Den Engelska Grammatiken

Den Engelska Grammatiken är enkel, lättläst och användarvänlig. Det är en kommunikativ grammatik, både för det talade och det skrivna språket. Kommentarerna är utredande och jämför svenska och engelska.
Boken är upplagd i kapitel enligt ordklasser och tar systematiskt upp elementära grammatiska moment, men ägnar också utrymme åt mer avancerade strukturer för de elever som kommit längre i sin engelska.

Regler och kommentarer har skrivits på ett enkelt och klart språk. Ordval och meningar är aktuella och har hög användarfrekvens. Grammatiken kryddas av illustrerade skämthistorier och citat som kan tjäna som stöd för minnet.

Genomgående markeras amerikansk engelska, stilnivåer, sociala och språkliga variationer, formellt/informellt språk och uttal, där det anses nödvändigt.
Språkfällor anges med varningstecken.
Den Engelska Grammatiken
Den Engelska Grammatiken
ISBN: 52325056 Pris: 370kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se