66
Reportage Ingrid - rådman i Migrationsdomstolen - sid 67
Grafik Befolkningsutveckling - sid 68
Grafik Befolkningsutveckling - sid 69
Arbetskraftsinvandring - sid 70
Uppgifter - sid 71
Kortfattat Befolkningsutveckling - sid 72
Kortfattat Befolkningsutveckling - sid 73Hälsa

Hälsa - sid 74
Hälsa och folkhälsa - sid 75
Sjukvård i olika länder - sid 76
USA:s sjukförsäkringssystem - sid 77
Hälsoläget förändras - en modell - sid 78
Hälsotransitionen i Sverige - sid 79
NGO:s förbättrar hälsosituationer i världen - sid 80
Reportage Telemedicin i Kamerun - sid 81
Hälsa och miljö - sid 82
Hälsa och miljö - sid 83
Hur mäter man hälsa och ohälsa? - sid 84
Hur mäter man hälsa och ohälsa? - sid 85
Hur mäter man hälsa och ohälsa? - sid 86
Vill du leva längre? Välj rätt del av Malmö! - sid 87
Förlorade friska år - sid 88
BMI - ett mått på övervikt och fetma - sid 89
Reportage Korruption hotar trafiksäkerheten - sid 90
Några smittsamma sjukdomar - sid 91
Uppskattat antal dödsfall av malaria efter ålder - sid 94
Reportage Andreas - infektionsläkare och malariaforskare - sid 95
HIV, uppskattning av antal fall - sid 96
Pandemier - sid 97
Reportage Ebolaepidemi i Västafrika - sid 98
Reportage Ebolaepidemi i Västafrika - sid 99
Grafik Hälsa - sid 100
Grafik Hälsa - sid 101
Uppgifter - sid 102
Kortfattat Hälsa - sid 103
Kortfattat Hälsa - sid 104
Kortfattat Hälsa - sid 105

Livsmedel

Livsmedel - sid 106
Mat - natur, kultur och näring - sid 107
Mat - natur, kultur och näring - sid 108
Konserver och djupfryst ersätter insaltat - sid 109
För lite, fel eller för mycket? - sid 110
Gott om tomma kalorier - sid 111
Undernärda i olika delar av världen - sid 112
Dricksvatten - sid 113
Matproduktion slukar resurser - sid 114
Markanvändning och biologisk mångfald - sid 115
Reportage Stordrift eller familjejordbruk på Ukrainas bördiga svartjord? - sid 116
Landgrabbing - sid 117
Växthusgaser - sid 118
Den globala jordbruksekonomin - sid 119
Grafik Handel i världen - sid 120
Grafik Handel i världen - sid 121
Soja - sid 122
Hållbart? - sid 123
Kött - sid 124
Fisk - sid 125
Fiskodlingar i Sverige - sid 126
Frukt och grönsaker - sid 127
Reportage Sanningen om vår billiga mat - sid 128
Reportage Sanningen om vår billiga mat - sid 129
Uppgifter - sid 130
Kortfattat Livsmedel - sid 131
Kortfattat Livsmedel - sid 132
Kortfattat Livsmedel - sid 133Länder och utvecklingsvägar

Länder och utvecklingsvägar - sid 134
Världsdelar, regioner, länder - sid 135
Länder utan kuster - sid 136
Regioner i världen - sid 137
Reportage Kommer Spanien att förbli ett land? - sid 138
Reportage Kommer Spanien att förbli ett land? - sid 139
Samarbete - sid 140
Störst antal fattiga - sid 141
Reportage I Somalialand fungerar allt, ändå finns inte landet - sid 142
Reportage I Somalialand fungerar allt, ändå finns inte landet - sid 143
Reportage Haiti - en kollapsad stat - sid 144
Reportage Haiti - en kollapsad stat - sid 145
Grafik Länder och utvecklingsvägar - sid 146
Grafik Länder och utvecklingsvägar - sid 147
Stora ekonomier - sid 148
Befolkning - sid 149
Shanghai - sid 150
Jordbruk och livsmedel - sid 151
USA - sid 152
Befolkning - sid 153
Några kvarter i New York - sid 154
Några kvarter i New York - sid 155
Mer service men också industri - sid 156
San Andreas-förkastningen - sid 157
USA:s roll i världen - sid 158
Indien - sid 159
Himalaya - sid 160
Befolkning - sid 161
Bollywood - världens största filmindustri - sid 162
Jordbruk, skog och fiske - sid 163
Reportage Vi vill ha ren luft och en bra miljö! - sid 164
Japan - sid 165
Ekonomi och näringsliv - sid 166
Ryssland - sid 167
Befolkning - sid 168
Olja och gas - vapen i den politiska kampen - sid 169
Efter Sovjetunionen - sid 170
Brasilien - sid 171
Jordbruk - sid 172
Hoten mot Amazonas regnskog - sid 173
Latinamerikas viktigaste industriland - sid 174
Latinamerikas viktigaste industriland - sid 175
Europa - en region? - sid 176
Tyskland - sid 177
Tyskland - sid 178
Storbritannien - sid 179
Slovakien - sid 180
Turkiet - Asien och Europa - sid 181
Istanbul - sid 182
Utvecklingsvägar - sid 183
Kenya - kan IT-industrin minska fattigdomen? - sid 184
Serbien - hur skapar man framtidstro? - sid 185
Indonesien - världens nästa stormakt? - sid 186
Nigeria - Afrikas nya stormakt - sid 187
Nigeria - Afrikas nya stormakt - sid 188
Uppgifter - sid 189
Kortfattat Länder och utvecklingsvägar - sid 190
Kortfattat Länder och utvecklingsvägar - sid 191

Globala utmaningar

Globala utmaningar - sid 192
En värld i förvandling - sid 193
Fattigdom och sårbarhet - sid 194
Befolkningsökning och resurser - sid 195
Migrationen ökar - sid 196
Två världar i en bild - sid 197
Oljan vapen i konflikten - sid 198
Jordanfloden - vattenbrist i konfliktområde - sid 199
Den globala uppvärmningen ökar - sid 200
Utsläppen måste minska - sid 201
Växthusgaser - sid 202
Reportage 35000 valrossar på en strand i Alaska - sid 203
Globala skillnader i utsläpp - sid 204
Ser världen ut som en donut? - sid 205
Holocen eller antropocen? - sid 206
Nya mål och många möjligheter - sid 207
Kan naturen ha rättigheter? - sid 208
Smarta lösningar för framtiden - sid 209
Finns framtiden i storstäderna? - sid 210
Fakta: De Globala Målen - sid 211
Grafik Globala utmaningar - sid 212
Grafik Globala utmaningar - sid 213
Uppgifter - sid 214
Kortfattat Globala utmaningar - sid 215
Kortfattat Globala utmaningar - sid 216 

PRIO Geografi 7-9
PRIO Geografi Grundbok 7
ISBN: 52305737 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351970 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325544 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 8
ISBN: 52305744 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351987 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325551 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 9
ISBN: 52305751 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351994 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325568 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Stadiebok
ISBN: 52301845 Pris: 411kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71