Charlamos?

Charlamos?

Charlamos? sätter talträningen i centrum och syftar till att skapa aktiva och självständiga elever. Detta görs bland annat genom teman från elevernas egen vardag, och genom tidig träning i studieteknik och egen reflektion.

Alla delarna i serien består av separata text- och aktivitetsböcker. Läromedlet är omfattande och variationsrikt och tar därmed hänsyn till de varierande förutsättningar spanskämnet har.

Nivel 1
Charlamos? Nivel 1, som kan påbörjas i skolår 6 eller 7, innehåller 12 Unidades uppdelade i en A- och en B-del. Med varje Libro de textos följer en elev-cd för elevens arbete på egen hand.

Libro de actividades har ett rikt övningsmaterial.

Lärarhandledningen innehåller metodiska tips, ett omfattande förråd av kompletterande material, tapescript till hörövningarna samt ett avsnitt med enkäter om inlärningsstilar.

Det finns också ett testmaterial bestående av läxförhör och färdiga prov med tillhörande facit.

I elevfacit finns svar på samtliga bundna övningar i materialet. På lärar-cd:n finns samtliga texter, sånger och hörförståelser inspelade.

Nivel 2
Charlamos? Nivel 2 inleds i lugn takt med mycket repetition från Nivel 1.

Libro de textos innehåller 12 Unidades bestående av fyra delar: A-delen består av en bastext, B-delen är en form av fördjupning på A-delen, del C är en faktatext och del D är en sång eller en dikt.

Texternas tematiska fokus ligger på Latinamerika. Eleverna får också lära känna några elever från Madrid-området.

Libro de actividades har samma struktur som textboken. Varje Unidad inleds dessutom av repetition och enkel introduktion.

Med varje Libro de actividades följer en elev-cd-rom med bl.a. A-texterna i text- och ljudversion, intalade textfrågor, övningar på ordförråd, meningsbyggnad och grammatik.

Nivel 3
I Libro de textos lär vi känna en grupp spanskelever i Sverige och en klass i Spanien. Här finns artiklar om Sverige, Spanien, Chile, mode, hälsa, matrecept, en hjärtespalt m.m. Textboken innehåller även dikter och sånger.

Libro de actividades innehåller varierande övningstyper och en omfattande minigrammatik. Liksom i Nivel 2 följer en elev-cd-rom med varje aktivitetsbok.


Charlamos? Nivel 3
Charlamos? 3 Libro de actividades inkl. elev-cd-rom
ISBN: 62263324 Pris: 201kr
+ -
Köp
Charlamos? 3 Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62222154 Pris: 267kr
+ -
Köp
Charlamos? Nivel 1
Charlamos? 1 Libro de actividades
ISBN: 62242190 Pris: 153kr
+ -
Köp
Charlamos? 1 Nueva edición Textbokens elev-cd för komplettering (5-pack)
ISBN: 62254698 Pris: 273kr
+ -
Köp
Charlamos? Nivel 2
Charlamos? 2 Libro de textos
ISBN: 62245245 Pris: 205kr
+ -
Köp
Charlamos? 2 Libro de actividades inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62245306 Pris: 205kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se