Hitler och Stalin - En bok om ondska


Hitler och Stalin - En bok om ondska

Hitler och Stalin är de stora massmördarna i Europas historia. De avtryck de lämnat efter sig är enorma och frågorna kvarstår:
- Hur utvecklades de till två brutala gränslösa diktatorer?
- Hur är det möjligt att utöva sådan ondska?

Vi får följa Hitler och Stalin från tiden för Första världskriget, genom Ryska revolutionen, Mellankrigstiden, Andra världskriget och fram till Kalla krigets tid.
Med hjälp av ögonvittnen, episoder och historiska händelser får vi inblick i hur de båda diktatorerna påverkade varandra, sin samtid och eftervärlden. Så förs vi närmare svaren på frågorna om den mörka sidan av 1900-talet.

Boken är en lättläst och sammanhängande skildring som kompletterar historieundervisningens olika läromedel i grundskolan och gymnasieskolan.

Den kan också utgöra utgångspunkten för samtalet om vad som kan hota nutidens öppna demokratiska samhällen.

Dag Sebastian Ahlander är diplomat och har skrivit tio historiska biografer för barn och ungdom.

Hitler och Stalin - En bok om ondska
Hitler och Stalin - En bok om ondska
ISBN: 62297688 Pris: 205kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband