Qué bien

¡Qué bien! är ett nytt basläromedel i spanska med utgångspunkt i Lgr11, avsett för årskurs 6, 7, 8 och 9. ¡Qué bien! innehåller intresseväckande texter med en härlig layout. Övningarna är varierade med en naturlig språklig progression. Först ut är ¡Qué bien! för åk 7 och 8.

Letar du efter ett nytt läromedel som hjälper dina elever att utveckla sina förmågor på bästa sätt? Önskar du ett läromedel som underlättar för dig som lärare i din vardag, i undervisningen samt inför omdömen och betygssättning? Då är ¡Qué bien! ditt självklara val.

Textboken
Textboken består av fyra kapitel. Varje kapitel innehåller fyra texter samt ett avsnitt som handlar om den spansktalande världen. Realiatexterna behandlar både Spanien och Latinamerika. Texterna i varje kapitel har en naturlig språklig progression. Innehållet i texterna är avsett att väcka intresse och lust att lära sig spanska. Den fjärde kapiteltexten, soltexten, är en text som uppmuntrar till självständigt arbete och riktar sig till de elever som vill ha ytterligare utmaning. Efter varje kapiteltext finns en resurssida ¡Mira! där nya språkliga moment uppmärksammas. Här tas ny grammatik upp och den muntliga förmågan tränas i kommunikativa övningar.

Övningsboken
Upplägget i övningsboken är tydligt och följer en väl genomarbetad struktur. Varje kapiteltext inleds med hörövningen "Antes de empezar" där eleverna introduceras till kommande tema. Dessutom finns övningar för uttal av olika ljud och bokstäver och eleverna tränas i de olika förmågorna. Muntlig kommunikation uppmuntras och eleven övas kontinuerligt i att använda sig av strategier för kommunikation.

Lärarmaterial
I den digitala lärarhandledningen finns metodiska tips och förslag på lektionsgenomgångar samt kopieringsunderlag med kommunikativt fokus. Efter varje kapitel finns färdighetsprov med matriser. Dessa används för att följa elevernas nivå och individuella utveckling, ge dem formativ återkoppling samt ge läraren stöd inför omdömen och betygssättning.

Övningsmästaren
Eleverna kan också lyssna på texterna, träna ord och fraser samt göra övningar på Övningsmästaren. Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil. Till varje kapitel finns även en självutvärdering för att bidra till att göra eleverna medvetna om sin egen utveckling.
Qué bien 7
Qué bien 7 Textbok
ISBN: 52336366 Pris: 184kr
+ -
Köp
Qué bien 7 Övningsbok
ISBN: 52336373 Pris: 129kr
+ -
Köp
Qué bien 7 Lärarhandledning online pdf (inklusive facit)
ISBN: 52347362 Pris:
+ -
Köp
Qué bien 7 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52347379 Pris:
+ -
Köp
Qué bien 7 digital (elevlicens)
ISBN: 52353479 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Qué bien 7 digital (lärarlicens)
ISBN: 52353486 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Qué bien 7 elevpaket, 1ex Textbok + 1ex digital (elevlicens)
ISBN: 52354711 Pris: 204kr Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Qué bien 8
Qué bien 8 Textbok
ISBN: 52346761 Pris: 184kr
+ -
Köp
Qué bien 8 Övningsbok
ISBN: 52346778 Pris: 129kr
+ -
Köp
Qué bien 8 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52353806 Pris: Utkommer: 2018-08-15
+ -
Köp
Qué bien 8 Lärarhandledning online pdf (inklusive facit)
ISBN: 52353813 Pris: Utkommer: 2018-08-30
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se