Att få svar

Att få svar är en bok som hjälper dig i undersökningar, utredningar och forskning. Här behandlas ingående hur du samlar information genom att göra intervjuer, enkäter, observationer och genom att läsa det som redan finns publicerat. Boken beskriver också ingående hur du behandlar de svar du fått.

Författare:
Jan-Axel Kylén

Goodwill Företagsekonomi 2 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 2 har uppdaterats och innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se