Samband Historia Tema

Samband Historia Tema
- den efterlängtade uppföljaren i Sambandserien - är här!
Boken är skriven för kurserna 2a, 2b och 3. Här får du ett läromedel som dels tydligt följer ämnesplanen, dels presenterar ny och relevant forskning. På så sätt kan historieämnet på gymnasiet knytas närmare forskningsfronten, utan att för den skull bli komplicerat. Samband Tema kan användas oavsett vilket läromedel som har använts i kursen 1b.

Författarna
Författare till Samband Tema är experter på olika historiska områden. De är konstvetare, filmvetare, etnologer, litteraturvetare, idéhistoriker, religionsvetare, sinologer, dansvetare, teatervetare och en mängd olika sorters "vanliga" historiker. I denna bok delar de med sig av sin kunskap och sina olika synsätt i specialskrivna artiklar. Samtidigt finns en sammanhållande struktur genomhela läromedlet. Niklas Ericsson som är en av författarna till Samband Historia Plus är redaktör för Samband Tema.

Teman
Boken är uppbyggd kring följande teman:
Kulturmöten,
Världsbilder,
Människor och deras värde,
Historiska perspektiv,
Historiebruk
och konsten samt
Historia - vetenskaplig teori och metod.

Varje tema har en inledning där det framgår hur temats olika kapitel ingår i ett större sammanhang. I olika artiklar belyser sedan respektive författare temat från olika infallsvinklar.

Modeller och källkritiska rutor
Precis som i Samband Historia Plus illustreras historien med hjälp av sambandsmodeller. Dessa modeller kan fungera som en grafisk sammanfattning av en text, men också visa på större sammanhang och ge en bild av olika samband i det historiska skeendet.

Även de källkritiska rutorna återkommer i denna bok. Det kan vara ett källkritiskt resonemang, en alternativ tolkning eller en vetenskaplig kommentar rörande metod eller teori. Samband ger djupa kunskaper både i och om historia!

Ämnesplan och vetenskaplighet
Urval av teman och artiklar är gjort för att matcha centralt innehåll i kurserna 2a, 2b och 3 enligt ämnesplanen. Det betyder exempelvis att olika kulturhistoriska perspektiv finns med för att passa kurs 2b. Dessa artiklar kan naturligtvis även läsas inom ramen för kurs 2a, men där är de inte nödvändiga. Temat om historievetenskap ger eleverna de verktyg som behövs för att nå ämnesplanens höga mål beträffande vetenskaplig metod och teori. I temat finns ett översiktskapitel och ett kapitel som ger en detaljerad beskrivning av de olika stegen i en undersökning.

Redaktör: Niklas Eriksson

Samband Historia Tema
Samband Historia Tema
ISBN: 52304457 Pris: 403kr
+ -
Köp
Samband Historia Tema Lärarhandledning digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52327357 Pris:
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband