Hälsopedagogik Andra upplagan

Hälsopedagogik ljudbok (mp3-format) Första upplagan

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Hälsopedagogik som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 Hälsa

Hälsa - sid 9
Hälsa - sid 10
Fysisk, psykisk, social och andlig hälsa - sid 11
Livskvalitet - sid 12
Definitioner av begreppet hälsa - sid 13
Världshälsoorganisationen - sid 14
Nordenfelts definition av hälsa - sid 15
Britt Johanssons definition av hälsa - sid 16
Katie Erikssons definition av hälsa - sid 17
Kroniskt sjuk men med god hälsa - sid 18
Olika sätt att se på hälsa - sid 19
Holistiskt synsätt - sid 20
Salutogent synsätt - sid 21
Kasam och de 17 stärkande faktorerna - sid 22
Individfaktorer - sid 23
Omgivningsfaktorer - sid 24
Humanistisk människosyn - sid 25
Maslows behovstrappa - sid 26
Kenricks behovspyramid - sid 27
Biomedicinskt synsätt - sid 28
Livsstil och levnadsvanor - sid 29
Attityder och värderingar - sid 30
Studieuppgifter - sid 31
Studieuppgifter - sid 32
Studieuppgifter - sid 33

Kapitel 2 Folkhälsoarbetets framväxt

Historiska insatser för folkhälsan - sid 34 
Hippokrates - sid 35
Hippokrates - sid 36
Upplysningstiden - sid 37
Dricka brunn - sid 38
Fattiga och rika - sid 39
Provinsialläkare - sid 40
Florence Nightingale - sid 41
Smittspridning förhindras - sid 42
Bostadsstandarden förbättras - sid 43
Tandhälsan - sid 44
Barnhälsan - sid 45
Bildningsrörelsen - sid 46
Idrott och annan fysisk aktivitet - sid 47
Statens folkhälsoinstitut - sid 48
Studieuppgifter - sid 49

Kapitel 3 Barns och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa - sid 50
God hälsa - hälsosam miljö - sid 51
Psykisk hälsa - sid 52
Föräldrar som stöd för psykisk hälsa - sid 53
Socialt nätverk - sid 54
Psykisk ohälsa - sid 55
Skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa - sid 56
Fysisk aktivitet - sid 57
Inaktivitet och övervikt - sid 58
Vardagsmotion - sid 59
Kost i förskolan och skolan - sid 60
Kost i förskolan och skolan - sid 61
Sömn - sid 62
Elevhälsan - sid 63
Flyktingbarn - sid 64
Tips och stöd - sid 65
Goda exempel - sid 66
Studieuppgifter - sid 67
Studieuppgifter - sid 68

Kapitel 4 Äldres hälsa

Äldres hälsa - sid 69
Äldre - gammal - sid 70
De friska åren - sid 71
Hemtjänst - sid 72
Mental och andlig utveckling - sid 73
Fysiskt åldrande - sid 74
Tecken på fysiskt åldrande - sid 75
Huden - sid 76
Psykiskt åldrande - sid 77
Demens - sid 78
Att åldras med tillförsikt och glädje - sid 79
Social gemenskap - sid 80
Att vara behövd - sid 81
Kan äldre ha sex? - sid 82
Äldre med utländsk bakgrund - sid 83
Synen på äldre - sid 84
Goda exempel - sid 85
Studieuppgifter - sid 86
Studieuppgifter - sid 87

Kapitel 5 Hälsosam livsstil

Hälsosam livsstil - sid 88
Många metoder - svåra val - sid 89
Mitt jag - sid 90
Självförtroende - sid 91
Förvänta dig framgång - sid 92
Energi- och näringsbehov - sid 93
Kolhydrater - sid 94
Fetter - sid 95
Mineraler - sid 96
Antioxidanter - sid 97
Kost och livskvalitet - sid 98
Måltider för att orka mer - sid 99
Kost- och kvalitetsmedveten - sid 100
Tallriksmodellen - sid 101
Gå ner i vikt - sid 102
Midjemått - sid 103
Kost och dryck för dig som tränar - sid 104
Lördagsgodis och helgmys - sid 105
Måltiden - samvaro och tradition - sid 106
Övervikt och fetma - sid 107
Ärftlighet - sid 108
Fysisk aktivitet - sid 109
Motion för välmående - sid 110
Friskvårdsaktiviteter - sid 111
Kommunens ansvar - sid 112
Vad är stress? - sid 113
Reaktioner i kroppen vid stress - sid 114
Reaktioner i kroppen vid stress - sid 115
Förebyggande åtgärder - sid 116
Sätta gränser - sid 117
Återhämtning - sid 118
Vila och sömn - sid 119
Oregelbundna arbetstider - sid 120
Relationens helande kraft - sid 121
Kris och krishantering - sid 122
Coping - sid 123
Studieuppgifter - sid 124
Studieuppgifter - sid 125

Kapitel 6 Hälsofrämjande arbetsplats

 Hälsofrämjande arbetsplats - sid 126
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 127
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 128
Arbetsmiljön - sid 129
Arbetsmiljölagen - sid 130
Hälsa på arbetsplatsen - sid 131
Kasam på arbetsplatsen - sid 132
Ledarskapets betydelse - sid 133
Chefen ska också må bra - sid 134
Från sjukfrånvaro till frisknärvaro - sid 135
Hälsotest - sid 136
Värderingar och normer - sid 137
Trakasserier, kränkningar och mobbning - sid 138
Olika problemfokus - sid 139
Friskvård på arbetsplatsen - sid 140
Friskvårdsbidraget som motivationsfaktor - sid 141
Goda exempel - sid 142
Hälsodiplomering - sid 143
Skolans hälsodiplomering - sid 144
Hälsofrämjande skolutveckling - sid 145
Trygg lärmiljö - en rättighet - sid 146
God start i förskolan - sid 147
Föräldrasamarbete - sid 148
Studieuppgifter - sid 149
Studieuppgifter - sid 150

Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete

Hälsopedagogiskt arbete - sid 151
Kunskap och lärande - sid 152
Pedagogiska teorier - sid 153
Hälsopedagogiskt synsätt - sid 154
Promotion - sid 155
Salutogenes - sid 156
Patogenes - sid 157
Förhållningssätt - sid 158
Arbetsmodeller och metoder - sid 159
Modeller för nulägesanalys - sid 160
Modell för målformulering - sid 161
Planering - sid 162
Att presentera en aktivitet eller tema - sid 163
Att presentera en aktivitet eller tema - sid 164
Att övertyga - sid 165
Utvärdera - sid 166
Beteendeförändring - sid 167
AIDA - sid 168
Motivationsstegen - sid 169
Coachning - sid 170
Coacha dig själv - sid 171
Motiverande samtal - sid 172
Kognitiv beteendeterapi - sid 173
Studieuppgifter - sid 174
Studieuppgifter - sid 175

Kapitel 8 Interaktion och kommunikation i möten

Interaktion och kommunikation i möten - sid 176
Icke-verbal och verbal kommunikation - sid 177
Icke-verbal och verbal kommunikation - sid 178
Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 179
Mötet med andra - sid 180
Slutna och öppna frågor - sid 181
Bjuda in till samtal - sid 182
Atmosfär - sid 183
Att genomföra samtal - sid 184
Återkoppling - sid 185
Att mötas genom ny teknik - sid 186
Digital kommunikation i skolan - sid 187
Äldre och sociala medier - sid 188
Studieuppgifter - sid 189
Studieuppgifter - sid 190

Kapitel 9 Folkhälsan i dag

Folkhälsan i dag - sid 191
Folkhälsan i dag - sid 192
Samband mellan folkhälsa och politik - sid 193
Från fattigdoms- till vällevnadssjukdomar - sid 194
Faktorer som påverkar folkhälsan - sid 195
DPSIR-modellen - sid 196
Medellivslängd - sid 197
Hälsoutveckling i samhället - sid 198
Män och kvinnor - sid 199
Familj och hälsa - sid 200
Äldres hälsa - sid 201
Den egna hälsan - sid 202
Framtiden - sid 203
Studieuppgifter - sid 204

Kapitel 10 Folkhälsopolitiska mål

Global nivå - sid 205
Global nivå - sid 206
Global nivå - sid 207
Biståndsarbete - sid 208
Medellivslängd i världen - sid 209
Hållbar utveckling - sid 210
Internationella dokument för folkhälsoarbete - sid 211
Internationella dokument för folkhälsoarbete - sid 212
EU:s Hälsoprogram - sid 213
Hälsa 21 - sid 214
Hälsa 21 - sid 215
Hälsa 21 - sid 216
Folkhälsa på nationell nivå - sid 217
Folkhälsa på regional och lokal nivå - sid 218
De elva folkhälsomålen - sid 219
De elva folkhälsomålen - sid 220
De elva folkhälsomålen - sid 221
De elva folkhälsomålen - sid 222
De elva folkhälsomålen - sid 223
De elva folkhälsomålen - sid 224
De elva folkhälsomålen - sid 225
De elva folkhälsomålen - sid 226
De elva folkhälsomålen - sid 227
De elva folkhälsomålen - sid 228
De elva folkhälsomålen - sid 229
De elva folkhälsomålen - sid 230
Folkhälsobegrepp - sid 231
Hälsa - allas ansvar - sid 232
Studieuppgifter - sid 233
Studieuppgifter - sid 234

Kapitel 11 Övningar

Kapitel 1 Hälsa Testa ditt kasam - sid 235
Kapitel 1 Hälsa Testa ditt kasam - sid 236
Kapitel 3 Barns och ungas hälsa - sid 237
Kapitel 3 Barns och ungas hälsa - sid 238
Kapitel 4 Äldres hälsa - sid 239
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 240
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 241
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 242
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 243
Kapitel 5 Hälsosam livsstil - sid 244
Kapitel 6 Hälsofrämjande arbetsplats - sid 245
Livsstilsfrågor - sid 246
Livsstilsfrågor - sid 247
Levnadsvanor - sid 248
Analys, utveckling och förbättring - sid 249
Attityd- och värderingsövningar - sid 250
Attityd- och värderingsövningar - sid 251
Attityd- och värderingsövningar - sid 252
Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete - sid 253
Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete - sid 254
Kapitel 8 Interaktion och kommunikation i möten - sid 255
Kapitel 9 Folkhälsan i dag - sid 256
Kapitel 10 Folkhälsopolitiska mål - sid 257

Ämne - Hälsa

Ämnets syfte - sid 258
Hälsopedagogik, 100 poäng - sid 259

Hälsopedagogik Andra upplagan
Hälsopedagogik Andra upplagan
ISBN: 52331170 Pris: 331kr
+ -
Köp
Hälsopedagogik onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52339992 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Redaktionen tipsar Intervju med Agneta Blohm och Anna-Karin Axelsson

Läs intervju med Agneta Blohm och Anna-Karin Axelsson om Det moderna ledarskapet är pedagogiskt.

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51