Samband Historia Plus


Niklas Ericsson, fil dr i historia, författare till flera populärhistoriska böcker och artiklar. Samverkar med gymnasieskolor för att skapa naturliga kontakter mellan gymnasiet och högskolan.

Magnus Hansson, fil mag i historia och nordiska språk, lärare i historia, svenska som främmande språk och svenska för invandrare samt författare till en bok om Stockholms historia.

Samband
Samband Historia Plus
ISBN: 62272401 Pris: 411kr
+ -
Köp
Samband Historia Plus Lärarhandledning
ISBN: 62299095 Pris: 916kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband Historia Tema