Agenda Företagsekonomi

Låt dina elever följa den entreprenöriella processen från affärsidéns utformning till bokslut i Agenda 1. I Agenda 2 utvecklar vi resonemangen och följer större och medelstora företags arbete med att utveckla sina affärsmodeller. Agenda 1 är avsedd för kursen Företagsekonomi 1 (100 p) och Agenda 2 för kursen Företagsekonomi 2 (100 p). Läromedlet tar sitt avstamp i ämnesplanen för företagsekonomi i Gy 11 och täcker på ett betryggande sätt kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Agenda 1 har ett entreprenörsperspektiv
Hur ska ämnet företagsekonomi behandlas i en grundläggande lärobok? I Agenda 1 är svaret självklart. Det är företaget och företagaren som står i centrum. Och eleven i en tänkt roll som blivande företagare, entreprenör: Så här startar man ett företag, så här går det till att driva det, så här kan både små och stora företagsekonomiska problem lösas. Perspektivet är med några undantag det mindre företagets. Det är ju där allt växande börjar med entreprenören som drivkraft.

Agenda 1 är strukturerad utifrån momenten: Komma igång, Starta företag, Driva företag samt Arbeta i projekt. "Arbeta i projekt" är tänkt som en verktygslåda att användas under hela kursen. Att arbeta i projekt antyder idérikedom, att företa sig något nytt. Kopplingen till företagande och entreprenörskap är uppenbar. Agenda 1 har också ambitionen att ge en helhetsbild av företagsekonomi och företagande; dvs. visa hur de olika delarna hänger ihop.

Agenda 2 vidgar perspektivet
Agenda 2 vidgar perspektivet och beskriver ämnet företagsekonomi utifrån lite större företag. Resonemangen och begreppen från Agenda 1 fördjupas. Affärsplan och marknadsplanering med omvärldsanalys beskrivs grundligt. Även företagens samhällsansvar i samband med ekonomiskt beslutsfattande behandlas, liksom de viktigaste lagar och bestämmelser som styr och begränsar företagens agerande.

Flexibelt arbetssätt
Med hjälp av uppgiftsbokens olika uppgifter och lärarhandledningens case ges eleverna möjlighet till både färdighetsträning och problemlösning. I uppgiftsboken finns: Mål med kapitlet (formulerat på elevnivå), Begreppsövningar, Plug-in-uppgifter, Tillämpningsuppgifter i stigande svårighetsgrad, Fältuppgifter och Diskussionsuppgifter. Till alla block finns ett enkelt blocktest och i flera fall även mindre case. De varierande uppgiftstyperna ger stor frihet att välja mellan olika undervisningssätt. Stor vikt läggs också vid att eleverna tränas i att använda arbetsredskap som Excel och bokföringsprogram.

Digital lärarhandledning
Agenda 1 och 2 har en digital lärarhandledning som vill förenkla din vardag. Här finns: Kommentarer och tips till kapitlen, lösningsförslag till uppgifterna, digitala bilder på bokens modeller för projektorvisning (kan även göras till OH), prov samt case och praktikfall med integrerade frågeställningar. I Agenda 1 finns dessutom förslag på större projektidéer och en kort handledning till dig som lärare/handledare i hur man kan handleda eleverna när de arbetar i projekt.

Bokföringsprogram
Alla bokföringsuppgifter i Agenda 1 och 2 går att lösa med vilket vanligt bokföringsprogram som helst. Har din skola inget bokföringsprogram får du som Agenda 1 eller 2-användare automatiskt och kostnadsfritt tillgång till bokföringsprogrammet Edison Proffs, ett av marknadens mest användarvänliga bokföringsprogram.

Innehåll Agenda 1
Agenda 1 består av sju block och har en bra mix av teori och elevaktivitet:
Block 1 Komma igång
Block 2 Starta företag
Block 3 Driva företag: Koll på kronorna, ekonomistyrning
Block 4 Driva företag: Marknadsföring, skapa kunder
Block 5 Driva företag: Företaget, en arbetsplats
Block 6 Driva företag: Bokföring, delar blir helhet
Block 7 Arbeta i projekt

Blocket "Arbeta i projekt" är avsett att underlätta för eleverna att relativt självständigt planera, genomföra och utvärdera ett eller flera enklare företagsekonomiska projekt under kursens gång. Målet är att träna eleverna i att omsätta teori och idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. I blocket finns en enkel projektmodell att styra upp arbetet med, tips och checklistor.
 
Innehåll Agenda 2
Agenda 2 består av sju block och är strukturerad utifrån momenten:
Intro: Företag - Välståndsbyggare
Block 1 Företag i arbete: Marknaden är målet
Block 2 Företag i arbete: Doing business
Block 3 Företag i arbete: Ekonomi - den röda tråden
Block 4 Företag i arbete: Den mänskliga faktorn - HR 
Block 5 Företag i arbete: Vägar till marknaden
Block 6 Företag i arbete: Bokslut med mening
Block 7 Företag och samhälle

Exakt innehåll på kapitelnivå hittar du under fliken "Innehåll". Modeller på Agenda 1:s och 2:s struktur finns under fliken "Modeller och bilder".

Agenda 1 Företagsekonomi
Agenda 1 Företagsekonomi Faktabok
ISBN: 52303030 Pris: 307kr
+ -
Köp
Agenda 1 Företagsekonomi Uppgiftsbok
ISBN: 52303047 Pris: 307kr
+ -
Köp
Agenda 1 Företagsekonomi Elevfacit
ISBN: 52309766 Pris: 170kr
+ -
Köp
Agenda 1 Företagsekonomi Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52303054 Pris:
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi
Agenda 2 Företagsekonomi Faktabok
ISBN: 52303061 Pris: 307kr
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi Uppgiftsbok
ISBN: 52303078 Pris: 307kr
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi Elevfacit
ISBN: 52309810 Pris: 165kr
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52303085 Pris:
+ -
Köp

Goodwill Företagsekonomi 2 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 2 har uppdaterats och innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se