Prio Matematik

Prio Matematik 9 ljudbok (mp3-format)

Här kan du kostnadsfritt lyssna på och ladda ner Prio Matematik 9 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Tal och algebra

Tal och algebra - sid 6
Tal och algebra - sid 7
Bråk - sid 8
Bråk - sid 9
Bråk - sid 10
Bråk - sid 11
Addition och subtraktion av bråk - sid 12
Addition och subtraktion av bråk - sid 13
Addition och subtraktion av bråk - sid 14
Multiplikation av bråk - sid 15
Multiplikation av bråk - sid 16
Multiplikation av bråk - sid 17
Multiplikation av bråk - sid 18
Division av bråk - sid 19
Division av bråk - sid 20
Division av bråk - sid 21
Division av bråk - sid 22
Historia och samhälle - sid 23
Algebraiska uttryck - sid 24
Algebraiska uttryck - sid 25
Algebraiska uttryck - sid 26
Algebraiska uttryck - sid 27
Multiplicera uttryck i parenteser - sid 28
Multiplicera uttryck i parenteser - sid 29
Multiplicera uttryck i parenteser - sid 30
Multiplicera uttryck i parenteser - sid 31
Faktorisera uttryck - sid 32
Faktorisera uttryck - sid 33
Faktorisera uttryck - sid 34
Ekvationer - sid 35
Ekvationer - sid 36
Ekvationer - sid 37
Ekvationer - sid 38
Problemlösning med ekvationer - sid 39
Problemlösning med ekvationer - sid 40
Problemlösning med ekvationer - sid 41
Problem, resonemang och kommunikation - sid 42
Problem, resonemang och kommunikation - sid 43
Begreppstest - sid 44
Kapiteltest - sid 45
Basläger - sid 46
Basläger - sid 47
Basläger - sid 48
Basläger - sid 49
Hög höjd - sid 50
Hög höjd - sid 51
Begreppslista - sid 52
Tankekarta - sid 53

 

Kapitel 2 Samband och förändring

Samband och förändring - sid 54
Samband och förändring - sid 55
Vad är en funktion? - sid 56
Vad är en funktion? - sid 57
Vad är en funktion? - sid 58
Vad är en funktion? - sid 59
Vad är en funktion? - sid 60
Vad är en funktion? - sid 61
Linjära funktioner - sid 62
Linjära funktioner - sid 63
Linjära funktioner - sid 64
Linjära funktioner - sid 65
Linjära funktioner - sid 66
Räta linjens ekvation - sid 67
Räta linjens ekvation - sid 68
Räta linjens ekvation - sid 69
Räta linjens ekvation - sid 70
Räta linjens ekvation - sid 71
Räta linjens ekvation - sid 72
Historia och samhälle - sid 73
Procentuell förändring - sid 74
Procentuell förändring - sid 75
Procentuell förändring - sid 76
Procentuell förändring - sid 77
Upprepad procentuell förändring - sid 78
Upprepad procentuell förändring - sid 79
Upprepad procentuell förändring - sid 80
Upprepad procentuell förändring - sid 81
Problem, resonemang och kommunikation - sid 82
Problem, resonemang och kommunikation - sid 83
Begreppstest - sid 84
Kapiteltest - sid 85
Basläger - sid 86
Basläger - sid 87
Basläger - sid 88
Basläger - sid 89
Hög höjd - sid 90
Hög höjd - sid 91
Begreppslista - sid 92
Tankekarta - sid 93

Kapitel 3 Geometri

Geometri - sid 94
Geometri - sid 95
Symmetri - sid 96
Symmetri - sid 97
Symmetri - sid 98
Likformighet och kongruens - sid 99
Likformighet och kongruens - sid 100
Likformighet och kongruens - sid 101
Likformighet och kongruens - sid 102
Likformighet och kongruens - sid 103
Längdskala - sid 104
Längdskala - sid 105
Längdskala - sid 106
Längdskala - sid 107
Längdskala - sid 108
Historia och samhälle - sid 109
Areaskala och volymskala - sid 110
Areaskala och volymskala - sid 111
Areaskala och volymskala - sid 112
Areaskala och volymskala - sid 113
Areaskala och volymskala - sid 114
Areaskala och volymskala - sid 115
Likformiga trianglar och topptriangelsatsen - sid 116
Likformiga trianglar och topptrianglar - sid 117
Likformiga trianglar och topptrianglar - sid 118
Likformiga trianglar och topptrianglar - sid 119
Likformiga trianglar och topptrianglar - sid 120
Likformiga trianglar och topptrianglar - sid 121
Pythagoras sats - sid 122
Pythagoras sats - sid 123
Pythagoras sats - sid 124
Pythagoras sats - sid 125
Problem, resonemang och kommunikation - sid 126
Problem, resonemang och kommunikation - sid 127
Begreppstest - sid 128
Kapiteltest - sid 129
Basläger - sid 130
Basläger - sid 131
Basläger - sid 132
Basläger - sid 133
Hög höjd - sid 134
Hög höjd - sid 135
Begreppslista - sid 136
Tankekarta - sid 137

 

Kapitel 4 Prio - från 7 till 9

Prio - från 7 till 9 - sid 138
Prio - från 7 till 9 - sid 139
Testa dig själv - sid 140
Taluppfattning och tals användning - sid 141
Tal i decimalform - sid 142
Tal i decimalform - sid 143
Multiplikation och division - sid 144
Multiplikation och division - sid 145
Bråk - sid 146
Bråk - sid 147
Bråk - sid 148
Negativa tal - sid 149
Negativa tal - sid 150
Potenser och kvadratrötter - sid 151
Potenser och kvadratrötter - sid 152
Prioriteringsregler - sid 153
Avrundning och överslagsräkning - sid 154
Avrundning och överslagsräkning - sid 155
Testa dig själv - sid 156
Algebra - sid 157
Algebraiska uttryck - sid 158
Algebraiska uttryck - sid 159
Förenkla uttryck - sid 160
Förenkla uttryck - sid 161
Ekvationslösning - sid 162
Ekvationslösning - sid 163
Ekvationslösning - sid 164
Mönster - sid 165
Mönster - sid 166
Formler - sid 167
Testa dig själv - sid 168
Geometri - sid 169
Vinklar och månghörningar - sid 170
Vinklar och månghörningar - sid 171
Omkrets och enheter - sid 172
Omkrets och enheter - sid 173
Omkrets och enheter - sid 174
Area och volym - sid 175
Area och volym - sid 176
Area och volym - sid 177
Symmetri - sid 178
Symmetri - sid 179
Likformiga figurer - sid 180
Likformiga figurer - sid 181
Skala - sid 182
Skala - sid 183
Pythagoras sats - sid 184
Pythagoras sats - sid 185
Testa dig själv - sid 186
Sannolikhet och statistik - sid 187
Tolka diagram - sid 188
Tolka diagram - sid 189
Tolka diagram - sid 190
Tolka diagram - sid 191
Lägesmått och spridningsmått - sid 192
Lägesmått och spridningsmått - sid 193
Kombinatorik - sid 194
Kombinatorik - sid 195
Sannolikhet - sid 196
Sannolikhet - sid 197
Testa dig själv - sid 198
Samband och förändring - sid 199
Beräkna andelen, delen och det hela - sid 200
Beräkna andelen, delen och det hela - sid 201
Procentuell förändring och förändringsfaktor - sid 202
Procentuell förändring och förändringsfaktor - sid 203
Procentenheter - sid 204
Koordinatsystem och tolka grafer - sid 205
Koordinatsystem och tolka grafer - sid 206
Proportionalitet och linjära samband - sid 207
Proportionalitet och linjära samband - sid 208
Proportionalitet och linjära samband - sid 209
Proportionalitet och linjära samband - sid 210
Proportionalitet och linjära samband - sid 211
Räta linjens ekvation - sid 212
Räta linjens ekvation - sid 213
Problemlösning - sid 214
Problemlösning - sid 215
Problemlösning - sid 216
Problemlösning - sid 217
Bedömningsuppgifter - sid 218
Bedömningsuppgifter - sid 219

Kapitel 5 Mer Prio

Mer Prio - sid 220
Mer Prio - sid 221
Är det sant? - sid 222
Är det sant? - sid 223
Ut och resa - sid 224
Ut och resa - sid 225
Ut och resa - sid 226
Banker, lån och räntor - sid 227
Banker, lån och räntor - sid 228
Konjugat- och kvadreringsregler - sid 229
Konjugat- och kvadreringsregler - sid 230
Konjugat- och kvadreringsregler - sid 231
Andragradsekvationer - sid 232
Andragradsekvationer - sid 233
Andragradsekvationer - sid 234
Talbaser - sid 235
Talbaser - sid 236
Talbaser - sid 237

Problemlösningsstrategier

Problemlösningsstrategier - sid 224
Använda materiel eller rita bilder - sid 225
Söka efter mönster och samband i tabell eller diagram - sid 226
Gissa och pröva sig fram strukturerat - sid 227
Ställa upp en formel eller en ekvation - sid 228
Uppgifter - sid 229
Uppgifter - sid 230
Uppgifter - sid 231

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter Tal och algebra - sid 238
Blandade uppgifter Tal och algebra - sid 239
Blandade uppgifter Samband och förändring - sid 240
Blandade uppgifter Samband och förändring - sid 241
Blandade uppgifter Geometri - sid 242
Blandade uppgifter Geometri - sid 243

Metodsamling

Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 244
Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 245
Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 246
Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 247
Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 248
Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 249
Metodsamling Taluppfattning och talsanvändning - sid 250
Metodsamling Algebra - sid 251
Metodsamling Algebra - sid 252
Metodsamling Geometri - sid 253
Metodsamling Geometri - sid 254
Metodsamling Geometri - sid 255
Metodsamling Geometri - sid 256
Metodsamling Geometri - sid 257
Metodsamling Geometri - sid 258
Metodsamling Geometri - sid 259
Metodsamling Samband och förändring - sid 260
Metodsamling Samband och förändring - sid 261
Metodsamling Samband och förändring - sid 262
Metodsamling Samband och förändring - sid 263
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 264
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 265
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 266
Metodsamling Sannolikhet och statistik - sid 267

 

Prio Matematik 7
Prio Matematik 7 Grundbok
ISBN: 52303696 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Arbetsbok
ISBN: 52346402 Pris: 119kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351611 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Lärarguide
ISBN: 52317280 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52319765 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 digital (elevlicens) 1 år
ISBN: 52336380 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344163 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 elevpaket,1 ex. Grundbok + 1 ex. digital elevlicens 1 år
ISBN: 52350577 Pris: 245kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
Prio Matematik 8
Prio Matematik 8 Grundbok
ISBN: 52320518 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Arbetsbok
ISBN: 52353851 Pris: 119kr Utkommer: 2019-01-15
+ -
Köp
Prio Matematik 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351628 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Lärarguide
ISBN: 52320846 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52320860 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 digital (elevlicens)
ISBN: 52344170 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 digital (lärarlicens)
ISBN: 52344187 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 elevpaket, 1ex Grundbok + 1ex digital elevlicens
ISBN: 52354926 Pris: 245kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Prio Matematik 9
Prio Matematik 9 Grundbok
ISBN: 52324721 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351635 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Lärarguide
ISBN: 52324738 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52324745 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning digital

Prio Matematik 7 digital
Med elevpaketet ”bok och digital” kan du skräddarsy din mix av tryckta och digitala läromedel och använda den variant som passar bäst.

Läs mer

Sanoma Utbildning digital

För dig som beställer våra nya digitala läromedel, observera att du måste beställa en lärarlicens per produkt för att kunna administrera dina elevlicenser.

Se inspelade webbinarier om våra digitala läromedel

NO-Direkt digital, Awesome 7 digital och Prio Matematik 7 digital.

Se filmer

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer