Goodwill Redovisning 2 Upplaga 2

Goodwill Redovisning 2 är ett läromedel avsett för gymnasieskolan och komvux samt grundläggande kurser i redovisning på eftergymnasial nivå.

Goodwill Redovisning 2 följer Skolverkets kursplan med hänsyn till GY2011/Vux 2011 och utifrån förändringar på beskattnings-och redovisningsområdet.
Läromedlet bygger på Bokföringsnämndens normgivning inom redovisningsområdet. Bland annat beaktas Bokföringsnämndens samlade regelverk för K1-K4 företagen.

Goodwill Redovisning 2 startar med en kort repetition av löpande redovisning och enkla bokslut. Från denna gemensamma bas leds läsaren sedan genom de aktuella redovisningsreglerna och redovisningspraxis för att därefter gå över till att upprätta och analysera bokslut för bland annat K2-företag.

Goodwill Redovisning 2 består av tre komponenter:
- Faktabok med förklarande exempel till varje moment.
- Uppgiftsbok med praktikfall och ett stort antal uppgifter samt en lösningsdel med fullständiga lösningar.
- Digitalt lärarstöd.

Redovisning 2 ger fördjupade kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Teori och praktik flätas samman i fyra datorbaserade praktikfall.

Goodwill Redovisning 2 Upplaga 2
Goodwill Redovisning 2 Uppgiftsbok med lösningar upplaga 2
ISBN: 52354254 Pris: 391kr Utkommer: 2018-08-03
+ -
Köp
Goodwill Redovisning 2 Faktabok upplaga 2
ISBN: 52354148 Pris: 402kr Utkommer: 2018-08-03
+ -
Köp
Goodwill Redovisning 2 Lärarstöd online (lärarlicens)
ISBN: 52355954 Pris: Utkommer: 2018-08-10
+ -
Köp

Goodwill Företagsekonomi 2 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 2 har uppdaterats och innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se