Prio Matematik

Samma innehåll – annat format. Nu finns Prio Matematik i både tryckt och digital form. Antingen väljer du det ena eller andra formatet eller blandar du så att olika elever har olika varianter.*
  
*För dig som är förstagångsköpare av våra nya digitala läromedel, observera att du måste köpa minst en lärarlicens för att kunna administrera dina elevlicenser.

Innovation
Vi har en tradition av att utmana det konventionella när vi utvecklar nya läromedel. Det gäller även det digitala.
Prio Matematik innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat våra populära läromedel med
• filmer som förklarar begrepp och beskriver metoder
• interaktiva övningar som lyfter fram vanliga missuppfattningar och leder till diskussion
• självrättande övningar och direkt återkoppling
• återkoppling till utvalda uppgifter. Det kan vara ett tips för att komma igång, en kommentar till ett felaktigt svar eller en bekräftelse när eleven har gjort rätt.
• överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
• teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
• metodsamlingar och begreppslistor ligger alltid ett knapptryck bort.

Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna
Våra digitala läromedel bygger på kända titlar. Prio Matematik är ett läromedel med genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Prio Matematik har en tydlig struktur och ett stort matematiskt innehåll. Boken ger alla elever möjligheten att arbeta med hela det Centrala innehållet och att träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning. Läromedlet har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på flera olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven en stor variation i arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Lärarstöd
Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.

Till Prio Matematik finns en integrerad lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Det digitala lärarstödet ger dig som lärare användbara kommentarer i direkt anslutning till teori, exempel och uppgifter. Här finns  även alternativa exempel, tips på hur du kan starta lektionen och exempel på hur du kan bemöta vanliga missuppfattningar. I anslutning till varje avsnitt finns även hänvisningar till lämpliga övningsblad och aktiviteter.

Prio Matematik har en tydlig elevöversikt som ger dig koll på elevens arbete. Här ser du vilka övningar som eleverna har gjort och vilka de har kvar att göra. Du har också möjlighet att se elevernas svar. På så sätt kan du få en helhetsbild av klassens kunskaper och enkelt se vilka delar som behöver få ta mer plats i undervisningen.

Prio Matematik 7
Prio Matematik 7 Grundbok
ISBN: 52303696 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Arbetsbok
ISBN: 52346402 Pris: 119kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351611 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Lärarguide
ISBN: 52317280 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52319765 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 digital (elevlicens) 1 år
ISBN: 52336380 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344163 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 elevpaket,1 ex. Grundbok + 1 ex. digital elevlicens 1 år
ISBN: 52350577 Pris: 245kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
Prio Matematik 8
Prio Matematik 8 Grundbok
ISBN: 52320518 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Arbetsbok
ISBN: 52353851 Pris: 119kr Utkommer: 2019-01-15
+ -
Köp
Prio Matematik 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351628 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Lärarguide
ISBN: 52320846 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52320860 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 digital (elevlicens)
ISBN: 52344170 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 digital (lärarlicens)
ISBN: 52344187 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 8 elevpaket, 1ex Grundbok + 1ex digital elevlicens
ISBN: 52354926 Pris: 245kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Prio Matematik 9
Prio Matematik 9 Grundbok
ISBN: 52324721 Pris: 239kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351635 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Lärarguide
ISBN: 52324738 Pris: 680kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52324745 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning digital

Prio Matematik 7 digital
Med elevpaketet ”bok och digital” kan du skräddarsy din mix av tryckta och digitala läromedel och använda den variant som passar bäst.

Läs mer

Sanoma Utbildning digital

För dig som beställer våra nya digitala läromedel, observera att du måste beställa en lärarlicens per produkt för att kunna administrera dina elevlicenser.

Se inspelade webbinarier om våra digitala läromedel

NO-Direkt digital, Awesome 7 digital och Prio Matematik 7 digital.

Se filmer

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer