PRIO Samhälle 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Samhälle åk 8 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Leva i Sverige    

Leva i Sverige - sid 1
Vad är välfärd? - sid 2
Människans behovstrappa - sid 3
Tre sätt att mäta välfärd - sid 4
Blir vi aldrig nöjda? - sid 5
Reportage Vad är lycka för dig? - sid 6
Reportage Vad är lycka för dig? - sid 7
Svenska levnadsförhållanden - sid 8
Den svenska levnadsstandarden - sid 9
Reportage "Hjälp, min skola har gått i konkurs!" - sid 10
Gymnasiet - vad ska du välja? - sid 11
Grafik Fattigvård/socialpolitik - sid 12
Grafik Fattigvård/socialpolitik - sid 13
Från äldre tiders fattigvård - sid 14
Socialtjänsten - sid 15
Ekonomiska skyddsnät - sid 16
Reportage Varför kommer de hit och tigger? - sid 17
Socialförsäkringen - sid 18
Vad har du hittills fått av samhället? - sid 19
Barnbidrag till alla - sid 20
Försörjningsstöd - sid 21
Reportage Större klyftor - eller mindre? - sid 22
Uppgifter - sid 23
Kortfattat Leva i Sverige - sid 24
Kortfattat Leva i Sverige - sid 25

Vad är politik?

Vad är politik - sid 26
Vem ska bestämma? - sid 27
Vad handlar politik om? - sid 28
Att påverka samhället - sid 29
Organisationer - sid 30
Folkrörelser - sid 31
Makt - sid 32
Vad är utanförskap? - sid 33
Makten nu - sid 34
Olika styrelsesätt - sid 35
Har världen blivit mer demokratisk? - sid 36
Demokrati - sid 37
Folkomröstningar - sid 38
Demokratins kännetecken - sid 39
Har folket alltid rätt? - sid 40
Från demokrati till diktatur - sid 41
Reportage Massakern på Utøya - sid 42
Maktdelning eller parlamentarism? - sid 43
Demokratin skyddar sig - eller inte - sid 44
Diktatur - sid 45
Reportage Singapore - en välfärdsdiktatur? - sid 46
Reportage Singapore - en välfärdsdiktatur - sid 47
Politiska ideologier - sid 48
Politiska ideologier - sid 49
Politiska ideologier - sid 50
Ideologiernas grundare - sid 51
Grafik Politik - sid 52
Grafik Politik - sid 53
De svenska partierna - sid 54
De svenska partierna - sid 55
Almedalen - politikernas mötesplats - sid 56
Uppgifter - sid 57
Kortfattat Vad är politik? - sid 58
Kortfattat Vad är politik? - sid 59
 

Så styrs Sverige

Så styrs Sverige - sid 60
Författningen - sid 61
Svårt att ändra en grundlag - sid 62
Partier och val - grunden för demokratin - sid 63
Valrörelsen - sid 64
Valkretsarna - sid 65
I vallokalen - sid 66
Riksdagsvalet 2010 - sid 67
Grafik Hur Sverige styrs - sid 68
Grafik Hur Sverige styrs - sid 69
Riksdagen - sid 70
Reportage Jag vill påverka! - sid 71
Vad gör riksdagen? - sid 72
Vad gör riksdagen? - sid 73
Reportage Varje dag lär jag mig någon nytt! - sid 74
Hur arbetar riksdagen? - sid 75
Hur arbetar riksdagen? - sid 76
Från förslag till beslut - sid 77
Regeringen - sid 78
Olika typer av regeringar - sid 79
Regeringens uppgifter - sid 80
Vem sitter i regeringen? - sid 81
Besluten genomförs - sid 82
Statsförvaltningen - sid 83
Kommunen - sid 84
Så styrs en kommun - sid 85
Kommunens inkomster och utgifter - sid 86
Kommunen fattar beslut - sid 87
Politikerna tar tag i frågan - sid 88
Landstinget - sid 89
Sverige och EU - sid 90
Vad är EU? - sid 91
Vad bestämmer varje land om? - sid 92
Hur samarbetar Sverige med EU? - sid 93
Hur deltar Sverige i EU:s beslut? - sid 94
Reportage EU:s politik påverkar hela planetens hav - sid 95
Hur kan du själv påverka EU? - sid 96
Hur kan svenskar styra tillsammans med andra EU-medborgare? - sid 97
Intresset för EU i Sverige - sid 98
Uppgifter - sid 99
Kortfattat Så styrs Sverige - sid 100
Kortfattat Så styrs Sverige? - sid 101

Samhällets ekonomi

Samhällets ekonomi - sid 102
Behov och resurser - sid 103
Ekonomi på olika sätt - sid 104
Vad är rättvis fördelning - sid 105 
Ekonomiska system - sid 106
Reportage Hur självförsörjande kan man vara i Sverige? - sid 107
Marknadsekonomi - sid 108
Reportage Samma hus, olika pris! - sid 109
Planekonomi - sid 110
Kretsloppsekonomi - sid 111
Samhällsekonomin - sid 112
Näringslivet - sid 113
Finanssektorn - sid 114
Sverige - en del i en global ekonomi - sid 115
Reportage São Paulo - Sveriges största industristad - sid 116
Reportage São Paulo - Sveriges största industristad - sid 117
Grafik Det ekonomiska kretsloppet - sid 118
Grafik Det ekonomiska kretsloppet - sid 119
Pengar - sid 120
Inflation - sid 121
Varför ökar priserna? - sid 122
Hyperinflation - sid 123
Den offentliga ekonomin - sid 124
Statsbudgeten - sid 125
Ekonomisk utveckling - sid 126
Brister i BNP-måttet - sid 127
Tillväxten går i vågor - konjunkturer - sid 128
Att styra ekonomin - sid 129
Ekonomisk politik - sid 130
Uppgifter - sid 131
Kortfattat Samhällets ekonomi - sid 132
Kortfattat Samhällets ekonomi - sid 133

Arbetslivet

Arbetslivet - sid 134
Vad arbetar vi med? - sid 135
Arbetet är viktigt - men hur viktigt? - sid 136
Arbetskraften - sid 137
Reportage Vad är det bästa med ditt jobb? - sid 138
Vanliga yrken - sid 139
Varför blir människor arbetslösa? - sid 140
Vad kan samhället göra? - sid 141
Hur fungerar arbetsmarknaden? - sid 142
Kollektivavtal - sid 143
Grafik Arbetsmarknaden - lagar och avtal - sid 144
Grafik Arbetsmarknaden - lagar och avtal - sid 145
Reportage Hur är det att vara arbetslös? - sid 146
Hur är det på dagens jobb? - sid 147
Faran med Facebook - sid 148
Medbestämmande - sid 149
Jämlikhet och jämställdhet - sid 150
"Jobbet är inget för tjejer" - sid 151
Är familjen en fälla för kvinnor? - sid 152
Lika lön? - sid 153
Reportage Mikrolån - i Sverige! - sid 154
Så fixar du drömjobbet! - sid 155
Praktisera eller bli lärling - sid 156
Att söka jobb - sid 157
Sommarjobb - sid 158
Vilka regler gäller för ungdomar under 18 år? - sid 159
Reportage Det bästa är friheten! - sid 160
Reportage Det bästa är friheten! - sid 161
Framtidens arbetsliv - sid 162
Brist på arbetskraft i framtiden? - sid 163
Två scenarier - sid 164
Uppgifter - sid 165
Kortfattat Arbetslivet - sid 166
Kortfattat Arbetslivet - sid 167 

Medier i Sverige

Medier i Sverige - sid 168
Medierna formar våra liv - sid 169
Tredje statsmakten - sid 170
Lagar garanterar tryckfriheten - sid 171
Att vara ansvarig utgivare - sid 172
Så bevakas en valrörelse - sid 173
Vilka medier finns i Sverige? - sid 174
Vad är public service? - sid 175
Grafik Medierna - den tredje statsmakten - sid 176
Grafik Medierna - den tredje statsmakten - sid 177
Spelregler för medierna - sid 178
När journalisterna går för långt - sid 179
Reportage Skotten i Malmö - sid 180
Så här kan det gå till: Redaktionen får ett tips - sid 181
Sociala medier - snabbare och bättre? - sid 182
Vem kan man lita på? - sid 183
Reportage Så jobbar en lobbyist - sid 184
Uppgifter - sid 185
Kortfattat Medier i Sverige - sid 186
Kortfattat Medier i Sverige - sid 187


PRIO Samhälle 7-9
PRIO Samhälle Grundbok 7
ISBN: 52305829 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352366 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325513 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 8
ISBN: 52305836 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352373 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325520 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 9
ISBN: 52305843 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352380 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325537 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Stadiebok
ISBN: 52301876 Pris: 411kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71