Goodwill Företagsekonomi 2

  

Goodwill Företagsekonomi 2, 100 p

Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt – källkritik har en given plats.

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block:

Företagande och samband
Ett helt nytt block som inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen.

Ledarskap och organisation
Ett nytt block om människan i företaget som bland annat tar upp hur man förverkliga idéer och nå uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap– eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs – såväl traditionella som projektorganisationer.

Kalkyl
Här beskrivs metoder och modeller som behövs för att skapa beslutsunderlag i företag. Eleverna reflekterar över val av kalkylmetod och faktorer att ta hänsyn till vid beslutsfattande.

Marknadsföring
Marknadsföringsblocket är nyskrivet. Här beskrivs hur omvärlden påverkar marknadsföringen samt värdeskapande processer. Dessutom behandlas relevanta lagar och regler.

Budget
Varför budgeterar man? Vilka budgetar finns? Hur görs en budgetuppföljning och analys? Det är några frågor som behandlas i detta block.

Redovisning
Blocket inleds med två repetitionskapitel som sammanfattar blocket Bokföring och bokslut från Goodwill Företagsekonomi 1. De som inte har behov att repetera börjar med kapitel 19.
Förutom de två repetitionskapitlen finns fem kapitel som bland annat tar upp nya affärshändelser, grundläggande periodisering, bokslut och årsredovisning. Eleverna lär sig nyckeltal och att analysera ett bokslut. Dessutom beskrivs revisionens funktion.


Ny faktabok

Utgångspunkt
De nya Goodwillböckerna består av block, som i sin tur är indelade i kapitel. Alla block inleds med ett uppslag. Där beskrivs en företagsekonomisk episod, vilken kan användas som utgångspunkt inför arbetet med det nya ämnesområdet.
                                          
Faktatexter, modeller och bilder
I kapitlen finns ytterligare vardagliga och verkliga exempel som eleven lätt kan relatera till. Faktatexterna är väl strukturerade och överskådliga modeller och diagram samt bilder ger sammanhang.
 
Diskutera
Samtliga kapitel avslutas med frågetypen Diskutera, där eleven ges möjlighet att reflektera, diskutera och argumentera kring företagsekonomiska frågeställningar ur flera perspektiv.
 
Sammanfattning
Sist i varje kapitel finns en sammanfattning.
 
Uppdrag
Arbetet med ett block kan avslutas med de övergripande uppdragen i uppgiftsboken.
 
Ny och separat uppgiftsbok

Källkritik
Goodwill Fe 1 inleds med ett kapitel om källkritik. Där behandlas de grunder som eleven behöver när de samlar information, bedömer källors trovärdighet samt redovisar källor.
 
Uppgifter i stigande svårighetsgrad
Uppgiftsböckerna, som följer faktaböckernas struktur, har ett stort antal uppgifter vilka presenteras i stigande svårighetsgrad. Även här får eleven möjlighet att reflektera över frågeställningar och analysera svar.
 
Digitala arbetsredskap
Många uppgifter är utformade så att eleven kan arbeta i bland annat valfria kalkylprogram och bokföringsprogram. Edison bokföringsprogram kan kostnadsfritt laddas ner.
 
Uppdrag
Efter varje block finns övergripande uppdrag, där eleven får ytterligare möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper.
 
Kortfacit
Sist i uppgiftsböckerna finns ett kortfacit.
 
Elevfacit
I elevfacit finns utförliga lösningar till uppgifterna.
 
Lärarstöd
Det finns ett digitalt lärarstöd till respektive bok med bland annat:
• Kommentarer till faktabokens texter
• Fullständiga lösningar till uppgifterna
• Bilder för projektorvisning/OH-underlag
• Prov samt lösningar till prov (pdf)
• Prov samt lösningar till prov (word) där läraren kan anpassa proven efter eget önskemål
• Edison Proffs bokföringsprogram kan laddas ner (kostnadsfritt)

https://edison.se/support/hamta-program/edison-skolversion

 

                                                     
Goodwill Företagsekonomi 2
Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok
ISBN: 52304839 Pris: 325kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok
ISBN: 52304846 Pris: 325kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 2 Elevfacit
ISBN: 52310052 Pris: 136kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 2 Lärarstöd digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52304860 Pris:
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352564 Pris:
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352571 Pris:
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 2 Elevfacit onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352588 Pris:
+ -
Köp

Goodwill Företagsekonomi 2 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 2 har uppdaterats och innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se