Plus

PLUS

Rikedomen på stoff, en tydlig struktur och gott om övningsuppgifter till varje moment ger stor valfrihet åt lärare och elever.

Plus är ett läromedel som har litteratur, språk och språkutveckling i centrum.

Materialet i grundböckerna är indelat i fyra block: Läs och upplev, Tala och lyssna, Skriv och berätta samt Läs och studera. Dessutom innehåller Grundbok 2 och 3 även blocket I mediernas värld.
Många av grundböckernas kapitel avslutas med Lust att läsa som är hänvisningar till texter i antologierna - en för varje läsår.

Grundbok 1
Läs och upplev tar bl.a. upp folk- och konstsagan, odödliga ungdomsklassiker samt litteratur från den spännande och otäcka tiden med häxprocesser. Dessutom presenteras aktuella författare av ungdomsböcker.
Tala och lyssna förbereder eleverna att hålla föredrag, att uttrycka sig med kroppsspråk, att läsa högt och att läsa i roller.
Skriv och berätta lär eleverna hur man kan börja och sluta en berättelse, hur man berättar och beskriver samt hur skrivprocessen kan fungera.
I Läs och studera ingår övningar att läsa med olika avsikter och att utnyttja en eller flera källor. Eleverna övar förmågan att använda ordlistor och uppslagsböcker. Här behandlas skrivregler samt en del ordklasser och satsdelar.

Grundbok 2
Läs och upplev behandlar aktuella ungdomsböcker och deras författare, fantasylitteratur, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg samt lyrik i form av enkla och tänkvärda dikter.
Skriv och berätta tar upp hur en författare bygger sin berättelse och håller kvar läsarnas intresse. Eleverna lär sig gestalta sina berättelser, skriva bok- och filmrecensioner samt skriva faktatexter.
I mediernas värld handlar om berättargrepp i film och tv samt om såpor och dokusåpor. Eleverna kan även inspireras av hur tv-serien En ö i havet kom till.
I Tala och lyssna lär eleverna sig framträda och tala genom förberedande övningar i par och grupp. Ett annat kapitel tar upp vandringssägner och orsakerna till deras tillkomst.
Läs och studera behandlar namn, ordbildning och nya ord, ordklasser, satsdelar och skrivregler samt det norska språket.

Grundbok 3
I Läs och upplev lär eleverna känna författare som skriver för unga vuxna. Ett annat avsnitt behandlar deckare av olika slag. Här finns också kapitel om de första berättarna samt presentationer av några stora författarskap. Skriv och berätta innehåller berättarteknik, reportage och praktiska skrivelser.
I mediernas värld behandlar kritisk läsning och reklam.
Tala och lyssna tar upp retorik och argumentation.
I Läs och studera finns orienterande avsnitt i språkhistoria och danska språket. Dessutom ges det tillfälle att repetera ordklasser, satsdelar och skrivregler.

Studiebok 1, 2 och 3
I studieböckerna står färdighetsträningen i centrum med mängder av språkliga övningar. Flertalet kapitel ansluter till motsvarande stoff i grundböckerna. Men det förekommer även kapitel som innehållsmässigt kompletterar grundboken. Eleverna ges möjlighet att arbeta självständigt, läsa instruktioner och lösa uppgifter utan lärarstöd.

Elevfacit 1, 2 och 3
Till uppgifterna i grundböckerna och studieböckerna finns för varje år ett elevfacit. Detta innehåller lösningar eller alternativa lösningar, ibland med kommentarer.

Antologi 1, 2 och 3
Till grundböckerna finns antologier med åtskilliga texter hämtade ur sagor, klassiker och aktuella böcker för och om unga. Texterna ger inspirerande läsupplevelser och mycket att fundera kring och tala om. Till varje text finns uppgifter som lockar till eftertanke, diskussion och kreativt skrivande.

Lärarbok 1, 2 och 3
Lärarböckerna erbjuder planeringshjälp, ger överblick och beskriver innehållet i de olika komponenterna samt klargör hur dessa kompletterar varandra. Till en del kapitel finns fördjupande texter. Det ingår också mängder av metodiska förslag till stöd för lärarens undervisning och elevernas studier. Dessutom innehåller varje lärarbok ett antal kompletterande övningar som kopieringsunderlag. Till dem finns facit.

Cd/kassettband 1, 2 och 3
Grundböckerna och antologierna finns inlästa hos Inläsningstjänst. Detta underlättar arbetet för elever med läsproblem. Goda uppläsare förstärker upplevelsen av dikter, dramatiserade avsnitt och andra litterära texter.

Plus 1
Plus Studiebok 1
ISBN: 62240103 Pris: 128kr
+ -
Köp
Plus Antologi 1
ISBN: 62248857 Pris: 266kr
+ -
Köp
Plus Elevfacit Grund- och Studiebok 1
ISBN: 62240127 Pris: 69kr
+ -
Köp
Plus 2
Plus Grundbok 2
ISBN: 62260798 Pris: 202kr
+ -
Köp
Plus Studiebok 2
ISBN: 62260811 Pris: 128kr
+ -
Köp
Plus Antologi 2
ISBN: 62260835 Pris: 266kr
+ -
Köp
Plus Elevfacit Grund- och Studiebok 2
ISBN: 62260859 Pris: 69kr
+ -
Köp
Plus 3
Plus Grundbok 3
ISBN: 62267216 Pris: 202kr
+ -
Köp
Plus Studiebok 3
ISBN: 62267254 Pris: 128kr
+ -
Köp
Plus Antologi 3
ISBN: 62267278 Pris: 266kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!