Förhandsbeställ utvärderingsexemplar av Biologi Campus 2

Biologi Campus - ny, modern och inspirerande!

Kampanjen är avslutad!
Vid frågor kontakta mikaela.norlander@sanomautbildning.se

Biologi Campus 2

Behovet av en ny biologibok för gymnasiet är stort. Det är få områden där det hänt så mycket under de senaste 20 åren som inom biologin.

Biologi Campus är ett helt nytt läromedel i biologi för gymnasiet. Här möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten. 

I Biologi Campus betonas sammanhang och förståelse. Viktiga centrala begrepp återkommer i alla kapitel. Språket är lättillgängligt och stöttas av innehållsrika illustrationer och väl valda bilder.

Författare

Leena Arvanitis, gymnasielärare och lektor Bi och Nk, Blackebergs gymnasium Stockholm

Karim Hamza, gymnasielärare Bi och Nk, universitetslektor i naturvetenskapämnenas didaktik Stockholms Universitet

Carl Johan Sundberg, läkare och professor i fysiologi, Karolinska Institutet Stockholm

Anders Pålsson, lärare och förlagsredaktör

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta mig

Lena Bjessmo, redaktör
lena.bjessmo@
sanomautbildning.se

08-587 642 79

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se