Beställ utvärderingsexemplar Samband Historia 1b

Kampanjen är avslutad!
Vid frågor kontakta mikaela.norlander@sanomautbildning.se

Beställ ditt egna utvärderingsexemplar av Samband Historia 1b.

Samband 1b är en modern kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll.

Beställ senast den 13 april.  

Samband Historia 1b

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer