Hitta Historien

Se boksidor

Hitta Historien diagram
Bokens struktur.
Hitta historien Förord
Förordet i Hitta Historien.

Hitta historien Uppslag
De inledande sex epokuppslagen syftar till att ge eleverna kronologisk reda.

Hitta historien Uppslag
De källkritiska övningarna är kopplade till personöden som levandegör några av de stora förändringsprocesserna under 1800-och 1900-talen.

Hitta historien Uppslag
Exempel på elevsidor i faktaboken.

Hitta historien Uppslag
Exempel på elevsidor i faktaboken. 

Hitta historien Uppslag
Efter varje block finns instuderingsfrågor. Ett varierat utbud av uppgifter för just denna elevkategori finns i det digitala lärarstödet. Dessa ger stor frihet att välja undervisningssätt. 

Zara
I boken och det digitala lärarmaterialet finns många historiebruks-övningar dvs. uppgifter om hur historia används i olika sammanhang. Här ser du ett exempel. 

Hitta Historien
Exempel på en av många olika slags uppgifter i den digital lärarhandledningen.

Historia för yrkesprogrammen
Hitta Historien Elevbok
ISBN: 52305195 Pris: 308kr
+ -
Köp
Hitta Historien Lärarmaterial online med elevuppgifter (pdf)
ISBN: 52305201 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer