Medicin 1.


Medicin 1

Här beskrivs människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersökningar, behandlingar och prognos tas upp. Fallbeskrivningar levandegör sjukdomsbeskrivningarna. Medicinsk terminologi ingår genomgående och förklaras på svenska i sitt sammanhang.

I boken finns även kapitel om Mikrobiologi, Undersökningsmetoder och Läkemedel. Nyskrivna kapitel är Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador, Samhällets insatser vid krig och katastrofer samt Brandsäkerhet.

Boken är översatt från danska av Elisabeth Dominique Lindström. Kjell Hjelm, omvårdnadslärare, har granskat och bearbetat texten samt utarbetat studieuppgifter. Han har även skrivit de kapitel som tillkommit i den svenska utgåvan.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, gymnasiekurser som behandlar människokroppens byggnad och funktion samt Yrkeshögskolan, t.ex. utbildning av medicinska sekreterare.

Författare: Kjell Hjelm, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen, Lissi Hansen.

Medicin 1.
Medicin 1
ISBN: 52302248 Pris: 466kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta mig

Lena Bjessmo, redaktör
lena.bjessmo@
sanomautbildning.se

08-587 642 79

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se