Rätta språket


Rätta språket

Vad är rätt och fel i språket?  Med Rätta språket får eleverna träna på bland annat styckeindelning, stor bokstav, skiljetecken och förkortningar samtidigt som man läser texter om spioner, sjörövare och kyssar.

Kapitlen utgörs av tio texter med övningar. Strukturen är genomgående densamma med övningar som återkommer: språkjakten, språkfrågan, språkpolisen m.fl. Texterna och den återkommande strukturen i kapitlen syftar till att eleverna ska få ett sammanhang i språkfrågor, som annars kanske känns ryckta ur sitt sammanhang.

När eleverna arbetat sig igenom de tio kapitlen kommer de att ha en stark känsla för språkriktighet och har fått verktyg för att kunna delta i diskussioner kring vårt språk.

Rätta språket är inte årskursbunden, vilket innebär att den lätt kan användas som ett komplement till den övriga undervisningen.

Rätta språket ingår i en serie med ytterligare tre böcker om vårt språk: Greppa grammatiken, Ordna orden, Spåra språket och Prova poesi.

Rätta språket
Rätta språket
ISBN: 62291952 Pris: 148kr
+ -
Köp
Rätta språket elevfacit
ISBN: 62293673 Pris: 69kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10