Professional

Professional - engelska för blivande yrkesproffs

Professional är skräddarsytt för gymnasiets yrkesprogram, Engelska 5. Längden och svårighetsgraden på texterna och inriktningen på färdighetsträningen är väl anpassade för de yrkeselever som tycker det är jobbigt med långa, svåra texter och snåriga övningar.

The Book är huvudboken som tränar allehanda färdigheter elever på yrkesprogrammen behöver både för det nationella provet och för att uppnå kursmålen. Den innehåller såväl texter som övningar och är allmänt infärgad av olika yrkesområden. Den tar upp ordförråd och ämnesområden som alla, oavsett inriktning, har nytta av i det kommande arbetslivet. Texterna är gripande, spännande, humoristiska och mänskliga, och eleverna får läsa titlar som Ten Minutes Left to Live, Stolen Identity, Teenage Parents och What Happened to Your Hair? I kapitlen får eleverna sedan träna ett vardagsnära språk som hjälper dem att t.ex. söka jobb, skriva CV, gå på intervju, prata lön, arbetstider och arbetsförhållanden.

Allt i ett-boken
The Book består av nio kapitel, alla indelade i A-, B- och C-avsnitt. A-delen inleds alltid med en introduktionstext till själva temat med några uppvärmningsövningar. Huvudtexten är sedan alltid en dialog, kryddad med viktigt vardagsspråk, som eleverna gärna lär sig utantill. B- och C-delarna innehåller för elevgruppen intressanta texter som nästan alla är arbetsknutna på något sätt. I B finns bl.a. nyttiga grammatikövningar och till C hör t.ex. några gulfärgade sidor där människor berättar om sina yrken och där eleverna får en allmän och varierad inblick i arbetslivet. Längst bak ligger först en uppslagsdel av realiakaraktär, Fact File, och sist en alfabetisk engelsk-svensk ordlista med ljudskrift. Styckeorden hittar eleverna annars i direkt anslutning till varje text.

En elev-cd ingår i varje bok. Alternativt kan ljudfilerna laddas ner från www.ovningsmastaren.se .

Elevfacit
The Key innehåller uttömmande svar till alla bundna övningar och förslag till de friare.

Lärarpärmen
The Teacher’s File är en guldgruva och innehåller allt tänkbart material för att underlätta lärarens vardag och för att stimulera eleverna. Där finns bl.a. kopieringsunderlag för grammatikträning, parövningar i form av korsord i A- och B-versioner, ordtest, vanliga kapitelprov, samt ett stort antal lättsamma övningar av allehanda slag.

Lärar-cd
The Teacher’s CDs innehåller samtliga texter i huvudboken samt ett stort antal hörövningar.

Yrkesinfärgade häften
Förutom The Book består Professional av en serie kortare häften (72-96 sidor) för en del yrkesprogramm. Varje häfte är specialinriktat och innehåller texter och övningar till det aktuella programmet.

I häftets nio kapitel följer du några ungdomar som förbereder sig för yrkeslivet. Du får rikligt med ordträning inom yrkets olika områden. Styckeordlistor finns i anslutning till alla texter, som varvas med många nyttiga övningar, skämt och fina bilder och illustrationer som även de kan användas i undervisningen.

Professional
Professional Mind Your Business (för Handels- och adm.programmet)
ISBN: 62287375 Pris: 197kr
+ -
Köp
Professional Grow up (för Barn och fritidsprogrammet)
ISBN: 52306147 Pris: 197kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se