Historia

Basläromedel

Hitta Historien

Hitta Historien är en kronologisk historia med tyngdpunkt i 1800- och 1900-talen med inslag av källkritik, historiebruk och i...

Läs mer

Samband Historia

Nyhet! Ny upplaga för kursen 1b. Samband Historia är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samb...

Läs mer

Samband Historia Plus

Första upplagan! Finns att köpa för komplettering. Boken vänder sig till kurs 1b och innehåller bland annat illustrationer so...

Läs mer

Samband Historia Tema

Samband Historia Tema är uppföljaren till Samband Historia Plus och är skriven för kurserna 2a, 2b och 3. Här får du ett läro...

Läs mer

Fördjupning

Hitler och Stalin - En bok om ondska

Hitler och Stalin är de stora massmördarna i Europas historia. De avtryck de lämnat efter sig är enorma och frågorna kvarstår...

Läs mer

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer