Boost Your English

Lämpligt för alla elever i åk 7-9, perfekt för språkvalet i åk 8-9 och som reparationskit på introduktionsprogrammet i gymnasiet.

Boost Your English är allt i ett-bok som består av 12 kapitel med 24 texter i stegrad svårighetsgrad. Varje kapitel består av en avlyssningstext och en lästext.
Boost Your English utvecklar metodiskt elevernas förmåga att förstå och tolka innehållet i engelska texter och hörövningar. De får också återkommande träning på att uttrycka sig i tal och skrift med utgångspunkt från egna erfarenheter.
Boost Your English utvecklar den kommunikativa förmågan och ger eleverna konkreta inlärningstips i form av "post-it-lappar" i samband med lästexterna och avlyssningsövningarna. Eleverna - speciellt de som kämpar med engelskan för att få betyget E - får här pröva språkstrategier som hjälper dem att utnyttja sitt ord- och frasförråd och utveckla det. I Boost Your English finns …
• uppgifter och upplägg som gynnar elever med läs- och skrivproblematik, koncentrationssvårigheter och ett behov av struktur
• övningstyper som liknar det nationella provet i åk 9
• strategiska tips till eleverna på hur de ska lyckas med läs- och hörförståelsedelarna, samt tips på hur man kan utöka sin vokabulär
• sex stycken lekfulla Vocabulary Review som befäster ny vokabulär
• uppgifter som tränar muntlig och skriftlig förmåga och utgår från elevens vardag
• texter från hela världen i form av dialoger, tidningsartiklar, faktatexter, reklambroschyrer m.m. som låter eleverna att se hur man kan anpassa språket till olika syften och situationer
• en stark betoning på amerikansk engelska.

Ljudfiler finns för nedladdning på www.ovningsmastaren.se

Författare: Gail Davison Blad, lärare i engelska, med engelska som modersmål och författare till Really Inspiring, med 150 tips för språklärare.

Boost Your English
Boost Your English
ISBN: 52325469 Pris: 276kr
+ -
Köp
Boost Your English onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351871 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se