Bron

Bron är avsedd för elever som läser svenska på introduktionsprogrammen, men kan med fördel användas som reparationsmaterial för de elever som är på väg att inte uppnå betyget E i svenska på högstadiet.

Bron är anpassad efter Lgr 11 och innehåller samma tankar som resten av serien Svenska Direkt. Den har en tydlig struktur med varierande uppgifter med mycket kommunikation.  Den tar upp delarna i det centrala innehållet för åk 7-9 i svenska och svenska som andraspråk. Den är anpassad för elever som behöver repetera. När eleven har arbetat färdigt med Bron finns det ett bra underlag för betygssättning.

Innehåll:

- Argumenterande texter: insändare och debattartiklar
- Samtal och diskussioner
- Krönikor
- Noveller
- Bilder berättar
- Berätta med film
- Sakprosa
- Språk i Sverige och Norden
- Att söka jobb - Skriv ett formellt brev
- Grammatik
- Elevfacit

Bron täcker in alla kunskapskrav utifrån Lgr11!

Bron
Svenska Direkt Bron Allt-i-ett bok
ISBN: 52321669 Pris: 276kr
+ -
Köp
Svenska Direkt Bron Allt-i-ett bok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350607 Pris:
+ -
Köp

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Cecilia Peña har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris år 2016!

Cecilia arbetar på Nya Elementar i Bromma som lärare i svenska och engelska och har sedan tidigare en aretemeritering för sin yrkesskicklighet. Hos oss har Cecilia varit en av författarna till Svenska Direkt-serien och Bron. Vi ger Cecilia våra varmaste gratulationer!

Är du mer nyfiken på Cecilia har vi en fin intervju med henne i avsnitt nummer 11 i Svenskrummets podcast där hon generöst och med engagemang delar med sig av sitt jobb.

Redaktionen tipsar

Läs intervjun där läromedelsförfattaren Laila M Guvå  resonerar kring ämnet svenska som andraspråk.

Klicka här för att läsa!