Matte Direkt 7-9

Matte Direkt åk 7 ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matte Direkt 7 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord
Välkommen till Matte Direkt!

Kapitel 1 Tal
Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Heltal på tallinjen - sid 8
Tiosystemet - sid 9
Decimaltal på tallinjen - sid 10
Decimaltal på tallinjen - sid 11
Decimaltal - sid 12
Arbeta tillsammans - sid 13
Multiplicera med 10, 100 och 1000 - sid 14
Dividera med 10, 100 och 1000 - sid 15
Avrunda heltal - sid 16
Avrunda decimaltal - sid 17
De fyra räknesätten - sid 18
Räkna med de fyra räknesätten - sid 19
Prioriteringsregler - sid 20
Prioriteringsregler - sid 21
Diagnos - sid 22
Diagnos - sid 23
Blå kurs Heltal på tallinjen - sid 24
Blå kurs Heltal på tallinjen - sid 25
Blå kurs Tiondelar på tallinjen - sid 26
Blå kurs Hundradelar på tallinjen - sid 27
Blå kurs Decimaltal - sid 28
Blå kurs Decimaltal - sid 29
Blå kurs Multiplikation och division med 10 och 100 - sid 30
Blå kurs Avrundning - sid 31
Röd kurs Delbarhet - sid 32
Röd kurs Primtal och sammansatta tal - sid 33
Röd kurs Primtal och sammansatta tal - sid 34
Röd kurs Mer om delbarhet - sid 35
Röd kurs Talsystem i olika kulturer - sid 36
Röd kurs Talsystem i olika kulturer - sid 37
Röd kurs Vilket är talet? - sid 38
Röd kurs Magiska kvadrater - sid 39
Sammanfattning - sid 40
Sammanfattning - sid 41
Uppslaget 1 - sid 42
Uppslaget 1 - sid 43

Kapitel 2 Enheter
Ingressuppslag - sid 44
Ingressuppslag - sid 45
Prefix - sid 46
Längdenheter - sid 47
Volymenheter - sid 48
Viktenheter - sid 49
Medelhastighet - sid 50
Medelhastighet - sid 51
Tid - sid 52
Arbeta tillsammans - sid 53
Diagnos - sid 54
Diagnos - sid 55
Blå kurs Prefix och längdenheter - sid 56
Blå kurs Prefix och längdenheter - sid 57
Blå kurs Volymenheter - sid 58
Blå kurs Viktenheter - sid 59
Blå kurs Tid - sid 60
Blå kurs Medelhastighet - sid 61
Röd kurs Del av en timme - sid 62
Röd kurs Del av en timme - sid 63
Röd kurs km/h och m/s - sid 64
Röd kurs Snabbare än ljudet - sid 65
Sammanfattning - sid 66
Sammanfattning - sid 67
Uppslaget 2 - sid 68
Uppslaget 2 - sid 69

Kapitel 3 Geometri

Ingressuppslag - sid 70
Ingressuppslag - sid 71
Vinklar - sid 72
Rita vinklar - sid 73
Olika vinklar - sid 74
Triangelns vinkelsumma - sid 75
Olika typer av trianglar - sid 76
Olika typer av fyrhörningar - sid 77
Omkrets - sid 78
Cirkelns omkrets - sid 79
Cirkelns omkrets - sid 80
Skala - sid 81
Skala - sid 82
Skala - sid 83
Diagnos - sid 84
Diagnos - sid 85
Blå kurs Vinklar - sid 86
Blå kurs Trianglar - sid 87
Blå kurs Fyrhörningar - sid 88
Blå kurs Cirklar - sid 89
Blå kurs Skala - sid 90
Blå kurs Skala - sid 91
Röd kurs Mer om vinklar - sid 92
Röd kurs Vertikalvinklar, sidovinklar och yttervinklar - sid 93
Röd kurs Konstruera trianglar - sid 94
Röd kurs Konstruera trianglar - sid 95
Röd kurs Polygoner - månghörningar - sid 96
Röd kurs Polygoner - månghörningar - sid 97
Röd kurs Mer om cirkelns omkrets - sid 98
Röd kurs Mer om cirkelns omkrets - sid 99
Sammanfattning - sid 100
Sammanfattning - sid 101
Uppslaget 3 - sid 102
Uppslaget 3 - sid 103

Kapitel 4 Algebra

Ingressuppslag - sid 104
Ingressuppslag - sid 105
Likheter - sid 106
Ekvationer - sid 107
Fler ekvationer - sid 108
Fler ekvationer - sid 109
Variabler och uttryck - sid 110
Variabler och uttryck - sid 111
Förenkla uttryck - sid 112
Problemlösning med hjälp av ekvationer - sid 113
Problemlösning med hjälp av ekvationer - sid 114
Problemlösning med hjälp av ekvationer - sid 115
Diagnos - sid 116
Diagnos - sid 117
Blå kurs Likheter - sid 118
Blå kurs Ekvationer - sid 119
Blå kurs Uttryck - sid 120
Blå kurs Fler uttryck - sid 121
Blå kurs Tolka uttryck - sid 122
Blå kurs Vilket är talet? - sid 123
Röd kurs Blandat med uttryck - sid 124
Röd kurs Blandat med uttryck - sid 125
Röd kurs Uttryck från mönster - sid 126
Röd kurs Uttryck från mönster - sid 127
Röd kurs Mer problemlösning - sid 128
Röd kurs Mer problemlösning - sid 129
Röd kurs Geometri och ekvationslösning - sid 130
Röd kurs Geometri och ekvationslösning - sid 131
Sammanfattning - sid 132
Sammanfattning - sid 133
Uppslaget 4 - sid 134
Uppslaget 4 - sid 135

Kapitel 5 Bråk

Ingressuppslag - sid 136
Ingressuppslag - sid 137
Delar av det hela - sid 138
Mer än en hel - sid 139
Vilket bråk är störst? - sid 140
Olika bråk men lika stor del - sid 141
Förkortning - sid 142
Förlängning - sid 143
Del av ett antal - sid 144
Räkna ut delen - sid 145
Addition och subtraktion av bråk - sid 146
Addition och subtraktion av bråk - sid 147
Bråk i decimalform - sid 148
Arbeta tillsammans - sid 149
Diagnos - sid 150
Diagnos - sid 151
Blå kurs Del av en hel - sid 152
Blå kurs Mer än en hel - sid 153
Blå kurs Olika bråk - men lika mycket - sid 154
Blå kurs Räkna med bråk - sid 155
Blå kurs Bråk och decimalform - sid 156
Blå kurs Addera och subtrahera - sid 157
Röd kurs Bråk, volym och vikt - sid 158
Röd kurs Bråk, volym och vikt - sid 159
Röd kurs Förhållanden - proportioner - sid 160
Röd kurs Förhållanden - proportioner - sid 161
Röd kurs Blandat med bråk - sid 162
Röd kurs Blandat med bråk - sid 163
Sammanfattning - sid 164
Sammanfattning - sid 165
Uppslaget 5 - sid 166
Uppslaget 5 - sid 167

Kapitel 6 Procent

Ingressuppslag - sid 168
Ingressuppslag - sid 169
Det hela är 100% - sid 170
Det hela är 100% - sid 171
En procent är en hundradel - sid 172
Tio procent är en tiondel - sid 173
Procent i decimalform - sid 174
Procent i decimalform - sid 175
Räkna med procent i decimalform - sid 176
Sänkning och höjning - sid 177
Rea - sid 178
Arbeta tillsammans - sid 179
Diagnos - sid 180
Diagnos - sid 181
Blå kurs 100% 75% 50% och 25% - sid 182
Blå kurs 100% 75% 50% och 25% - sid 183
Blå kurs En procent är en hundradel - sid 184
Blå kurs En procent är en hundradel - sid 185
Blå kurs Räkna med procent - sid 186
Blå kurs Räkna med 10% - sid 187
Blå kurs Höjning och sänkning - sid 188
Blå kurs Blandat med procent - sid 189
Röd kurs Procent med huvudräkning - sid 190
Röd kurs Mer än 100% - sid 191
Röd kurs Räkna ut det nya värdet direkt - sid 192
Röd kurs Räkna ut det nya värdet direkt - sid 193
Röd kurs Hur många procent? - sid 194
Röd kurs Hur många procent? - sid 195
Röd kurs Blandat med procent - sid 196
Röd kurs Blandat med procent - sid 197
Sammanfattning - sid 198
Sammanfattning - sid 199
Uppslaget 6 - sid 200
Uppslaget 6 - sid 201

Kapitel 7 Statistik

Ingressuppslag - sid 202
Ingressuppslag - sid 203
Tabeller - sid 204
Tabeller - sid 205
Stapeldiagram - sid 206
Stolpdiagram - sid 207
Linjediagram - sid 208
Linjediagram - sid 209
Cirkeldiagram - sid 210
Cirkeldiagram - sid 211
Lägesmått - medelvärde - sid 212
Lägesmått - median - sid 213
Lägesmått - median - sid 214
Arbeta tillsammans - sid 215
Diagnos - sid 216
Diagnos - sid 217
Blå kurs Tabeller - sid 218
Blå kurs Stapel- och stolpdiagram - sid 219
Blå kurs Linjediagram - sid 220
Blå kurs Cirkeldiagram - sid 221
Blå kurs Medelvärde - sid 222
Blå kurs Median - sid 223
Röd kurs Vilseledande diagram - sid 224
Röd kurs Vilseledande diagram - sid 225
Röd kurs Relativ frekvens - sid 226
Röd kurs Rita cirkeldiagram - sid 227
Röd kurs Histogram - sid 228
Röd kurs Histogram - sid 229
Röd kurs Mer om histogram - sid 230
Röd kurs Mer om lägesmått - sid 231
Sammanfattning - sid 232
Sammanfattning - sid 233
Uppslaget 7 - sid 234
Uppslaget 7 - sid 235

Svarta sidorna

Tal - sid 236
Enheter - sid 237
Geometri - sid 238
Algebra - sid 239
Bråk - sid 240
Procent - sid 241
Statistik - sid 242
Statistik - sid 243

Läxor
Läxa 1 - sid 244
Läxa 2 - sid 245
Läxa 2 - sid 246
Läxa 3 - sid 247
Läxa 4 - sid 248
Läxa 5 - sid 249
Läxa 6 - sid 250
Läxa 7 - sid 251
Läxa 8 - sid 252
Läxa 9 - sid 253
Läxa 10 - sid 254
Läxa 10 - sid 255
Läxa 11 - sid 256
Läxa 12 - sid 257
Läxa 13 - sid 258
Läxa 13 - sid 259
Läxa 14 - sid 260
Läxa 15 - sid 261
Läxa 15 - sid 262
Läxa 16 - sid 263
Läxa 17 - sid 264
Läxa 17 - sid 265
Läxa 18 - sid 266
Läxa 19 - sid 267
Läxa 20 - sid 268
Läxa 21 - sid 269
Läxa 21 - sid 270
Läxa 22 - sid 271
Läxa 23 - sid 272
Läxa 24 - sid 273
Läxa 25 - sid 274
Läxa 25 - sid 275
Läxa 26 - sid 276
Läxa 26 - sid 277
Läxa 27 - sid 278
Läxa 27 - sid 279
Läxa 28 - sid 280
Läxa 28 - sid 281

Verktygslådan
Sidan 282
Sidan 283
Sidan 284
Sidan 285
Sidan 286
Sidan 287
Sidan 288
Sidan 289
Sidan 290
Sidan 291
Sidan 292
Sidan 293
Sidan 294
Sidan 295
Sidan 296
Sidan 297
Sidan 298
Sidan 299
Sidan 300
Sidan 301

Matte Direkt 8
Matte Direkt 8
ISBN: 62299064 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351710 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:1 (5-pack)
ISBN: 62299811 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:2 (5-pack)
ISBN: 62299835 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62299859 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7
Matte Direkt 7
ISBN: 62292553 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351703 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:1 (5-pack)
ISBN: 62294229 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:2 (5-pack)
ISBN: 62294243 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62294267 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9
Matte Direkt 9
ISBN: 52302484 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351727 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:1 (5-pack)
ISBN: 52307069 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:2 (5-pack)
ISBN: 52307076 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 52307083 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7-9
Matte Direkt 7-9 upplaga 2 Prov online (pdf)
ISBN: 52345603 Pris:
+ -
Köp

Blended learning

Maxa din undervisning – mixa digitala och tryckta läromedel.

Demo

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Vilka är fördelarna och vad tillför digitala läromedel?

Här delar Helena Fridström, lärare och redaktör i matematik, med sig av sina synpunkter.

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se