Räddningsmedicin

Räddningsmedicin

Boken är skriven för kursen Räddningsmedicin i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskrivs Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande, psykosocialt omhändertagande och bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal.
Ett kapitel beskriver hur den statliga och kommunala rädd-ningstjänsten samt den prehospitala akutsjukvården är organiserad samt hur organisationer och myndigheter samarbetar vid olyckor, katastrofer och krissituationer.
Risker med transporter och hantering av farligt gods samt hur man handlar vid olyckor där farligt gods är involverat belyses också.

Ur innehållet: Hjälporganisationer, Miljölagstiftning, Medicinteknisk utrustning, Bedömning, sortering, prioritering (Triage) och Etiska dilemman.

Patientfall, studieuppgifter och tips på webbadresser ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom prehospital akutsjukvård.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Författare: Johan Strömberg, omvårdnadslärare och skolledare.

Räddningsmedicin
Räddningsmedicin
ISBN: 52315224 Pris: 349kr
+ -
Köp
Räddningsmedicin onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352076 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Redaktionen tipsar

Akutsjukvård

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51