Prio Matematik

Prio Matematik 8 ljudbok (mp3-format)

Här kan du kostnadsfritt lyssna på och ladda ner Prio Matematik 8 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Tal 

Tal - sid 6
Tal - sid 7
Negativa tal - sid 8
Negativa tal - sid 9
Negativa tal - sid 10
Addition och subtraktion med negativa tal - sid 11
Addition och subtraktion med negativa tal - sid 12
Addition och subtraktion med negativa tal - sid 13
Addition och subtraktion med negativa tal - sid 14
Multiplikation och division med negativa tal - sid 15
Multiplikation och division med negativa tal - sid 16
Multiplikation och division med negativa tal - sid 17
Multiplikation och division med negativa tal - sid 18
Historia och samhälle - sid 19
Potenser - sid 20
Potenser - sid 21
Potenser - sid 22
Multiplikation och division med potenser - sid 23
Multiplikation och division med potenser - sid 24
Multiplikation och division med potenser - sid 25
Kvadratrötter - sid 26
Kvadratrötter - sid 27
Stora och små tal med tiopotenser - sid 28
Stora och små tal med tiopotenser - sid 29
Stora och små tal med tiopotenser - sid 30
Stora och små tal med tiopotenser - sid 31
Prefix och gällande siffror - sid 32
Prefix och gällande siffror - sid 33
Prefix och gällande siffror - sid 34
Prefix och gällande siffror - sid 35
Problem, resonemang och kommunikation - sid 36
Problem, resonemang och kommunikation - sid 37
Begreppstest - sid 38
Kapiteltest - sid 39
Basläger - sid 40
Basläger - sid 41
Hög höjd - sid 42
Hög höjd - sid 43
Begreppslista - sid 44
Tankekarta - sid 45

 

Kapitel 2 Algebra 

Algebra - sid 46
Algebra - sid 47
Mönster - sid 48
Mönster - sid 49
Mönster - sid 50
Mönster och formler - sid 51
Mönster och formler - sid 52
Mönster och formler - sid 53
Mönster och formler - sid 54
Uttryck med parenteser - sid 55
Uttryck med parenteser - sid 56
Uttryck med parenteser - sid 57
Uttryck med parenteser - sid 58
Multiplikation med en parentes - sid 59
Multiplikation med en parentes - sid 60
Multiplikation med en parentes - sid 61
Multiplikation med en parentes - sid 62
Historia och samhälle - sid 63
Ekvationer - sid 64
Ekvationer - sid 65
Ekvationer - sid 66
Mer om ekvationer - sid 67
Mer om ekvationer - sid 68
Mer om ekvationer - sid 69
Mer om ekvationer - sid 70
Problemlösning med ekvationer - sid 71
Problemlösning med ekvationer - sid 72
Problemlösning med ekvationer - sid 73
Problemlösning med ekvationer - sid 74
Problemlösning med ekvationer - sid 75
Problem, resonemang och kommunikation - sid 76
Problem, resonemang och kommunikation - sid 77
Begreppstest - sid 78
Kapiteltest - sid 79
Basläger - sid 80
Basläger - sid 81
Basläger - sid 82
Hög höjd - sid 83
Begreppslista - sid 84
Tankekarta - sid 85

Kapitel 3 Geometri

Geometri - sid 86
Geometri - sid 87
Cirkelns omkrets - sid 88
Cirkelns omkrets - sid 89
Cirkelns omkrets - sid 90
Cirkelns omkrets - sid 91
Cirkelns area - sid 92
Cirkelns area - sid 93
Cirkelns area - sid 94
Cirkelns area - sid 95
Cirkelns area - sid 96
Begränsningsyta och mantelyta - sid 97
Begränsningsyta och mantelyta - sid 98
Begränsningsyta och mantelyta - sid 99
Begränsningsyta och mantelyta - sid 100
Begränsningsyta och mantelyta - sid 101
Begränsningsyta och mantelyta - sid 102
Historia och samhälle - sid 103
Volym av rätblock - sid 104
Volym av rätblock - sid 105
Volym av rätblock - sid 106
Volym av rätblock - sid 107
Volymenheter - sid 108
Volymenheter - sid 109
Volymenheter - sid 110
Volym av prisma och cylinder - sid 111
Volym av prisma och cylinder - sid 112
Volym av prisma och cylinder - sid 113
Volym av kon, pyramid och klot - sid 114
Volym av kon, pyramid och klot - sid 115
Volym av kon, pyramid och klot - sid 116
Volym av kon, pyramid och klot - sid 117
Formler - sid 118
Formler - sid 119
Problem, resonemang och kommunikation - sid 120
Problem, resonemang och kommunikation - sid 121
Begreppstest - sid 122
Kapiteltest - sid 123
Basläger - sid 124
Basläger - sid 125
Basläger - sid 126
Hög höjd - sid 127
Hög höjd - sid 128
Hög höjd - sid 129
Begreppslista - sid 130
Tankekarta - sid 131

 

Kapitel 4 Samband och förändring

Samband och förändring - sid 132
Samband och förändring - sid 133
Procent och promille - sid 134
Procent och promille - sid 135
Procent och promille - sid 136
Procent och promille - sid 137
Förändringsfaktor - sid 138
Förändringsfaktor - sid 139
Förändringsfaktor - sid 140
Förändringsfaktor - sid 141
Algebra och procent - sid 142
Algebra och procent - sid 143
Algebra och procent - sid 144
Procentenheter - sid 145
Procentenheter - sid 146
Historia och samhälle - sid 147
Koordinatsystem - sid 148
Koordinatsystem - sid 149
Koordinatsystem - sid 150
Grafer - sid 151
Grafer - sid 152
Grafer - sid 153
Grafer - sid 154
Proportionalitet och linjära samband - sid 155
Proportionalitet och linjära samband - sid 156
Proportionalitet och linjära samband - sid 157
Proportionalitet och linjära samband - sid 158
Proportionalitet och linjära samband - sid 159
Mer om linjära samband - sid 160
Mer om linjära samband - sid 161
Mer om linjära samband - sid 162
Mer om linjära samband - sid 163
Problem, resonemang och kommunikation - sid 164
Problem, resonemang och kommunikation - sid 165
Begreppstest - sid 166
Kapiteltest - sid 167
Basläger - sid 168
Basläger - sid 169
Basläger - sid 170
Hög höjd - sid 171
Hög höjd - sid 172
Hög höjd - sid 173
Begreppslista - sid 174
Tankekarta - sid 175

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik 

Sannolikhet och statistik - sid 176
Sannolikhet och statistik - sid 177
Chans och risk - sid 178
Chans och risk - sid 179
Chans och risk - sid 180
Sannolikhetslärans grunder - sid 181
Sannolikhetslärans grunder - sid 182
Sannolikhetslärans grunder - sid 183
Sannolikhetslärans grunder - sid 184
Sannolikhet i flera steg - sid 185
Sannolikhet i flera steg - sid 186
Sannolikhet i flera steg - sid 187
Sannolikhet i flera steg - sid 188
Sannolikhet i flera steg - sid 189
Oberoende och beroende händelser - sid 190
Oberoende och beroende händelser - sid 191
Oberoende och beroende händelser - sid 192
Oberoende och beroende händelser - sid 193
Kombinatorik - sid 194
Kombinatorik - sid 195
Kombinatorik - sid 196
Kombinatorik - sid 197
Sannolikhet utifrån statistik - sid 198
Sannolikhet utifrån statistik - sid 199
Sannolikhet utifrån statistik - sid 200
Sannolikhet utifrån statistik - sid 201
Sannolikhet utifrån statistik - sid 202
Historia och samhälle - sid 203
Spridningsmått - sid 204
Spridningsmått - sid 205
Spridningsmått - sid 206
Spridningsmått - sid 207
Histogram - sid 208
Histogram - sid 209
Histogram - sid 210
Histogram - sid 211
Problem, resonemang och kommunikation - sid 212
Problem, resonemang och kommunikation - sid 213
Begreppstest - sid 214
Kapiteltest - sid 215
Basläger - sid 216
Basläger - sid 217
Basläger - sid 218
Basläger - sid 219
Hög höjd - sid 220
Hög höjd - sid 221
Begreppslista - sid 222
Tankekarta - sid 223

Problemlösningsstrategier

Problemlösningsstrategier - sid 224
Använda materiel eller rita bilder - sid 225
Söka efter mönster och samband i tabell eller diagram - sid 226
Gissa och pröva sig fram strukturerat - sid 227
Ställa upp en formel eller en ekvation - sid 228
Uppgifter - sid 229
Uppgifter - sid 230
Uppgifter - sid 231

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter Tal - sid 232
Blandade uppgifter Tal - sid 233
Blandade uppgifter Algebra - sid 234
Blandade uppgifter Algebra - sid 235
Blandade uppgifter Geometri - sid 236
Blandade uppgifter Geometri - sid 237
Blandade uppgifter Samband och förändring - sid 238
Blandade uppgifter Samband och förändring - sid 239
Blandade uppgifter Sannolikhet och statistik - sid 240
Blandade uppgifter Sannolikhet och statistik - sid 241

Metodsamling

Metodsamling Tal - sid 242
Metodsamling Tal - sid 243
Metodsamling Tal - sid 244
Metodsamling Tal - sid 245
Metodsamling Tal - sid 246
Metodsamling Tal - sid 247
Metodsamling Tal - sid 248
Metodsamling Algebra - sid 249
Metodsamling Algebra - sid 250
Metodsamling Geometri - sid 251
Metodsamling Geometri - sid 252
Metodsamling Geometri - sid 253
Metodsamling Geometri - sid 254
Metodsamling Samband och förändring - sid 255
Metodsamling Samband och förändring - sid 256
Metodsamling Samband och förändring - sid 257
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 258
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 259
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 260
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 261

 

Prio Matematik 7
Prio Matematik 7 Grundbok
ISBN: 52303696 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Arbetsbok
ISBN: 52346402 Pris: 119kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351611 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Lärarguide
ISBN: 52317280 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52319765 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 digital (elevlicens) 1 år
ISBN: 52336380 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344163 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 elevpaket,1 ex. Grundbok + 1 ex. digital elevlicens 1 år
ISBN: 52350577 Pris: 245kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
Prio Matematik 8
Prio Matematik 8 Grundbok
ISBN: 52320518 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Arbetsbok
ISBN: 52353851 Pris: 119kr Utkommer: 2019-01-15
+ -
Köp
Prio Matematik 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351628 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Lärarguide
ISBN: 52320846 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52320860 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 digital (elevlicens)
ISBN: 52344170 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Prio Matematik 8 digital (lärarlicens)
ISBN: 52344187 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Prio Matematik 8 elevpaket, 1ex Grundbok + 1ex digital elevlicens
ISBN: 52354926 Pris: 245kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Prio Matematik 9
Prio Matematik 9 Grundbok
ISBN: 52324721 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351635 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Lärarguide
ISBN: 52324738 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52324745 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning digital

Prio Matematik 7 digital
Med elevpaketet ”bok och digital” kan du skräddarsy din mix av tryckta och digitala läromedel och använda den variant som passar bäst.

Läs mer

Sanoma Utbildning digital

För dig som beställer våra nya digitala läromedel, observera att du måste beställa en lärarlicens per produkt för att kunna administrera dina elevlicenser.

Se inspelade webbinarier om våra digitala läromedel

NO-Direkt digital, Awesome 7 digital och Prio Matematik 7 digital.

Se filmer

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer