Samband Historia Plus

Samband Historia och den nya ämnesplanen

Kronologi, förändringsprocesser och samband
I Gy 2011/Vux 2012 lyfts de långa förändringsprocesserna, deras orsaker och konsekvenser. Det ska vara möjligt för eleverna att greppa historieämnets kronologi, kunna se samband och dra slutsatser. I Samband historia görs allt detta systematiskt med tidslinjer på olika nivåer, övergripande ingresser och avslutande modeller över viktiga samband. Dessa modeller avslutar varje block och belyser exempelvis demokrati/diktatur och maktförhållanden mellan olika grupper i samhället genom hela historien.


Källkritik, tolkningar, vetenskap och historiebruk
Precis som i den nya ämnesplanen betonar Samband Historia de analytiska frågorna i historien. Boken inleds med kapitlet Källkritisk nyckel, som sedan tillämpas genom hela boken på olika historiska frågor. En symbol, förstoringsglaset, används för att markera analytiska resonemang kring bedömning av källor, tolkningsfrågor, olika historiesyner, vetenskapsfrågor och historiebruk.

 

 

 


Historia 1b = Historia 1a1 + Historia 1a2
Den nya ämnesplanen i historia innehåller olika alternativa inledande kurser i historia. Kursen historia 1b är på 100 poäng och riktar sig till de studieförberedande programmen.  För yrkesprogrammen är 50-poängskursen, historia 1a1, obligatorisk och den kan följas av en fortsättningskurs, 1a2, för de elever som så önskar. Kurserna 1a1 och 1a2 motsvarar tillsammans kurs 1b.
Samband Historia är huvudsakligen skriven för de studieförberedande programmen. Men boken kan naturligtvis även användas av elever som har för avsikt att läsa båda kursera 1a1 och 1a2 på ett yrkesprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samband
Samband Historia Plus
ISBN: 62272401 Pris: 411kr
+ -
Köp
Samband Historia Plus Lärarhandledning
ISBN: 62299095 Pris: 916kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband Historia Tema