Matte Direkt åk 7-9

Matteböckerna med den röda tråden
Matte Direkt har en genomtänkt momentfördelning och svårighetsstegring ända från år 4 till år 9.

Matte Direkt är ett så omtyckt och uppskattat läromedel därför att böckerna har


klar och tydlig struktur
konkreta och lättbegripliga mål
enkla och lättförståeliga genomgångar och exempel
en genomtänkt momentfördelning och svårighetsstegring
innehållet uppdelat i tre nivåer
tilltalande och välillustrerad layout

Läroböckernas struktur år 6-9

Kapitlen i alla läroböckerna har samma enkla och tydliga struktur:

I grundkursen, Grön kurs, är genomgångar och lösta exempel placerade på tonplattor med grön ram. Det gör att det är lätt att hitta nya moment, vilket underlättar vid repetition.

Resultatet på Diagnosen avgör hur eleverna nått de uppsatta målen. Om det är problem med diagnosen får eleven mer stöd i Blå kurs, där samma moment tas upp igen, men nu på ett nytt och enklare sätt. Går diagnosen bra fortsätter eleven med Röd kurs, där uppgifterna är mer utmanande och där ofta helt nya moment tas upp.

Matte Direkt år 7-9

Matte Direkt har stor variation i uppgifter och bilder. Redan på ingressidan till varje kapitel ges en oväntad, rolig, eller på annat sätt intresseväckande tillämpning eller användning av stoffet i kapitlet. Miljön och problemen är ofta hämtade från elevernas vardagsliv.

I varje kapitel finns också Sant eller falskt, Sammanfattning, Arbeta tillsammans, Kluringar och Utmaning.
Dessutom finns Läxor på tre nivåer, Verktygslåda, som är en uppslagsdel som ger tips om räkneuppställningar, huvudräkning, enhetsomvandlingar, datorn i matte m.m. I boken finns också facit.

Arbeta tillsammans är en typ av gruppuppgifter där eleverna kommer fram till nya samband genom spel, laborativt arbete och diskussion.

År 7-9 innehåller vardera sju kapitel med den välkända strukturen med tre nivåer. De fyra första kapitlen i år 9 följer samma struktur som samtliga kapitel i år 7 och 8. Efter kapitel 4 i år 9 är eleverna klara med hela grundskolans matematikkurs. Tidsmässigt är man då en bit in på vårterminen och det är dags för repetition och fördjupning. Då finns Genrepet och Styva Linan.

Genrepet är ett gediget repetitionskapitel på alla moment som tagits upp i gröna kursen. Genrepet är dealiskt som träning inför Nationella provet. Styva linan är ett fördjupningskapitel avsett för de elever som brukar räkna röda kursen.

Mera Matte Direkt
Prov Direkt

Nu kan du beställa kapitelprov till Matte Direkt via vår hemsida. Välj Matematik och sedan Beställ prov till Matte Direkt.

För läsåret 2009/10 finns det sju prov för år 8 och sex prov för år 9 (utkommer 1 september 2009). För läsåren 2006/07-2008/09 finns det 20 prov per läsår för år 7-9.

För år 7 ges inga nya prov ut, utan vi hänvisar till nya Matte Direkt 7 Lärarhandledning.


Träningshäften

Till varje lärobok finns två Träningshäften. De fungerar som elevens egen arbetsbok där eleven skriver direkt i häftet. Häftena vänder sig främst till de elever som har svårigheter med grundkursen och där den blå kursen är för kort och kanske för svår.
I häftena får eleven möjlighet att jobba extra med viktiga moment. För elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling blir Träningshäftena en viktig del i ett åtgärdsprogram.
Träningshäftena säljs i 5-pack. I varje förpackning medföljer ett löst facitblad.

Läxböcker år 6

Till år 6, Matte Direkt Borgen 6A och 6B, finns två läxböcker. Eleverna kan skriva direkt i böckerna. Läxboken innehåller 14 läxor. Läxorna är direkt kopplade till grundbokens moment boken och kompletterar läxorna i grundböckerna.

Fördjupningsböcker

Till varje lärobok finns också en Fördjupningsbok. Den är avsedd för elever som kräver större utmaningar, men det är en förhoppning att nästan alla elever någon gång ska kunna jobba med den. Det finns material både på grundnivå och på röd nivå.

Facit finns i fördjupningsboken.


Verktygslådan - en formelsamling
I Verktygslådan finns strategier för huvudräkning, metoder för räkning med papper och penna och tips på hur man kan använda miniräknaren och datorn när man räknar. Detta illustreras med typexempel liksom begreppen i algebra, geometri, enheter, formler och samband. Verktygslådan är en matematisk uppslagsbok för alla - bra att ta med till gymnasiet.


Lärarhandledning på cd

Lärarhandledningen innehåller kommentarer till varje kapitel med arbetsblad och repetitionsuppgifter, arbetsblad till verktygs-lådan och kluringar, prov med kommentarer och rättningsmallar samt facit till läxorna. Dessutom finns facit till alla arbetsblad samt proven i redigeringsbart Word-format.

Matte Direkt på mp-3

Grön kurs i år 6-9 finns inlästa på mp-3 på vår hemsida www.sanomautbildning.se för gratis nedladdning.

Ljudbok beställs hos Inläsningstjänst telefon 08-556 115 65.

Matte Direkt åk 7
Matte Direkt år 7
ISBN: 62238421 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt Lärarmaterial på CD
ISBN: 62242176 Pris: 649kr
+ -
Köp
Matte Direkt Fördjupning år 7
ISBN: 62253783 Pris: 159kr
+ -
Köp
Matte Direkt åk 8
Matte Direkt år 8
ISBN: 62244514 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt Lärarhandledning på cd år 8
ISBN: 62249007 Pris: 649kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:I (5-pack)
ISBN: 62261375 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:II (5-pack)
ISBN: 62261399 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Fördjupning år 8
ISBN: 62261436 Pris: 159kr
+ -
Köp
Matte Direkt åk 9
Matte Direkt år 9
ISBN: 62246396 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt år 9 Lärarmaterial på CD
ISBN: 62249014 Pris: 649kr
+ -
Köp
Matte Direkt Fördjupning år 9
ISBN: 62261450 Pris: 159kr
+ -
Köp

Blended learning

Maxa din undervisning – mixa digitala och tryckta läromedel.

Demo

Redaktionen tipsar

Matte Direkt 7-9 ny upplaga

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Vilka är fördelarna och vad tillför digitala läromedel?

Här delar Helena Fridström, lärare och redaktör i matematik, med sig av sina synpunkter.

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se