Du kannst!

Du kannst!

Du kannst! börjar i det redan kända och sätter elevens erfarenheter i centrum. Eftersom det finns så många likheter mellan tyskan och svenskan, låter vi från början eleverna upptäcka sådant som de egentligen redan kan - eller sådant som de kan lära sig med bara lite övning.

Grammatiken följer i början med som glosor man får på köpet när man ändå håller på. Den systematiska grammatikträningen kommer längre fram i studiegången. Grammatiska strukturer automatiseras med hjälp av Sprechkarten, men eleverna tränas från början också i att analysera, systematisera och formulera grammatiska regler.

Nybörjartyska i 6:an eller 7:an
Du kannst! åk 7 vänder sig både till elever som börjat med tyska i åk 6 och till elever som börjar i åk 7. De som använt Du kannst! åk 6 kan använda kapitel 1-5 som en nyttig repetition. I lärarpärmen finns anvisningar och tips till de första fem kapitlen med hänsyn tagen till om Du kannst! åk 7 används som nybörjarmaterial eller som en fortsättning på Du kannst! åk 6.

Textböckerna
Det ska vara roligt och spännande att lära sig tyska! Därför varvas intresseväckande texter med dialoger, ramsor, dikter, sånger och ordfältsplanscher. I textböckerna till åk 8 och 9 finns dessutom extratexter som utökar möjligheterna till individualisering. Textböckerna är i fyrfärg och rikt illustrerade. De innehåller även minigrammatik (fr.o.m. åk 7) och styckeordlistor.

Övningsböckerna
Till varje kapitel finns rikligt med övningar av olika slag - hörövningar, talövningar, ordövningar, grammatikövningar, lekfulla övningar, övningar baserade på autentiskt material samt fr.o.m. åk 8 datorövningar.
I övningsböckerna återkommer regelbundet Du kannst! -sidorna, där eleverna får utvärdera sin egen inlärning och samtidigt får ett bra tillfälle till repetition.

Elevfacit
Separata elevfacit som innehåller svar till alla bundna uppgifter finns till alla text- och övningsböcker.

Lärarpärmarna
I lärarpärmarna finns förslag på lektionsgenomgångar med metodiska tips och kopieringsunderlag, men också extraövningar och extratexter samt diagnostiska tester (åk 7-9). I lärarpärmen till Du kannst! åk 9 finns en flik som heter Extra grammatik. Där finns övningar till de grammatiska moment som behandlats i hela Du kannst!-serien.

Lärar-cd
Samtliga texter, dikter och sånger i textböckerna samt hörövningar i övningsböckerna finns inspelade på cd.

Du kannst! 9
Du kannst! åk 9 Textbok inkl. elev-cd-rom
ISBN: 62220808 Pris: 180kr
+ -
Köp
Du kannst! 6
Du kannst! åk 6 Textbok
ISBN: 62213060 Pris: 160kr
+ -
Köp

Kontakta mig

Anna-Karin Nyström, redaktör engelska, tyska
annakarin.nystrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 95

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se