PRIO Samhälle 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Samhälle åk 7 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Samhället    

Samhället - sid 1
Vad är ett samhälle? - 2
Varför uppstår samhällen? - sid 3
Vi måste också skydda vårt samhälle mot olika hot - sid 4
Samhällen kan se olika ut - sid 5
Nomadsamhället - sid 6
Dagens samhälle - sid 7
Det globala samhället - sid 8
Natur och kultur - sid 9
Samhällets uppbyggnad - sid 10
Privatliv - sid 11
Två sidor av samhället - sid 12
Samhällskunskap - sid 13
Varför ska man läsa samhällskunskap? - sid 14
För att du lever i en global värld - sid 15
Vad är samhällskunskap? - sid 16
Samhällsbåten - sid 17
Uppgifter - sid 18
Kortfattat Samhället - sid 19
Kortfattat Samhället - sid 20
Kortfattat Samhället - sid 21Leva tillsammans

Leva tillsammans - sid 22
Värt att veta om Sverige - sid 23
Reportage Vad vet du om Sverige? - sid 24
Reportage Vad vet du om Sverige? - sid 25
Samerna - ursprungsfolk - sid 26
Vad är utländsk bakgrund? - sid 27
Vi och de andra - sid 28
Bostad och bostadsort - sid 29
Hur bor du? - sid 30
Innerstad och förort - sid 31
Reportage Var bor du? - sid 32
Familjen - sid 33
Kärnfamiljen - sid 34
Reportage Vem bor du tillsammans med? - sid 35
Grafik Leva tillsammans - sid 36
Grafik Leva tillsammans - sid 37
Reportage Vilka är dina framtidsdrömmar? - sid 38
Skola och fritid - sid 39
Fritiden - sid 40
Idrott - sid 41
Ett bra land? - sid 42
Uppgifter - sid 43
Kortfattat Leva tillsammans - sid 44
Kortfattat Leva tillsammans - sid 45

Dina rättigheter

Dina rättigheter - sid 46
Rättigheter och skyldigheter - sid 47
Mänskliga rättigheter - sid 48
Hon stod upp genom att sitta ned - sid 49
Dina skyldigheter - sid 50
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - sid 51
Konvention - mer kraft - sid 52
Reportage "Hon är en av mina hjältar!" - sid 53
Reportage Koll på mänskliga rättigheter - sid 54
Reportage Koll på mänskliga rättigheter - sid 55
När rättigheter kränks - sid 56
Ungas rättigheter - sid 57
Reportage Vilka rättigheter är viktigast? - sid 58
Håller vuxna vad de lovat? - sid 59
Dina rättigheter i Sverige - sid 60
Misshandel - sid 61
Barnarbete - sid 62
Reportage Skola eller arbete - sid 63
Sexuella övergrepp - sid 64
Viktiga åldersgränser i Sverige - sid 65
Grafik Rättigheter - sid 66
Grafik Rättigheter - sid 67
Kränkningar - sid 68
Mobbning - sid 69
Fakta om trakasserier och kränkningar i skolan - sid 70
Diskriminering - sid 71
De sju diskrimineringsgrunderna - sid 72
Skoldemokrati och elevinflytande - sid 73
Några tips till klassrådet - sid 74
Kortfattat Dina rättigheter - sid 75
Kortfattat Dina rättigheter - sid 76
Kortfattat Dina rättigheter - sid 77

Lag och rätt

Lag och rätt - sid 78
Varför behöver vi lagar? - sid 79
Grundlagar - sid 80
Lagsamlingar - sid 81
Grafik Rättsäkerhet - sid 82
Grafik Rättsäkerhet - sid 83
Regler - sid 84
Lagen gäller alla - sid 85
Offentlig rätt och privaträtt - sid 86
Kan det vara rätt att bryta mot lagen? - sid 87
Brott - sid 88
Skadegörelse - sid 89
Våld - sid 90
Mordet på Fadime - sid 91
Hatbrott - sid 92
Motiv till hatbrott - sid 93
Brottslighet - sid 94
Organiserad brottslighet - sid 95
Rättsväsendet - sid 96
Rättsväsendet - sid 97
Vad händer i en rättegån? - sid 98
Rättegången mot Pirate Bay - sid 99
Rättegången mot Pirate Bay - sid 100
Olika påföljder - sid 101
Fängelsestraff - sid 102
Rättssäkerhet - sid 103
Reportage 15 år och fängslad utan rättegång - sid 104
Reportage 15 år och fängslad utan rättegång - sid 105
Kronofogden - sid 106
Att hamna hos Kronofogden - sid 107
Kortfattat Lag och rätt - sid 108
Kortfattat Lag och rätt - sid 109

Din ekonomi

Din ekonomi - sid 110
Vad är ekonomi? - sid 111
Köp idag - låt framtiden betala - sid 112
Betalningsmedel - sid 113
Skulle du kunna klara dig utan pengar? - sid 114
Hjälp! Hur ska jag kunna välja rätt när det finns så många olika? - sid 115
Grafik Ekonomin - sid 116
Grafik Ekonomin - sid 117
Familjens ekonomi - sid 118
Hushållens inkomster - sid 119
Skatt och disponibel inkomst - sid 120
Kläderna - sid 121
Hushållens utgifter - sid 122
Fattig i Sverige, rik i Kenya - sid 123
Reportage "Det är som det är" - sid 124
Månadspengen - sid 125
Liten skuld blir snabbt stor - sid 126
Reportage Lyxfällan slår till - sid 127
Vad får du göra innan du fyllt 18? - sid 128
Handla för miljön - sid 129
Hållbar konsumtion - sid 130
Miljömärkta varor - sid 131
Uppgifter - sid 132
Kortfattat Din ekonomi - sid 133
Kortfattat Din ekonomi - sid 134

Du och medierna

Du och medierna - sid 135
Massor av medier - sid 136
Vad är medier? - sid 137
Olika sorters medier - sid 138
Två sätt att driva tiv och radio - sid 139
Reportage Drömmen att jobba på tv! - sid 140
Unga och medier - sid 141
Tv och film - sid 142
Dataspel - sid 143
Dataspel kan vara bra för hjärnan! - sid 144
Reportage Hur ser dina medievanor ut? - sid 145
Grafik Du och medierna - sid 146
Grafik Du och medierna - sid 147
Alla vill påverka - sid 148
Tryckfrihet och yttrandefrihet - sid 149
Uppgifter - sid 150
Kortfattat Du och medierna - sid 151
Kortfattat Du och medierna - sid 152 

PRIO Samhälle 7-9
PRIO Samhälle Grundbok 7
ISBN: 52305829 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352366 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325513 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 8
ISBN: 52305836 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352373 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325520 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 9
ISBN: 52305843 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352380 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325537 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Stadiebok
ISBN: 52301876 Pris: 411kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71