Ladda ner en affisch till ditt klassrum!

Vi på Sanoma Utbildning är övertygade om att språket är nyckeln in i samhället. Du som möter och undervisar nyanlända har en viktig roll – du inspirerar, engagerar och stöttar deras språkutveckling. Sanoma Utbildning gör det möjligt för dig som lärare att på bästa sätt se till att varje elev får utvecklas och nå sin fulla potential. Vi skapar och erbjuder lösningar för lärande som engagerar, ger bättre resultat och underlättar vardagen för dig och dina elever.

Nyfiken på vår utgivning för nyanlända och sva klicka här

Nyfiken på vår utgivning för sfi och språkintroduktion klicka här

"Djur. Fåglar och natur i Sverige" - affisch

Sfiaffisch

Här kan du ladda ner en kostnadsfri lektionsplanering till affischen.

Kampanjen är avslutad!

Vid frågor kontakta cecilia.egero@sanomautbildning.se

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se