In real life

In real life

In real life är boken för dig som vill ge dina elever engagerande läsupple­velser och insikt i olika yrken. Hur är det verkliga livet efter gymnasiet, irl? Boken ger genom sin mångfald av texter eleverna en bild av den globala engelskan, yrkesstolthet, entreprenörskap och glädjen att själv kunna påverka sitt liv.

Texterna
In real life är indelad i 13 huvudkapitel. Varje kapitel inleds med en bild, dikt eller hörförståelse som introducerar den del av verkligheten som ska behandlas. Huvudtexterna är skönlitterära, verklighetsförankrade och inspirerande. Kapitlens teman är bland andra Eat it! (matvanor och annat matnyttigt), WorldSkills (yrkesolympiad), Use your brains (unga entreprenörer) och My life, my future (att kämpa för sina egna val).
I boken finns även 13 yrkestexter = Working pages. På dessa sidor presenterar vi olika yrken och övar ett yrkesspecifikt ordförråd. Oavsett vilket program eleverna valt så har de nytta av att få insikt i olika yrken och de ordfält som kan kopplas till dem. Working pages ökar verkligen elevernas förståelse för olika sätt att förtjäna sitt levebröd. I boken ingår även flera sånger med yrkesanknytning. Längst bak i boken finns alfabetisk engelsk-svensk ordlista.

Övningarna
Huvudtexterna följs upp med övningar som förbättrar elevernas språkliga nivå och ger dem möjlighet att träna samtliga språkliga färdigheter.
- I Text work finns både textbundna frågor och frågor som går från texten ut i elevernas verklighet.
- I Word check kan de testa om de lärt sig nya ord och kan använda sina språkkunskaper för att lösa varierade uppgifter.
- Grammar check repeterar och bearbetar i intensiva, korta pass de grammatiska moment som svenska elever har problem med.
- I Spell check övas ord som vi av erfarenhet vet att eleverna ofta har problem att stava.
- Verb check repeterar oregelbundna verb i funktionella meningar.
- Under rubriken Listen finns mängder av hörövningar av olika svårighetsgrad, intervjuer, dialoger, berättande texter m.m. De är uppbyggda för att maximalt förbereda eleverna på verklighetens talade engelska, men också för att underlätta för eleverna att klara de nationella proven.
- I Speak förbättrar eleverna successivt sin förmåga att kommunicera och interagera på engelska.
- I varje kapitel ingår även Write - en återkommande skrivuppgift där eleverna skriver brev, dagböcker, klagobrev, artiklar m.m.

Inspelningen
Samtliga texter är inspelade med skådespelare från olika delar av den engelsktalande världen i en studio i London. Sångerna är i originalversion.

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns bl. a. textkommentarer, författarpresentationer, hörövningsmanus, förslag till tidsbesparande och effektiv rättningsmetodik (matriser), extra övningar i ordkunskap och grammatik, grammatiktest, kapiteltest, stavningsövningar, prepositionsövningar, parövningar och gruppövningar. Bifogat finns dessutom en cd-rom med 17 fristående test som förberedelse inför det Nationella Provet (Reading, Writing, Listening, Speaking, Grammar).

Elevfacit
I elevfacit finns svar på alla övningar inklusive förslag till svar på vissa diskussionsfrågor.

Lärar-cd
På de fyra cd-skivor som ingår i lärarboxen finns samtliga texter, sånger och hörförståelser.

Ljudfiler
Ljudfiler finns på bifogad elev-cd. De kan också laddas ner från www.ljudmastaren.se .

In real life
In real life Student´s book inkl. ljudfiler
ISBN: 62295141 Pris: 350kr
+ -
Köp
In real life Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) Skollicens
ISBN: 52332498 Pris:
+ -
Köp
In real life Student´s CD för komplettering (5-pack)
ISBN: 52317044 Pris: 258kr
+ -
Köp
In real life Student´s book onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351888 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Redaktionen tipsar!

A good read

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se