Samband Historia

Samband Historia är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samband 1b är en modern kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll. Samband Tema är skriven för kurserna 2a, 2b och 3.

Överblick och vetenskaplighet
Texterna i läromedelsserien Samband Historia bygger på aktuell historisk forskning. Läromedel i historia måste ge tillräckligt med fakta och kronologi för en god allmänbildning. Men lika viktigt är att väcka intresse och skapa förståelse för historiska samband.
Några viktiga kännetecken för Samband Historia är därför inspirerande texter med återkommande överblickar som synliggör sambanden. Samband visar tydligt att historia är ett levande ämne - hur historisk forskning resulterar i att tolkningar omprövas samtidigt som na perspektif kommer till.

Kartor och ordförklaringar underlättar läsningen
I Samband Historia finns också många tydliga kartor som gör det lättare att orientera sig i det historiska skeendet. Nya och viktiga begrepp förklaras, både för att skapa en överblick och för att underlätta läsförståelsen.

Sambandsmodeller och vetenskapsrutor
Texterna är skrivna på ett sådant sätt att de hjälper elever att se sambanden och förstå dem. Det handlar dels om sambanden mellan ekonomiska, politiska och sociala förändringar, dels om förändringsprocessers förutsättningar, förlopp och följder.
Samband Historia
Samband Historia 1b Grundbok
ISBN: 52343579 Pris: 411kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer